Herbert George Wells cytaty

Herbert George Wells Fotografia
19   0

Herbert George Wells

Data urodzenia: 21. Wrzesień 1866
Data zgonu: 13. Sierpień 1946
Natępne imiona: H.G. Wells, Герберт Уэллс

Herbert George Wells – brytyjski pisarz i biolog. Po napisaniu powieści takich jak Wojna światów, Wehikuł czasu i Wyspa doktora Moreau stał się jednym z pionierów gatunku science fiction. Wikipedia

Dzieło

Wehikuł czasu
Herbert George Wells

„Lepienie z ludzkości jednej społeczności nie oznacza stworzenia społeczności jednolitej, wręcz przeciwnie; przyjazne i odpowiednie wykorzystanie poszczególnych cech w atmosferze zrozumienia… Społeczności oparte na jednym szablonie, jak pudełka żołnierzyków, są raczej tworem przeszłości niż przyszłości.“

—  Herbert George Wells

The weaving of mankind into one community does not imply the creation of a homogeneous community, but rather the reverse; the welcome and adequate utilization of distinctive quality in an atmosphere of understanding… Communities all to one pattern, like boxes of toy soldiers, are things of the past, rather than of the future. (ang.)
Źródło: Historia świata (1920)

„U ujścia Wisły stał na wskroś niemiecki gród Danzig. Żył on głównie z polskiego handlu i nie było powodu, by przypuszczać, że w jakikolwiek sposób utrudniłby wwóz towarów do Polski i ich wywóz z niej. Był starodawnym, uczciwym, czystym i zamożnym miastem niemieckim. 96 procent jego mieszkańców stanowili Niemcy. (…) Oddzieli go jednak od Niemiec i uczynili „Wolnym Miastem”, a na zachód od niego zapewnili przyrzeczony przez Wilsona „dostęp do morza”, przyłączając do Polski szeroki pas Pomorza.“

—  Herbert George Wells

At the mouth of the Vistula stood the entirely German city of Danzig. It lived mainly as an outlet for Polish trade, and it could prosper in no other way. There was no reason to suppose it would put any difficulties in the way of Polish imports and exports. It was an ancient, honest, clean and prosperous German city. Ninety-six per cent of its inhabitants were German. (…) But they separated it from Germany and made it into a "free city", and to the west of it they achieved that "access to the sea" of Wilson’s, by annexing a broad band of Pomeranian territory to Poland. (ang.)
Źródło: The Shape of Things to Come, 1933 http://ebooks.adelaide.edu.au/w/wells/hg/w45th/book1.html#chapter10

„Reklama to prawnie dozwolone kłamstwo.“

—  Herbert George Wells

Advertising is legalized lying. (ang.)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym niż służąc.“

—  Herbert George Wells

Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

„Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.“

—  Herbert George Wells

Źródło: Danuta Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2006.

„Niemcy do głębi odczuwają poniżenie Gdańska. Ten Korytarz irytuje je, jak nic innego w układzie pokojowym. (…)
Już kilkanaście lat po podpisaniu traktatu wersalskiego Korytarz polski stanowił bez wątpienia najniebezpieczniejszy składnik sytuacji europejskiej. Burzył on wszelkie nadzieje na rozbrojenie i popychał zahipnotyzowanych, bezsilnych mężów stanu w kierunku kolejnej wojny.“

—  Herbert George Wells

The indignity and menace of Danzig burnt into the German imagination. That Corridor fretted it as nothing else in the peace settlement had fretted it. (…)
Within a dozen years of the signing of the Treaty of Versailles the Polish Corridor was plainly the most dangerous factor in the European situation. It mocked every projection of disarmament. It pointed the hypnotized and impotent statescraft of Europe straight towards a resumption of war. (ang.)
fragment opubl. w 1933 dzieła Kształt rzeczy przyszłych w którym autor po raz pierwszy używa w stosunku do polskiego Pomorza sformułowania „Korytarz polski” szeroko później wykorzystywanego przez Josepha Goebbelsa.
Źródło: The Shape of Things to Come, 1933 http://ebooks.adelaide.edu.au/w/wells/hg/w45th/book1.html#chapter10

„For neither do men live nor die in vain.“

—  H. G. Wells, książka The War of the Worlds

Book II, Ch. 8 (Ch. 25 in editions without Book divisions): Dead London
The War of the Worlds (1898)
Kontekst: For so it had come about, as indeed I and many men might have foreseen had not terror and disaster blinded our minds. These germs of disease have taken toll of humanity since the beginning of things — taken toll of our prehuman ancestors since life began here. But by virtue of this natural selection of our kind we have developed resisting power; to no germs do we succumb without a struggle, and to many — those that cause putrefaction in dead matter, for instance — our living frames are altogether immune. But there are no bacteria in Mars, and directly these invaders arrived, directly they drank and fed, our microscopic allies began to work their overthrow. Already when I watched them they were irrevocably doomed, dying and rotting even as they went to and fro. It was inevitable. By the toll of a billion deaths man has bought his birthright of the earth, and it is his against all comers; it would still be his were the Martians ten times as mighty as they are. For neither do men live nor die in vain.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

William Somerset Maugham Fotografia
William Somerset Maugham32
pisarz angielski
Aldous Huxley Fotografia
Aldous Huxley36
pisarz angielski
Pearl Buck Fotografia
Pearl Buck5
powieściopisarka i nowelistka amerykańska, noblistka
Agatha Christie Fotografia
Agatha Christie82
pisarka angielska
Charles Bukowski Fotografia
Charles Bukowski89
amerykański poeta i powieściopisarz
Rudyard Kipling Fotografia
Rudyard Kipling32
angielski pisarz, poeta i prozaik
George Orwell Fotografia
George Orwell69
pisarz i publicysta angielski
William Faulkner Fotografia
William Faulkner31
powieściopisarz, nowelista i poeta amerykański
Gilbert Keith Chesterton Fotografia
Gilbert Keith Chesterton85
pisarz angielski
Thomas Stearns Eliot Fotografia
Thomas Stearns Eliot17
poeta, dramaturg i eseista angielski
Dzisiejsze rocznice
Antoine de Saint-Exupéry Fotografia
Antoine de Saint-Exupéry119
francuski pisarz i poeta, lotnik 1900 - 1944
Anna Janocha Fotografia
Anna Janocha2
polska aktorka 1984
Louis de Funès Fotografia
Louis de Funès6
francuski aktor komediowy 1914 - 1983
Denis Diderot Fotografia
Denis Diderot60
francuski pisarz, filozof 1713 - 1784
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
William Somerset Maugham Fotografia
William Somerset Maugham32
pisarz angielski
Aldous Huxley Fotografia
Aldous Huxley36
pisarz angielski
Pearl Buck Fotografia
Pearl Buck5
powieściopisarka i nowelistka amerykańska, noblistka
Agatha Christie Fotografia
Agatha Christie82
pisarka angielska
Charles Bukowski Fotografia
Charles Bukowski89
amerykański poeta i powieściopisarz