Wergiliusz cytaty

Wergiliusz Fotografia
18   0

Wergiliusz

Data urodzenia: 15. Październik 70 p. n. e.
Data zgonu: 21. Wrzesień 19 p. n. e.
Natępne imiona: Vergilius

Wergiliusz, właściwie Publiusz Wergiliusz Maro , niekiedy Publiusz Wergiliusz Maron lub niepoprawnie Wirgiliusz – rzymski poeta, uważany za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej literatury, autor Eneidy, Georgik, Bukolik i Drobiazgów.

Wergiliusz pochodził z niezamożnej rodziny z Galii Cisalpejskiej. W młodości znajdował się pod wpływem innych rzymskich poetów, co było widoczne w jego młodzieńczych Drobiazgach. Swój własny język, styl i sposób wyrazu odnalazł w Bukolikach, które przyniosły mu sławę i tytuł największego poety Rzymu. Na talencie Wergiliusza poznali się Mecenas i August, którzy obdarzyli go opieką, majątkiem i przyjaźnią. Po opublikowaniu Georgik, przyjętych od razu jako arcydzieło, na prośbę Augusta rozpoczął pisać Eneidę, epopeję poświęconą historii Rzymu. Śmierć uniemożliwiła mu dokończenie tego poematu.

Dzieła Wergiliusza przynajmniej do początków XIX wieku znajdowały się w centrum kanonu literackiego, wywierając olbrzymi wpływ na europejską kulturę, naukę a nawet politykę. Bezpośrednio lub pośrednio oddziałały na całą późniejszą literaturę, a ich ślady są obecne w każdej epoce i wszystkich krajach, które czerpały wzorce z klasycznej łaciny. Powszechnie określano Wergiliusza, za Dantem, tytułem l'altissimo poeta . Przez badaczy nazywany jest „Ojcem Zachodu”, gdyż stał się literackim pomostem pomiędzy tradycją pogańską a chrześcijańską – uważano go za wieszcza , anima naturaliter christiana a nawet proroka.

Od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż do początków XIX wieku niemal każda nauka literatury zaczynała się od Eklogi I. Znajomość tego utworu – jak i całej twórczości Wergiliusza – jest niezbędnym kluczem do zrozumienia literackiej tradycji europejskiej :

Dzieło

Eneida
Wergiliusz
Bukoliki
Wergiliusz
Georgiki
Wergiliusz

„Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.“

—  Wergiliusz, Georgiki

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (łac.)
Georgiki
Źródło: II, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Głuchym śpiewamy.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

o głuchocie wynikającej z uprzedzenia, nieuzasadnionej niechęci.
Canimus surdis. (łac.)
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 10, 8

„Jeden za wielu.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

Unus pro multis. (łac.)
sternik Palinurus zostaje rzucony w fale w ofierze Neptunowi, aby uratować towarzyszy.
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 5, 814

„Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas.“

—  Wergiliusz, Georgiki

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.)
Georgiki
Źródło: III, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Każdego pociągają inne przyjemności.“

—  Wergiliusz, Eneida

Trahit sua quemque voluptas. (łac.)
Eneida
Źródło: 2, 65

„Czas ucieka.“

—  Wergiliusz

Tempus fugit. (łac.)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Pogłoska rośnie chodząc.“

—  Wergiliusz, Eneida

Fama crescit eundo. (łac.)
Eneida
Źródło: 4, 175

„Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało!“

—  Wergiliusz

Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), Oficyna Wydawnicza STON I, Radom 1994, ISBN 8390113228, s. 28

„Broń i męża opiewam.“

—  Wergiliusz, Eneida

Arma virumque cano. (łac.)
początek.
Eneida

„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą.“

—  Wergiliusz

Źródło: Wacław Idziak, Biznes, Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe, Koszalin 1990, s. 82.

„Praca przezwycięża wszystko.“

—  Wergiliusz

Labor omnia vincit. (łac.)
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 62.

„Jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. (łac.)
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 7, 312

„Toil conquered the world, unrelenting toil“

—  Virgil, Georgiki

Book I, lines 145–146 (tr. H. Rushton Fairclough).
Compare: Labor omnia vincit ("Work conquers all"), the state motto of Oklahoma.
Georgics (29 BC)
Oryginał: (la) Labor omnia vicit<!--uicit-->
improbus et duris urgens in rebus egestas.
Kontekst: Toil conquered the world, unrelenting toil, and want that pinches when life is hard.

Citát „Who knows?
Better times may come to those in pain.“

„Who knows?
Better times may come to those in pain.“

—  Virgil, Eneida

Oryginał: (la) Forsan miseros meliora sequentur.
Źródło: Aeneid (29–19 BC), Book XII, Line 153 (tr. Fagles)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Horacy Fotografia
Horacy120
rzymski poeta liryczny
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Juliusz Cezar Fotografia
Juliusz Cezar19
rzymski polityk i wódz
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Dzisiejsze rocznice
Sid Vicious Fotografia
Sid Vicious15
brytyjski muzyk punkowy (Sex Pistols) 1957 - 1979
Milton Babbitt Fotografia
Milton Babbitt
amerykański kompozytor i teoretyk muzyki 1916 - 2011
Fred Astaire Fotografia
Fred Astaire2
amerykański aktor, tancerz i wokalista 1899 - 1987
Radosław Majdan Fotografia
Radosław Majdan3
piłkarz polski 1972
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Horacy Fotografia
Horacy120
rzymski poeta liryczny
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk