Maria Angela Truszkowska cytaty

Maria Angela Truszkowska Fotografia
31   0

Maria Angela Truszkowska

Data urodzenia: 16. Maj 1825
Data zgonu: 10. Październik 1898

Maria Angela Truszkowska − założycielka zgromadzenia sióstr felicjanek, błogosławiona katolicka, dziewica. Wikipedia

„Nie chodzi mi o jakąś miłość nierealną, słodką i ckliwą. Proszę o miłość podobną do Twojej, która zależy na ofierze, na zapomnieniu zupełnym o sobie, na nieszukaniu nigdy w niczym siebie. Ty wiesz, jaka mnie miłość powszechna otacza, otóż tę miłość gotowam Ci złożyć na ofiarę, bylebym tylko dopełniła miłości względem drugich.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment rozważań medytacyjnych Matki Angeli.
Wariant: Nie chodzi mi o jakąś miłość nierealną, słodką i ckliwą. Proszę o miłość podobną do Twojej, która zależy na ofierze, na zapomnieniu zupełnym o sobie, na nieszukaniu nigdy w niczym siebie. Ty wiesz, jaka mnie miłość powszechna otacza, otóż tę miłość gotowam Ci złożyć na ofiarę, bylebym tylko dopełniła miłości względem drugich. [fragment rozważań medytacyjnych Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 95.

„W Komunii Świętej tak jak w modlitwie nie szukałam pociechy, lecz siły. Kierowałam się tylko wiarą.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment wspomnień Matki Angeli.
Wariant: W Komunii Świętej tak jak w modlitwie nie szukałam pociechy, lecz siły. Kierowałam się tylko wiarą. [fragment wspomnień Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 114.

„Ach jak ciężko uświęcić się w chorobie.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment wspomnień Matki Angeli.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, ATK, Warszawa 1985, s. 116.

„Dzieciątko Jezus przyniosło nam w Swych przebłogosławionych rączkach krzyż. Jeśli więc prawdziwe sługi i oblubienice jesteśmy, nie wolno nam, niewdzięcznie doświadczeń Pańskich przyjmować.“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 104.

„Wspierajmy się wspólną modlitwą i w niej czerpmy siłę i światło.“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 103.

„Wszystko, co z posłuszeństwa spełniam, nie budzi we mnie niepokoju i wątpliwości. [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]“

—  Maria Angela Truszkowska

Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 100.

„Wspierajmy się wspólną modlitwą i w niej czerpmy siłę i światło. [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]“

—  Maria Angela Truszkowska

Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 103.

„Nie daj Boże, abym się chlubić miała w czym innym, jeno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa; nie daj Boże, abym kiedykolwiek inne skarby miała jako ubóstwo święte; nie daj Boże, aby mi się co innego podobać miało jak czystość anielska; nie daj Boże, abym kiedykolwiek porzucić chciała słodką niewolę posłuszeństwa. Innej chwały mieć nie chcę, tylko wzgardę siebie, tylko zaparcie i poniżenie. Nie chcę innej miłości, tylko miłość Jezusa, miłość pokory, cierpień i krzyża.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment wspomnień Matki Angeli.
Wariant: Nie daj Boże, abym się chlubić miała w czym innym, jeno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa; nie daj Boże, abym kiedykolwiek inne skarby miała jako ubóstwo święte; nie daj Boże, aby mi się co innego podobać miało jak czystość anielska; nie daj Boże, abym kiedykolwiek porzucić chciała słodką niewolę posłuszeństwa. Innej chwały mieć nie chcę, tylko wzgardę siebie, tylko zaparcie i poniżenie. Nie chcę innej miłości, tylko miłość Jezusa, miłość pokory, cierpień i krzyża. [fragment wspomnień Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 120.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Tobie oddaję ciało moje, serce i duszę moją. Wszystkie uczynki, myśli, słowa i zamiary Tobie poświęcam. W Tobie zatapiam radości i pociechy moje. Na Ciebie składam ciężary i utrapienia, którymi Pan Jezus nawiedzić mnie raczy. Tobie oddaję nawet grzechy i upadki moje.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment modlitwy Matki Angeli.
Wariant: Tobie oddaję ciało moje, serce i duszę moją. Wszystkie uczynki, myśli, słowa i zamiary Tobie poświęcam. W Tobie zatapiam radości i pociechy moje. Na Ciebie składam ciężary i utrapienia, którymi Pan Jezus nawiedzić mnie raczy. Tobie oddaję nawet grzechy i upadki moje. [fragment modlitwy Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 114.

„Życie wewnętrzne nie zależy ani od nadzwyczajnych stanów modlitwy, ani od objawień, ale od zabicia w sobie starego człowieka, od umorzenia wszelkich złych skłonności, od pojednoczenia woli naszej z wolą Boga, od przejęcia się duchem Chrystusa, ażebyśmy mogli mówić: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus.“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Wariant: Życie wewnętrzne nie zależy ani od nadzwyczajnych stanów modlitwy, ani od objawień, ale od zabicia w sobie starego człowieka, od umorzenia wszelkich złych skłonności, od pojednoczenia woli naszej z wolą Boga, od przejęcia się duchem Chrystusa, ażebyśmy mogli mówić: Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 100.

„Życie zakonne było marzeniem moich lat najmłodszych… To życie wydawało mi się tak święte, tak doskonałe. Pragnęłam go dlatego, abym mogła Boga doskonalej kochać, gorliwiej Mu służyć, łatwiej duszę moją zbawić.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment wspomnień Matki Angeli.
Wariant: Życie zakonne było marzeniem moich lat najmłodszych… To życie wydawało mi się tak święte, tak doskonałe. Pragnęłam go dlatego, abym mogła Boga doskonalej kochać, gorliwiej Mu służyć, łatwiej duszę moją zbawić. [fragment wspomnień Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska,, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 88.

„Szczególniej mi się uśmiecha ta ukryta, niczym pozornie nie objawiająca się doskonałość, bo ona jest naśladowaniem życia Jezusa i Maryi, i tak mnie to życie pociąga, że rada bym wszystkie siostry zachęcić, aby się nim rozmiłowały, aby się nim ćwiczyły.“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Wariant: Szczególniej mi się uśmiecha ta ukryta, niczym pozornie nie objawiająca się doskonałość, bo ona jest naśladowaniem życia Jezusa i Maryi, i tak mnie to życie pociąga, że rada bym wszystkie siostry zachęcić, aby się nim rozmiłowały, aby się nim ćwiczyły. [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 99.

„Ukrywając sukienkę zakonną obleczcie się w szatę pobożności, pokory, cichości i niewinności wielkiej, bo tej sukienki nikt wam nosić nie wzbroni, bo w nią obleczone roznosić będziecie wonność Chrystusową po całym świecie.“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Wariant: Ukrywając sukienkę zakonną obleczcie się w szatę pobożności, pokory, cichości i niewinności wielkiej, bo tej sukienki nikt wam nosić nie wzbroni, bo w nią obleczone roznosić będziecie wonność Chrystusową po całym świecie. [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 105.

„Obyś żyła życiem łaski…, żebyś wszystko czyniła z miłości dla Boga, dla wypełnienia Jego Woli Najświętszej; żebyś służyła Bogu nie w pociechach, ale rządząc się tylko wiarą, żebyś wszelkie udręczenia znosiła w cichości i pokoju.“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Wariant: Obyś żyła życiem łaski…, żebyś wszystko czyniła z miłości dla Boga, dla wypełnienia Jego Woli Najświętszej; żebyś służyła Bogu nie w pociechach, ale rządząc się tylko wiarą, żebyś wszelkie udręczenia znosiła w cichości i pokoju. [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 101.

„Twoja miłość jest teraz prawdziwa, bo się objawia w cierpieniu, w zaparciu. Uskarżasz się, żeś pożytku nie odniosła z rekolekcji. Czyż może być większy, jak wyrzeczenie się samej siebie i poddanie woli Bożej?“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Wariant: Twoja miłość jest teraz prawdziwa, bo się objawia w cierpieniu, w zaparciu. Uskarżasz się, żeś pożytku nie odniosła z rekolekcji. Czyż może być większy, jak wyrzeczenie się samej siebie i poddanie woli Bożej? [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 99.

„Zalecam, abyś Twe zdrowie oszczędzała nie dla pieszczot, ale żebyś mogła Bogu doskonalej służyć, bo wiem dobrze, jak łatwo przekroczyć granice roztropności, bez której przecież nie może istnieć żadna cnota.“

—  Maria Angela Truszkowska

zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.
Wariant: Zalecam, abyś Twe zdrowie oszczędzała nie dla pieszczot, ale żebyś mogła Bogu doskonalej służyć, bo wiem dobrze, jak łatwo przekroczyć granice roztropności, bez której przecież nie może istnieć żadna cnota. [zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Ba, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 98.

„Obowiązałam się prowadzić życie pracowite, umartwione, ubogie, poświęcone na usługi drugich, nacechowane miłością Boga i bliźniego.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment wspomnień Matki Angeli.
Wariant: Obowiązałam się prowadzić życie pracowite, umartwione, ubogie, poświęcone na usługi drugich, nacechowane miłością Boga i bliźniego. [fragment wspomnień Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 92.

„Ulituj się mej nędzy, gwałtem zmuszaj mnie do tego, com czynić powinna… Pociągnij mnie, bo bez Ciebie nie dojdę do Ciebie.“

—  Maria Angela Truszkowska

fragment modlitwy Matki Angeli.
Wariant: Ulituj się mej nędzy, gwałtem zmuszaj mnie do tego, com czynić powinna… Pociągnij mnie, bo bez Ciebie nie dojdę do Ciebie. [fragment modlitwy Matki Angeli. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, s. Elżbieta Cherubina Frankowska, Polscy święci. Służebnica Boża Maria Angela Truszkowska, t. 7, op. cit., s. 95.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Jan Bosko Fotografia
Jan Bosko37
włoski duchowny katolicki, święty
Jan Maria Vianney Fotografia
Jan Maria Vianney42
francuski duchowny, święty kościoła katolickiego
Joseph Conrad Fotografia
Joseph Conrad47
pisarz angielski polskiego pochodzenia
Thomas Alva Edison Fotografia
Thomas Alva Edison47
amerykański wynalazca
Edgar Allan Poe Fotografia
Edgar Allan Poe19
poeta i nowelista amerykański
Edmund Bojanowski Fotografia
Edmund Bojanowski3
polski błogosławiony Kościoła katolickiego
Wojciech Bogusławski Fotografia
Wojciech Bogusławski10
polski aktor, śpiewak operowy, reżyser, pisarz, dramatopisa…
Dzisiejsze rocznice
Antoine de Rivarol Fotografia
Antoine de Rivarol32
1753 - 1801
Kurt Vonnegut Fotografia
Kurt Vonnegut97
amerykański pisarz i publicysta 1922 - 2007
Ivett Gyöngyösi Fotografia
Ivett Gyöngyösi5
węgierska pianistka 1993
Simon Reynolds Fotografia
Simon Reynolds3
aktor kanadyjski 1969
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Jan Bosko Fotografia
Jan Bosko37
włoski duchowny katolicki, święty
Jan Maria Vianney Fotografia
Jan Maria Vianney42
francuski duchowny, święty kościoła katolickiego
Joseph Conrad Fotografia
Joseph Conrad47
pisarz angielski polskiego pochodzenia
Thomas Alva Edison Fotografia
Thomas Alva Edison47
amerykański wynalazca