„Nauczano mnie Historii Świętej, Ewangelii, katechizmu, ale nie dawano mi środków do zdobycia wiary; w rezultacie zrodził się bezład, który stał się moim ładem indywidualnym.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 25 listopada 2021. Historia
Jean-Paul Sartre Fotografia
Jean-Paul Sartre81
powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, no… 1905 - 1980

Podobne cytaty

Marcel Lefebvre Fotografia

„Ta doktryna nie jest moja. Nie mam swego nauczania. Moje nauczanie jest nauczaniem Kościoła, nauczaniem Kościoła katolickiego i katechizmu Soboru Trydenckiego.“

—  Marcel Lefebvre francuski biskup katolicki, twórca schizmy 1905 - 1991

Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (179), lipiec-sierpień 2015, s. 64.

Reza Aslan Fotografia

„Jezus z mojej książki to jedyny Jezus do którego mamy dostęp przez historię. Wszystko inne jest kwestią wiary.“

—  Reza Aslan 1972

Źródło: Katarzyna Wężyk, Jezus z Nazaretu. Nieboski socjalista, „Gazeta Wyborcza”, 31 sierpnia-1 września 2013.

Albert Einstein Fotografia
Maria Angela Truszkowska Fotografia

„W Komunii Świętej tak jak w modlitwie nie szukałam pociechy, lecz siły. Kierowałam się tylko wiarą.“

—  Maria Angela Truszkowska polska założycielka felicjanek, błogosławiona katolicka 1825 - 1898

fragment wspomnień Matki Angeli.
Wariant: W Komunii Świętej tak jak w modlitwie nie szukałam pociechy, lecz siły. Kierowałam się tylko wiarą. [fragment wspomnień Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 114.

Michał Heller Fotografia

„To jest też przedmiot teologiczny, bo z chwilą, kiedy chce się poznać autora, czyta się jego dzieło. A to dzieło jest nie mniej ważne niż katechizm. Są dwie księgi – historii i przyrody.“

—  Michał Heller polski filozof, teolog, fizyk kosmolog 1936

odpowiedź Michała Hellera na pytanie; „zamiast badać tajemnicę katechizmu, zabrał się ksiądz za tajemnicę Wszechświata”.
Wywiad Dowód na istnienie Boga

Jan Guillou Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Jerzy Matulewicz Fotografia
Józef Michalik Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Frank Herbert Fotografia
Przemysław Cypryański Fotografia

„Lubię czuć, że moja praca daje rezultaty. Mieć potwierdzenie, że to, co robię, ma sens.“

—  Przemysław Cypryański aktor polski 1981

Źródło: Przemysław Cypryański o filmie „Dlaczego nie!”, „Interfilm”, 16 stycznia 2007 http://www.kinomaniak.pl/katalog/wywiad/13,1

Leszek Balcerowicz Fotografia

„Dobre rządzenie jest generalnie trudne. Łatwe rządzenie daje złe rezultaty dla państwa.“

—  Leszek Balcerowicz polski polityk i ekonomista 1947

Źródło: Radio PIN, 14 października 2003

Richard Feynman Fotografia

„Fizyka jest jak seks: pewnie, że może dawać jakieś praktyczne rezultaty, ale nie dlatego to robimy.“

—  Richard Feynman amerykański fizyk, noblista 1918 - 1988

Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's not why we do it. (ang.)

François de La Rochefoucauld Fotografia
Paweł Wawrzecki Fotografia

„Podczas mojego niedawnego wyjazdu do USA naprawdę spotkałem takiego gościa jak doktor Kidler. Nie dawałem wiary, ale rzeczywiście on był dokładnie taki jak mój bohater w Daleko od noszy.“

—  Paweł Wawrzecki aktor polski 1950

Nie mogłem wyjść ze zdumienia, że ktoś taki istnieje. A jednak.
Źródło: Rafał Bryndal, Cały on, cały doktor Kidler, „Gazeta Wyborcza Telewizyjna”, 19 marca 2011 http://wyborcza.pl/1,106359,9250244,Caly_on__caly_doktor_Kidler.html

Galileusz Fotografia

„Nie czuję się zobowiązany do wiary, że ten sam Bóg, który obdarzył nas zmysłem, rozumem i intelektem, chciał abyśmy zapomnieli ich użycia i innymi środkami chciał dać nam wiedzę, którą możemy zdobyć poprzez nie.“

—  Galileusz Włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof, twórca podstaw nowożytnej fizyki. 1564 - 1642

Źródło: List do Wielkiej Księżnej Krystyny (1615), objaśniający stosunek między nauką a objawieniem

Joseph Conrad Fotografia
Piotr Skarga (kaznodzieja) Fotografia

„Aczkolwiek heretykowie chrzest św. mają i byli niegdyś chrześcijanami, wszakże iż od wiary świętej odstąpili, miedzy niewiernych poczytani są.“

—  Piotr Skarga (kaznodzieja) polski teolog, pisarz i kaznodzieja 1536 - 1612

Żywoty Świętych
Źródło: Obrok duchowny do żywota i męczeństwa ś. Juljanny dziewicy

Pokrewne tematy