„Skoro bóg jest prawdą, sprawiedliwością i życiem wiecznym, świat człowieka jest światem kłamstwa, niesprawiedliwości, śmierci.“

Religia

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 30 lipca 2021. Historia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin79
rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Podobne cytaty

Michał Bakunin Fotografia

„Skoro bóg jest wszystkim, świat realny i człowiek są niczym.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Religia

Charbel Makhlouf Fotografia
Marcin Luter Fotografia

„Jeśli nasz Pan i Bóg dał temu biednemu światu tak szlachetne dary jak muzyka, to co dopiero stanie się w życiu wiecznym, gdy wszystko będzie najdoskonalsze i najweselsze?“

—  Marcin Luter teolog i reformator religijny 1483 - 1546

Źródło: Dorota Szwarcman, Przepędza diabła, dostarcza radości; w: Marcin Luter i reformacja. 500 lat protestantyzmu, „Pomocnik historyczny Polityki”, nr 4/2017, s. 86.

Julian Przyboś Fotografia
Graham Masterton Fotografia
Gabriel García Márquez Fotografia

„Świat jest wieczny.“

—  Gabriel García Márquez, książka Jesień patriarchy

Jesień patriarchy (1975)

Sherrilyn Kenyon Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
William Faulkner Fotografia
Władysław Zuziak Fotografia

„Dzisiaj próbuje się zakwestionować nie tylko zmartwychwstanie, ale nawet istnienie Boga. Świat bez wiary w zmartwychwstanie jest światem bez nadziei, gdyż poza Bogiem nikt i nic nie jest w stanie zadośćuczynić minionemu cierpieniu, przywrócić sprawiedliwości, wyrównać rachunków krzywd.“

—  Władysław Zuziak 1952

Źródło: List rektora Uniwersytetu Papieskiego na drugi dzień świąt http://wiadomosci.onet.pl/kraj/list-rektora-uniwersytetu-papieskiego-na-drugi-dzi,1,5093094,wiadomosc.html, onet.pl, 9 kwietnia 2012

Marek Jędraszewski Fotografia

„Utwierdzenie się w świętości poprzez miłość dla wszystkich jest możliwe pod jednym warunkiem: jeżeli będziemy starali się żyć w prawdzie i w ten sposób zbliżali się do Chrystusa, który jest Prawdą (por. J 14, 6). Ten warunek jest tym bardziej dla nas niezbędny, że współczesny świat coraz bardziej poddaje się duchowi nieprawdy i kłamstwa.“

—  Marek Jędraszewski polski biskup katolicki 1949

list pasterski arcybiskupa na adwent 2012.
Źródło: Abp Marek Jędraszewski: „Perfidne kłamstwo zalewa nas nieustannie ze wszystkich stron” http://www.fronda.pl/a/abp-marek-jedraszewski-perfidne-klamstwo-zalewa-nas-nieustannie-ze-wszystkich-stron,24195.html, fronda.pl, 3 grudnia 2012

Mishima Yukio Fotografia
Wasilij Rozanow Fotografia
Andrzej Maksymilian Fredro Fotografia

„Żyjesz światu, żyjesz ludziom, żyjesz komu; to żyjesz sobie godzinę, którą oddasz bogu.“

—  Andrzej Maksymilian Fredro polski pisarz polityczny 1620 - 1679

Źródło: Przysłowia mów potocznych, albo przestrogi obyczajowe, radne, wojenne http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=92602, wyd. Karola Pollaka, Sanok 1855, s. 35.

Sandra Nasić Fotografia

„Czasami widzę mój świat, czy też w ogóle cały świat jako kłamstwo. To znaczy, świat jest tak duży, ale czasami czuję się, jakbym była w klatce. I chcę tylko się z niej wydostać.“

—  Sandra Nasić wokalistka niemiecka (Guano Apes) 1976

Sometimes I see my world, or the whole world is a lie. I mean, the whole world is so big, but sometimes I feel like I’m in cage. And I just want to break out. (ang.)

Lew Tołstoj Fotografia
Heraklit z Efezu Fotografia
Martin Luther King Fotografia

„Niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie.“

—  Martin Luther King, Letter from Birmingham Jail

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. (ang.)
Źródło: Letter from a Birmingham Jail (1963), w: Stride Towards Freedom, 1964.

Willigis Jäger Fotografia
Ferdynand I Habsburg Fotografia

„Sprawiedliwość musi nastąpić, choćby z tego powodu miał runąć świat.“

—  Ferdynand I Habsburg 1503 - 1564

Fiat iustitia, pereat mundus. (łac.)
Źródło: Immanuel Kant, O wiecznym pokoju, tłum. F. Przybylak, Wrocław 1995.

Henryk Józef Marian Elzenberg Fotografia

Pokrewne tematy