Heinrich Himmler cytaty

Heinrich Himmler Fotografia
17   0

Heinrich Himmler

Data urodzenia: 7. Październik 1900
Data zgonu: 23. Maj 1945

Heinrich Luitpold Himmler – polityk, jeden z głównych przywódców Niemiec nazistowskich, zbrodniarz wojenny, Reichsführer-SS, Komisarz Rzeszy do spraw Umacniania Niemieckości. Szef kolejno: SS , Gestapo , niemieckiej policji , przewodniczący Rady Ministrów III Rzeszy, ministerstwa spraw wewnętrznych .

Był odpowiedzialny za eksterminację Żydów w Europie. Działając jako jeden z głównych współpracowników Adolfa Hitlera stał się jednym z największych zbrodniarzy w historii. Jako zwierzchnik SS dysponował zasobami taniej siły roboczej , wspierając nazistowskie plany podboju i podporządkowania szeregu państw europejskich. Zmarł w wyniku zażycia trucizny .

Cytaty Heinrich Himmler

„Musimy starać się uznawać i podtrzymywać jak najwięcej odrębnych narodowości, a więc obok Polaków i Żydów także Ukraińców, Białorusinów, Górali, Łemków i Kaszubów. Jeśli gdziekolwiek jeszcze się da znaleźć jakieś odłamy narodowościowe – to te także. (…) Chcę przez to powiedzieć, że najbardziej zainteresowani jesteśmy nie tym ażeby ludność wschodu jednoczyć, lecz przeciwnie, ażeby ją rozbić na możliwie wiele części i odłamów. Nie leży w naszym interesie doprowadzanie wymienionych narodowości do jedności i wielkości i stopniowe budzenie wśród nich świadomości narodowej i rozwijanie kultury narodowej, lecz przeciwnie, rozbicie ich na niezliczone małe odłamy i cząstki. (…) W ciągu (…) 4 do 5 lat np. pojęcie Kaszubów musi stać się nieznane, ponieważ wówczas kaszubskiego narodu już nie będzie (odnosi się to szczególnie do Prus zachodnich). Musi być także możliwe w okresie nieco dłuższym spowodowanie zniknięcia na naszym obszarze narodowych pojęć Ukraińców, Górali i Łemków. To co zostało powiedziane o tych odłamach narodowych, odnosi się w odpowiednio większych rozmiarach także do Polaków.“

—  Heinrich Himmler

w „Kilka myśli o traktowaniu obcoplemiennych na wschodzie” (niem. Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdenvölker im Osten).
Źródło: GKBZH, Proces norymberski, nr 11 (Außenministerium), T. 56, dok. NO-1881, s. 251–253, za Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939-1945., Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

„Naszym celem nie jest wcale germanizowanie Wschodu w starym znaczeniu tego słowa, to jest przez nauczanie ludów tam zamieszkałych języka i prawa niemieckiego, lecz doprowadzenie do tego, by na Wschodzie żyła tylko ludność czysto niemieckiego pochodzenia.“

—  Heinrich Himmler

o germanizacji i Generalnym Planie Wschodnim
Źródło: Krzysztof Jóźwiak, Polacy mieli zostać zgładzeni po dokonaniu Holocaustu https://www.rp.pl/artykul/1321839-Polacy-w-kolejce-do-zaglady.html, rp.pl, 21 maja 2017.

„Od pięciu tygodni toczymy walkę o Warszawę (…) Jest to najcięższa walka jaką prowadziliśmy od początku wojny. Porównywalna jest tylko z walkami w Stalingradzie. Tak jest ciężka.“

—  Heinrich Himmler

o powstaniu warszawskim.
Źródło: Powstanie warszawskie. Jak szybko zmieniała się sytuacja militarna zamykając wczorajsze i otwierając nowe polityczne opcje? https://wpolityce.pl/historia/351173-powstanie-warszawskie-jak-szybko-zmieniala-sie-sytuacja-militarna-zamykajac-wczorajsze-i-otwierajac-nowe-polityczne-opcje?3, wpolityce.pl, 31 lipca 2017

„Chcę teraz otwarcie poruszyć pewien bardzo trudny temat. Powinniśmy go dokładnie przedyskutować, a jednak, mimo to nigdy nie będziemy wspominać o nim publicznie. Mówię o kwestii ewakuacji Żydów – wytępienia narodu żydowskiego.“

—  Heinrich Himmler

słowa z 4 października 1943.
Źródło: Simon Sebag Montefiore, Potwory. Historia zbrodni i okrucieństwa, tłum. Jerzy Korpanty, wyd. Świat Książki, Warszawa 2010, ISBN 9788324715480, s. 247.

„Bohaterowie rodzą się na wsi.“

—  Heinrich Himmler

w obecności dwóch oficerów SS, podczas zbierania kwiatów.

„Zachowałem się jak intelektualista.“

—  Heinrich Himmler

słowa wypowiedziane po tym jak zwymiotował na widok postrzelonej kobiety zasypywanej żywcem po egzekucji.
Źródło: Bogusław Wołoszański, Tajna wojna Hitlera

„Weźmy od innych narodów to, co dla naszej krwi przedstawia pewną wartość, porywając, o ile to będzie konieczne, dzieci i wychowując je tu wśród nas.“

—  Heinrich Himmler

wytyczne dotyczące polityki germanizacyjnej, podczas przemówienia do generałów SS w Poznaniu pod koniec 1943.
Źródło: Roman Hrabar, Lebensborn, czyli źródło życia, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1975.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Esesmanów obowiązuje jedna podstawowa zasada. Musimy postępować uczciwie, przyzwoicie, lojalnie i koleżeńsko wyłącznie wobec ludzi naszej krwi. Nie obchodzi mnie ani na jotę los Rosjanina czy Czecha. Od innych narodów weźmiemy to, co dla naszej krwi przedstawia pewną wartość, porywając, jeżeli to będzie konieczne, ich dzieci i wychowując je tu, pośród nas. Kwestia, czy inne narody żyją w dobrobycie, czy giną z głodu, interesuje mnie tylko pod kątem ich przydatności jako niewolników dla dobra naszej kultury (…) jest mi obojętne, czy dziesięć tysięcy kobiet rosyjskich padnie z wyczerpania przy kopaniu rowów przeciwczołgowych, ważne jest dla mnie tylko to, aby rów przeciwczołgowy, budowany w interesie Niemiec, był gotów (…) My, Niemcy, jesteśmy jedynym narodem na świecie, który przyzwoicie traktuje zwierzęta, i tak również będziemy odnosić się do tych zwierząt ludzkich. Zbrodnią wobec naszej krwi byłoby jednak przejmowanie się ich losem, gdyż nasi synowie i wnukowie stanęliby w obliczu jeszcze trudniejszych zadań (…) Nas obchodzi tylko nasz naród, nasza krew i to jest naszym obowiązkiem. Inne rzeczy nas nie interesują. Chciałbym, żeby członkowie SS zajęli takie stanowisko wobec wszystkich obcych, niegermańskich narodów, zwłaszcza wobec Rosjan…“

—  Heinrich Himmler

przemówienie do generałów SS, wygłoszone w Poznaniu pod koniec 1943.
Źródło: Roman Z. Hrabar, Lebensborn, czyli źródło życia

„Moją prawdziwą intencją jest wychwycić germańską rasę rozsianą po świecie, zrabować i ukraść, gdzie się tylko da.“

—  Heinrich Himmler

Źródło: Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci w czasie II wojny światowej https://www.radiokrakow.pl/audycje/kolo-kultury-dokument-historyczny-kultura-w-regionie/wstrzasajace-losy-zrabowanych-polskich-dzieci-w-czasie-ii-wojny-swiatwej/, radiokrakow.pl, 5 grudnia 2018.

„Kiedy osiągniemy pokój, w ciągu pierwszych 20 lat odbudujemy i rozbudujemy nasze wsie i miasta, a etniczną granicę niemczyzny przesuniemy o 500 km na Wschód.“

—  Heinrich Himmler

oświadczenie Himmlera na temat planów germanizacji ziem polskich.
Źródło: Franciszek Piper, Polska i Polacy w planach nazistowskich http://www.franciszekpiperauschwitz.pl/teksty/polska.html, franciszekpiperauschwitz.pl

„My honor is my loyalty.“

—  Heinrich Himmler

Himmler formulated this as the watchword of the Schultzstaffel, an organization that eventually became an enormous organization ranging from the staff of the concentration camps to the Gestapo and SD, to the Waffen-SS, Hitler's personal soldiers. Above all else, Himmler and the rest of the Nazi leadership stressed the importance of loyalty to the Reich and the Fuehrer. As translated in The Origins of Totalitarianism (1951), by Hannah Arendt Ch. 10
Undated

„One basic principle must be the absolute rule for the S. S. men. We must be honest, decent, loyal, and comradely to members of our own blood and nobody else. What happens to a Russian and a Czech does not interest me in the least. What the nations can offer in the way of good blood of our type we will take, if necessary by kidnapping their children and raising them here with us. Whether nations live in prosperity or starve to death interests me only in so far as we need them as slaves for our culture: otherwise it is of no interest to me. Whether ten thousand Russian females fall down from exhaustion while digging an anti-tank ditch interests me only in so far as the anti-tank ditch for Germany is finished. We shall never be tough and heartless where it is not necessary, that is clear. We, Germans, who are the only people in the world who have a decent attitude towards animals, will also assume a decent attitude towards these human animals. But it is a crime against our blood to worry about them and give them ideals, thus causing our sons and grandsons to have a more difficult time with them. When somebody comes up to me and says: 'I cannot dig the anti-tank ditch with women and children, it is inhuman, for it would kill them,' then I have to say: 'You are the murderer of your own blood, because if the anti-tank ditch is not dug German soldiers will die, and they are the sons of German mothers. They are our own blood….“

—  Heinrich Himmler

Our concern, our duty, is our people and our blood. We can be indifferent to everything else. I wish the S.S. to adopt this attitude towards the problem of all foreign, non-Germanic peoples, especially Russians....
The Posen speech to SS officers (6 October 1943)
1940s

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Adolf Hitler Fotografia
Adolf Hitler92
kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej
Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta
Hermann Hesse Fotografia
Hermann Hesse40
prozaik, poeta i eseista niemiecki, noblista
Charles Manson Fotografia
Charles Manson5
morderca amerykański, przywódca sekty, muzyk
Julian Tuwim Fotografia
Julian Tuwim141
polski poeta
Charles Bukowski Fotografia
Charles Bukowski89
amerykański poeta i powieściopisarz
Jan Mosdorf Fotografia
Jan Mosdorf13
polski filozof i publicysta, działacz narodowy
Hermann Göring Fotografia
Hermann Göring11
niemiecki wojskowy i polityk nazistowski
Klaus Kinski Fotografia
Klaus Kinski1
aktor niemiecki
Wojciech Korfanty Fotografia
Wojciech Korfanty9
polityk polski, działacz narodowy na Górnym Śląsku
Dzisiejsze rocznice
Oswald Spengler Fotografia
Oswald Spengler5
niemiecki filozof kultury i historii 1880 - 1936
Peter Higgs Fotografia
Peter Higgs1
brytyjski fizyk, noblista 1929
Nazli Sabri Fotografia
Nazli Sabri1
1894 - 1978
Adam Chętnik Fotografia
Adam Chętnik8
polski etnograf i działacz społeczno-polityczny 1885 - 1967
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Adolf Hitler Fotografia
Adolf Hitler92
kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej
Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta
Hermann Hesse Fotografia
Hermann Hesse40
prozaik, poeta i eseista niemiecki, noblista
Charles Manson Fotografia
Charles Manson5
morderca amerykański, przywódca sekty, muzyk
Julian Tuwim Fotografia
Julian Tuwim141
polski poeta
x