Marcin Luter cytaty

Marcin Luter Fotografia
46   2

Marcin Luter

Data urodzenia: 10. Listopad 1483
Data zgonu: 18. Luty 1546

Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Wraz z grupą współpracowników przełożył Biblię na język niemiecki , był autorem Postylli domowej, Małego i Dużego katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg.

Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo.

Kościoły protestanckie uznają Lutra za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają Lutra do grona świętych. Jego wspomnienie obchodzone jest w rocznicę śmierci, 18 lutego. Kościół katolicki ekskomunikował Lutra i jego zwolenników w 1521 roku, lecz obecnie część teologów i hierarchii kościelnej widzi w nim teologa sprzeciwu wobec starego porządku wiary katolickiej, prowadzącego do anarchii kościelnej, którego nauczanie zawierało wiele słusznych postulatów, uznanych przez Sobór watykański II, ale także wiele poważnych błędów dogmatycznych. Wikipedia

Fotografia: Lucas Cranach the Elder, Unknown source / Public domain

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

—  Marcin Luter

Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

„Największa ohyda.“

—  Marcin Luter

o katolickiej mszy.
Cytaty przypisywane
Źródło: ks. Grzegorz Śniadoch IBP, Msza święta trydencka. Mity i prawda, wydanie II popr. i uzup., Centrum Kultury i Tradycji, Ząbki 2014, s. 275.

„Bóg jest bogiem pokornych, odrzuconych, dręczonych, uciśnionych, zdesperowanych i tych, którzy zostali zredukowani do niczego.“

—  Marcin Luter

Źródło: Kazimierz Bem, Jarosław Makowski, Bóg skandalicznie bezbronny, „Gazeta Wyborcza”, 23–25 kwietnia 2011.

„Samo Pismo.“

—  Marcin Luter

motto nawołujące do opierania się wyłącznie na Biblii.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Również i wynaturzenie może przybrać formę doskonałą.“

—  Marcin Luter

o papiestwie.
Źródło: Leopold von Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, Warszawa 1974.

„Zabijać chłopów jak wściekłe psy (…) bo teraz nie chodzi o cierpliwość i miłosierdzie, lecz jest czas miecza i gniewu, i każdy powinien bić, kłuć i zabijać, i książę może teraz przelewem krwi lepiej na niebo zasłużyć niż inni modlitwą.“

—  Marcin Luter

Źródło: Przeciwko morderczym i zbójeckim bandom chłopskim, [cyt. za:] Ryszard Mozgol, Sola haresis, czyli marny żywot Marcina Lutra http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/347, piusx. org. pl, 2001.

„Ktoś, kto twierdzi, że ziemia liczy sobie więcej niż sześć tysięcy lat, przestaje być chrześcijaninem.“

—  Marcin Luter

Cytaty przypisywane
Źródło: Vittorio Messori, Czarne karty Kościoła, przeł. ks. Antoni Kajzerek, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2003, s. 127.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Teresa z Ávili Fotografia
Teresa z Ávili11
hiszpańska zakonnica i mistyczka, święta Kościoła katolicki…
Ignacy Loyola Fotografia
Ignacy Loyola47
założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz
Melchior Grodziecki Fotografia
Melchior Grodziecki3
jezuita, święty Kościoła Katolickiego
Jonathan Swift Fotografia
Jonathan Swift18
pisarz irlandzki
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
Michel de Montaigne Fotografia
Michel de Montaigne62
filozof francuski
Edmund Burke Fotografia
Edmund Burke25
irlandzko-angielski filozof i polityk
Dzisiejsze rocznice
Jonasz Kofta Fotografia
Jonasz Kofta57
polski poeta, dramaturg, satyryk, i piosenkarz 1942 - 1988
Stanisław Wyspiański Fotografia
Stanisław Wyspiański56
polski dramatopisarz, poeta, malarz, grafik, architekt 1869 - 1907
Zig Ziglar Fotografia
Zig Ziglar3
1926 - 2012
Bashō Matsuo Fotografia
Bashō Matsuo4
japoński poeta 1644 - 1694
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Teresa z Ávili Fotografia
Teresa z Ávili11
hiszpańska zakonnica i mistyczka, święta Kościoła katolicki…
Ignacy Loyola Fotografia
Ignacy Loyola47
założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz
Melchior Grodziecki Fotografia
Melchior Grodziecki3
jezuita, święty Kościoła Katolickiego
Jonathan Swift Fotografia
Jonathan Swift18
pisarz irlandzki