Wergiliusz cytaty

Wergiliusz Fotografia
18   0

Wergiliusz

Data urodzenia: 15. Październik 70 p. n. e.
Data zgonu: 21. Wrzesień 19 p. n. e.
Natępne imiona: Vergilius

Wergiliusz, właściwie Publiusz Wergiliusz Maro , niekiedy Publiusz Wergiliusz Maron lub niepoprawnie Wirgiliusz – rzymski poeta, uważany za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej literatury, autor Eneidy, Georgik, Bukolik i Drobiazgów.

Wergiliusz pochodził z niezamożnej rodziny z Galii Cisalpejskiej. W młodości znajdował się pod wpływem innych rzymskich poetów, co było widoczne w jego młodzieńczych Drobiazgach. Swój własny język, styl i sposób wyrazu odnalazł w Bukolikach, które przyniosły mu sławę i tytuł największego poety Rzymu. Na talencie Wergiliusza poznali się Mecenas i August, którzy obdarzyli go opieką, majątkiem i przyjaźnią. Po opublikowaniu Georgik, przyjętych od razu jako arcydzieło, na prośbę Augusta rozpoczął pisać Eneidę, epopeję poświęconą historii Rzymu. Śmierć uniemożliwiła mu dokończenie tego poematu.

Dzieła Wergiliusza przynajmniej do początków XIX wieku znajdowały się w centrum kanonu literackiego, wywierając olbrzymi wpływ na europejską kulturę, naukę a nawet politykę. Bezpośrednio lub pośrednio oddziałały na całą późniejszą literaturę, a ich ślady są obecne w każdej epoce i wszystkich krajach, które czerpały wzorce z klasycznej łaciny. Powszechnie określano Wergiliusza, za Dantem, tytułem l'altissimo poeta . Przez badaczy nazywany jest „Ojcem Zachodu”, gdyż stał się literackim pomostem pomiędzy tradycją pogańską a chrześcijańską – uważano go za wieszcza , anima naturaliter christiana a nawet proroka.

Od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż do początków XIX wieku niemal każda nauka literatury zaczynała się od Eklogi I. Znajomość tego utworu – jak i całej twórczości Wergiliusza – jest niezbędnym kluczem do zrozumienia literackiej tradycji europejskiej :

Dzieło

Eneida
Wergiliusz
Bukoliki
Wergiliusz
Georgiki
Wergiliusz

„Pogłoska rośnie chodząc.“

—  Wergiliusz, Eneida

Fama crescit eundo. (łac.)
Eneida
Źródło: 4, 175

„Praca przezwycięża wszystko.“

—  Wergiliusz

Labor omnia vincit. (łac.)
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 62.

„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą.“

—  Wergiliusz

Źródło: Wacław Idziak, Biznes, Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe, Koszalin 1990, s. 82.

„Czas ucieka.“

—  Wergiliusz

Tempus fugit. (łac.)

„Jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. (łac.)
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 7, 312

„Jeden za wielu.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

Unus pro multis. (łac.)
sternik Palinurus zostaje rzucony w fale w ofierze Neptunowi, aby uratować towarzyszy.
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 5, 814

„Głuchym śpiewamy.“

—  Wergiliusz, Bukoliki

o głuchocie wynikającej z uprzedzenia, nieuzasadnionej niechęci.
Canimus surdis. (łac.)
Bukoliki, Eklogi
Źródło: 10, 8

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas.“

—  Wergiliusz, Georgiki

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.)
Georgiki
Źródło: III, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.“

—  Wergiliusz, Georgiki

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (łac.)
Georgiki
Źródło: II, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Każdego pociągają inne przyjemności.“

—  Wergiliusz, Eneida

Trahit sua quemque voluptas. (łac.)
Eneida
Źródło: 2, 65

„Miłość dla wszystkich jednaka.“

—  Wergiliusz

Amor omnibus idem. (łac.)

„Broń i męża opiewam.“

—  Wergiliusz, Eneida

Arma virumque cano. (łac.)
początek.
Eneida

„Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało!“

—  Wergiliusz

Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), Oficyna Wydawnicza STON I, Radom 1994, ISBN 8390113228, s. 28

„Do the gods light this fire in our hearts
or does each man's mad desire become his god?“

—  Virgil, Eneida

Oryginał: (la) Dine hunc ardorem mentibus addunt,
Euryale, an sua cuique deus fit dira cupido?
Źródło: Aeneid (29–19 BC), Book IX, Lines 184–185 (tr. Fagles)

„Even here, merit will have its true reward…
even here, the world is a world of tears
and the burdens of mortality touch the heart.“

—  Virgil, Eneida

Oryginał: (la) Sunt hic etiam sua praemia laudi,
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt.
Źródło: Aeneid (29–19 BC), Book I, Lines 461–462 (tr. Robert Fagles)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Horacy Fotografia
Horacy120
rzymski poeta liryczny
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Juliusz Cezar Fotografia
Juliusz Cezar19
rzymski polityk i wódz
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Cyceron Fotografia
Cyceron108
mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk
Dzisiejsze rocznice
Rollo May Fotografia
Rollo May4
amerykański psycholog i psychoterapeuta 1909 - 1994
Paul Cézanne Fotografia
Paul Cézanne19
malarz francuski 1839 - 1906
Harry Greb Fotografia
Harry Greb
amerykański bokser zawodowy 1894 - 1926
Christopher Lloyd Fotografia
Christopher Lloyd2
amerykański aktor komediowy 1938
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Horacy Fotografia
Horacy120
rzymski poeta liryczny
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk