Wergiliusz cytaty

 Wergiliusz Fotografia
18   0

Wergiliusz

Data urodzenia: 15. Październik 70 p. n. e.
Data zgonu: 21. Wrzesień 19 p. n. e.
Natępne imiona: Vergilius

Reklama

Wergiliusz, właściwie Publiusz Wergiliusz Maro , niekiedy Publiusz Wergiliusz Maron lub niepoprawnie Wirgiliusz – rzymski poeta, uważany za jedną z najważniejszych postaci w dziejach światowej literatury, autor Eneidy, Georgik, Bukolik i Drobiazgów.

Wergiliusz pochodził z niezamożnej rodziny z Galii Cisalpejskiej. W młodości znajdował się pod wpływem innych rzymskich poetów, co było widoczne w jego młodzieńczych Drobiazgach. Swój własny język, styl i sposób wyrazu odnalazł w Bukolikach, które przyniosły mu sławę i tytuł największego poety Rzymu. Na talencie Wergiliusza poznali się Mecenas i August, którzy obdarzyli go opieką, majątkiem i przyjaźnią. Po opublikowaniu Georgik, przyjętych od razu jako arcydzieło, na prośbę Augusta rozpoczął pisać Eneidę, epopeję poświęconą historii Rzymu. Śmierć uniemożliwiła mu dokończenie tego poematu.

Dzieła Wergiliusza przynajmniej do początków XIX wieku znajdowały się w centrum kanonu literackiego, wywierając olbrzymi wpływ na europejską kulturę, naukę a nawet politykę. Bezpośrednio lub pośrednio oddziałały na całą późniejszą literaturę, a ich ślady są obecne w każdej epoce i wszystkich krajach, które czerpały wzorce z klasycznej łaciny. Powszechnie określano Wergiliusza, za Dantem, tytułem l'altissimo poeta . Przez badaczy nazywany jest „Ojcem Zachodu”, gdyż stał się literackim pomostem pomiędzy tradycją pogańską a chrześcijańską – uważano go za wieszcza , anima naturaliter christiana a nawet proroka.

Od czasów Cesarstwa Rzymskiego aż do początków XIX wieku niemal każda nauka literatury zaczynała się od Eklogi I. Znajomość tego utworu – jak i całej twórczości Wergiliusza – jest niezbędnym kluczem do zrozumienia literackiej tradycji europejskiej :

Dzieło

Bukoliki
Wergiliusz
Eneida
Wergiliusz
Georgiki
Wergiliusz

Cytaty Wergiliusz

„Głuchym śpiewamy.“

—  Wergiliusz, Bukoliki
Bukoliki, Eklogi, Opis: o głuchocie wynikającej z uprzedzenia, nieuzasadnionej niechęci. Canimus surdis. (łac.) Źródło: 10, 8

Reklama

„Jeden za wielu.“

—  Wergiliusz, Bukoliki
Bukoliki, Eklogi, Unus pro multis. (łac.) Opis: sternik Palinurus zostaje rzucony w fale w ofierze Neptunowi, aby uratować towarzyszy. Źródło: 5, 814

„Każdego pociągają inne przyjemności.“

—  Wergiliusz, Eneida
Eneida, Trahit sua quemque voluptas. (łac.) Źródło: 2, 65

„Szczęśliwy zaiste ten, który zdołał przyczyny wszechrzeczy poznać.“

—  Wergiliusz, Georgiki
Georgiki, Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. (łac.) Źródło: II, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło.“

—  Wergiliusz, Bukoliki
Bukoliki, Eklogi, Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. (łac.) Źródło: 7, 312

„Praca przezwycięża wszystko.“

—  Wergiliusz
Labor omnia vincit. (łac.) Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 62.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą.“

—  Wergiliusz
Źródło: Wacław Idziak, Biznes, Koszalińskie Wydawnictwo Prasowe, Koszalin 1990, s. 82.

„Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas.“

—  Wergiliusz, Georgiki
Georgiki, Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. (łac.) Źródło: III, 1.490, tłum. Zofia Abramowiczówna.

„Broń i męża opiewam.“

—  Wergiliusz, Eneida
Eneida, Arma virumque cano. (łac.) Opis: początek.

„Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało!“

—  Wergiliusz
Źródło: Mała księga cytatów, Halina Lipiec (red.), Oficyna Wydawnicza STON I, Radom 1994, ISBN 8390113228, s. 28

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dzisiejsze rocznice
Antoni Uniechowski Fotografia
Antoni Uniechowski3
rysownik polski 1903 - 1976
Tomasz Bonarowski Fotografia
Tomasz Bonarowski1
1969 - 2015
Franciszek Starowieyski Fotografia
Franciszek Starowieyski11
polski malarz, grafik i scenograf 1930 - 2009
John Quincy Adams Fotografia
John Quincy Adams2
amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych 1767 - 1848
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
 Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
 Petroniusz Fotografia
Petroniusz11
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
 Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski