Marcin Luter cytaty

Marcin Luter Fotografia
46   5

Marcin Luter

Data urodzenia: 10. Listopad 1483
Data zgonu: 18. Luty 1546

Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Wraz z grupą współpracowników przełożył Biblię na język niemiecki , był autorem Postylli domowej, Małego i Dużego katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg.

Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo.

Kościoły protestanckie uznają Lutra za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają Lutra do grona świętych. Jego wspomnienie obchodzone jest w rocznicę śmierci, 18 lutego. Kościół katolicki ekskomunikował Lutra i jego zwolenników w 1521 roku, lecz obecnie część teologów i hierarchii kościelnej widzi w nim teologa sprzeciwu wobec starego porządku wiary katolickiej, prowadzącego do anarchii kościelnej, którego nauczanie zawierało wiele słusznych postulatów, uznanych przez Sobór watykański II, ale także wiele poważnych błędów dogmatycznych. Wikipedia

Fotografia: Lucas Cranach the Elder, Unknown source / Public domain

„Ktoś, kto twierdzi, że ziemia liczy sobie więcej niż sześć tysięcy lat, przestaje być chrześcijaninem.“

—  Marcin Luter

Cytaty przypisywane
Źródło: Vittorio Messori, Czarne karty Kościoła, przeł. ks. Antoni Kajzerek, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2003, s. 127.

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

—  Marcin Luter

Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

„Największa ohyda.“

—  Marcin Luter

o katolickiej mszy.
Cytaty przypisywane
Źródło: ks. Grzegorz Śniadoch IBP, Msza święta trydencka. Mity i prawda, wydanie II popr. i uzup., Centrum Kultury i Tradycji, Ząbki 2014, s. 275.

„Bóg jest bogiem pokornych, odrzuconych, dręczonych, uciśnionych, zdesperowanych i tych, którzy zostali zredukowani do niczego.“

—  Marcin Luter

Źródło: Kazimierz Bem, Jarosław Makowski, Bóg skandalicznie bezbronny, „Gazeta Wyborcza”, 23–25 kwietnia 2011.

„Samo Pismo.“

—  Marcin Luter

motto nawołujące do opierania się wyłącznie na Biblii.

„Również i wynaturzenie może przybrać formę doskonałą.“

—  Marcin Luter

o papiestwie.
Źródło: Leopold von Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, Warszawa 1974.

„Poddaje się Pismom, które cytowałem; myśl moja jest niewolnikiem Słowa Bożego. Nie chcę i nie mogę niczego odwołać, albowiem czynić coś przeciwko własnemu przekonaniu nie jest rzeczą bezpieczną ani uczciwą (…) Oto stoję przed wami. Nie mogę uczynić inaczej.“

—  Marcin Luter

na sejmie Rzeszy w Wormacji, broniąc się przed oskarżeniami o herezję, 1521.
Źródło: Leopold von Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku, Warszawa 1974.

„Zabijać chłopów jak wściekłe psy (…) bo teraz nie chodzi o cierpliwość i miłosierdzie, lecz jest czas miecza i gniewu, i każdy powinien bić, kłuć i zabijać, i książę może teraz przelewem krwi lepiej na niebo zasłużyć niż inni modlitwą.“

—  Marcin Luter

Źródło: Przeciwko morderczym i zbójeckim bandom chłopskim, [cyt. za:] Ryszard Mozgol, Sola haresis, czyli marny żywot Marcina Lutra http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/347, piusx. org. pl, 2001.

Podobni autorzy

Teresa z Ávili Fotografia
Teresa z Ávili11
hiszpańska zakonnica i mistyczka, święta Kościoła katolicki…
Ignacy Loyola Fotografia
Ignacy Loyola47
założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz
Melchior Grodziecki Fotografia
Melchior Grodziecki3
jezuita, święty Kościoła Katolickiego
Anioł Ślązak Fotografia
Anioł Ślązak3
niemiecki poeta
Mikołaj Rej Fotografia
Mikołaj Rej28
polski poeta i prozaik renesansowy
 Fotografia
Dzisiejsze rocznice
Jan Kwaśniewski Fotografia
Jan Kwaśniewski40
polski lekarz i propagator diet 1937 - 2019
Andrzej Duda Fotografia
Andrzej Duda85
polski polityk, prezydent, prawnik 1972
Megan Fox Fotografia
Megan Fox10
aktorka amerykańska 1986
Andrzej Szczypiorski Fotografia
Andrzej Szczypiorski17
pisarz polski 1928 - 2000
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Teresa z Ávili Fotografia
Teresa z Ávili11
hiszpańska zakonnica i mistyczka, święta Kościoła katolicki…
Ignacy Loyola Fotografia
Ignacy Loyola47
założyciel jezuitów, święty Kościoła Katolickiego
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz