„Elmondok önöknek egy történetet. Volt egyszer egy köztársaság. Volt alkotmánya, elnöke, kongresszusa, voltak törvényei, szabadságjogai és bírái. Ebben a köztársaságban mindenki szabadon szervezkedhetett, gyülekezhetett, írhatott és beszélhetett. A nép nem volt elégedett kormányával, no de hát leválthatta, s valóban, már csak napok kérdése volt, hogy megtegye. Ebben az országban tiszteletben tartották és figyelembe vették a közvéleményt, a közügyeket szabadon megvitatták. Ez a nép sokat szenvedett, s bár nem volt boldog, az akart lenni, és ehhez joga volt. Sokszor becsapták már, és iszonyattal gondolt a múltra. Vakon hitte, hogy a múlt többé nem tér vissza; büszke volt szabadságszeretetére, és hitte, hogy szentségként tisztelik majd azt. Abban a nemes meggyőződésben élt, hogy senki sem mer kezet emelni demokratikus jogaira. Változásokra, élete megjavítására, haladásra törekedett, és azt hitte, hogy nem kell már sokáig várnia erre. A jövőbe vetette minden reményét. Szegény nép! A polgárok reggel megdöbbenve ébredtek: az éjszaka csendjében a múlt árnyai összeesküdtek és amíg a nép aludt, gúzsba kötötték. Ismerős kezek végezték a munkát. A nép ismerte ezeket az arcokat, ezeket a csizmákat, a halál kaszásait. Nem, ez nem lidércnyomás volt, hanem szomorú, szörnyű valóság. Egy Fulgencio Batista nevű ember hajtotta végre a mindenkit váratlanul ért szörnyű bűntettet.“

Forrás Wikiquote. Utolsó frissítés 2021. június 3.. Történelem

Hasonló idézetek

Stephen King fénykép

„Önző népek boldog népek, azt vallom.“

—  Stephen King amerikai író 1947

Hasznos holmik (1991)

Gaius fénykép
Victor Eftimiu fénykép
Chamfort fénykép
Göncz Árpád fénykép
Bajcsy-Zsilinszky Endre fénykép
Lükő Gábor fénykép
Charles Baudelaire fénykép

„Az az igazi szent, aki ostorozza és öli a népet a nép javáért.“

—  Charles Baudelaire francia költő, esszéíró, kritikus 1821 - 1867

Neki tulajdonított idézetek

Seattle törzsfőnök fénykép
Fidel Castro fénykép
Gaius fénykép

„3. Törvény az, amit a nép megparancsol és elrendel.“

—  Gaius

Idézetek az Institutionem commentarii IV című művéből, Első kommentár

Abraham Lincoln fénykép

„Ismerje meg a nép az igazságot, s biztonságban lesz az ország“

—  Abraham Lincoln amerikai jogász, politikus, az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke (1861-1865) 1809 - 1865

Abraham Lincoln fénykép
William Saroyan fénykép
Márai Sándor fénykép
Fidel Castro fénykép

„A 257. cikkely függelékére gondolok, amely kimondja: „Ezt a statútumot a minisztertanács kétharmados többséggel megváltoztathatja.” Ez a jog megcsúfolásának csúcspontja. Ezek az emberek, akik kisajátították maguknak azt a jogot, hogy a közvéleménnyel nem törődve új alkotmányt erőszakoljanak a népre, és maguk alakítsanak kormányt, amely minden hatalmat a kezében tart, ráadásul még a 257. cikkely alapján a szuverenitás fő ismérvét, az első törvény, az alaptörvény megváltoztatásának jogát is maguknak sajátítják ki. Ha a minisztertanács kétharmados többséggel megváltoztathatja az alkotmányt, a minisztertanácsot pedig az elnök nevezi ki, akkor egy embertől függ a köztársaság léte vagy nemléte, minden jog egy ember kezében összpontosul, méghozzá az adott esetben egész eddigi történelmünk legméltatlanabb alakjának kezében. És az alkotmánybíróság ezt hagyta jóvá, ennek következményeit tekinti érvényesnek és törvényesnek? Ez korlátlan hatáskör, amelynek birtokában az alkotmány bármelyik cikkelye, bármely fejezete, sőt az egész alkotmány megváltoztatható! Batista és minisztertanácsa a 257. cikkely alapján megváltoztathatja az idézett cikkelyeket, kijelentheti, hogy Kuba nem köztársaság, hanem örökös uralkodóház által kormányzott királyság, és Fulgencio Batistát királynak nyilváníthatja; feldarabolhatja az ország területét, és eladhatja valamelyik tartományt egy idegen hatalomnak. Ezek mind törvényes rendelkezések lesznek, és önök kötelesek lesznek mindenkit bebörtönöztetni, aki ellenáll, mint ahogy velem is ezt akarják tenni.“

—  Fidel Castro kubai kommunista politikus 1926 - 2016

Fidel Castro fénykép
Bonaparte Napóleon fénykép
Táncsics Mihály fénykép

„… a koronák és trónusok csak addig állhatnak fenn, míg a népek szegények, tudatlanok.“

—  Táncsics Mihály író, publicista, az első szocialista politikusok egyike 1799 - 1884

George Orwell fénykép

Kapcsolódó témák