Hans Frank cytaty

Hans Frank Fotografia
32   0

Hans Frank

Data urodzenia: 23. Maj 1900
Data zgonu: 16. Październik 1946

Hans Michael Frank – niemiecki funkcjonariusz narodowosocjalistyczny, z wykształcenia prawnik, zbrodniarz wojenny. Uczestnik nieudanego puczu monachijskiego w 1923, członek NSDAP od 1927. Jeden z przywódców III Rzeszy i główny twórca jej systemu prawnego opartego na zasadzie wodzostwa . W okresie 1939–1945 generalny gubernator okupowanych ziem polskich .

Cytaty Hans Frank

„Poza tym wyraźnie rozstrzygnięto, że GG stanie się w przyszłości niemieckim obszarem życiowym. Tam, gdzie dziś mieszka 12 milionów Polaków, tam powinno zamieszkać 4 do 5 milionów Niemców. Generalna Gubernia musi stać się krajem tak niemieckim, jak Nadrenia.“

—  Hans Frank

po rozmowie z Hitlerem 17 marca 1941, Hans Frank do podsekretarzy stanu, dowódcy policji i SS, gubernatorów dystryktów, kierowników wydziałów rządu.
Źródło: Czesław Madajczyk, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961, s. 78–79.

„Znajdujemy się na tym obszarze dla ugruntowania niemieckiego panowania, dla wprowadzenia w życie władczych aspiracji niemieckich. Rzesza niemiecka nie jest gościem w tym kraju. My przebywamy tu po to, aby kraj ten zniemczyć na wieki i nieodwracalnie.“

—  Hans Frank

w 1943 o okupacji niemieckiej Polski (1939–1945).
Źródło: Generalne Gubernatorstwo - od dziś panują tu Niemcy! https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/711450,Generalne-Gubernatorstwo-od-dzis-panuja-tu-Niemcy, polskieradio.pl, 26 października 2017.

„…) Nie należy nam zresztą wcale na rozkwicie tego kraju. Jest to może najsmutniejsza prawda, jaką musimy powiedzieć. Nam nie zależy zupełnie na tym, aby Polacy stali się bogatsi albo czuli się bezpieczniej lub przejawiali coraz więcej żywotności w wykorzystaniu swej własności. Nam zależy jedynie na podniesieniu autorytetu niemieckiego w tym kraju. Miarą tego dzieła nie może być dla nas, ile osobistego szczęścia – według pojęć rządów dawnych stuleci – przysporzymy poszczególnym Polakom, lecz jak najskuteczniej wykluczyć możliwość, aby Polska kiedykolwiek jeszcze powstała. (…) Führer również przedwczoraj wyraźnie oświadczył, że ten Nebenland (kraj przyboczny) Rzeszy Niemieckiej ma spełnić trudne zadanie rozprawienia się z Polakami za wszelką cenę; aby więc wolny był także od obowiązku prowadzenia polityki zniemczania. Dalej Führer wyraźnie powiedział, że nie nakłada na Gubernię Generalną obowiązku kształtowania tu życia na wzór niemiecki, ale również żadne tendencje germanizacyjne nie byłyby tu na miejscu. Kraj ten powołany jest do spełniania roli rezerwuaru robotników na wielką skalę. Mamy tu jedynie gigantyczny obóz pracy, w którym wszystko, co oznacza siłę i samodzielność, jest w rękach Niemców. (…“

—  Hans Frank

fragment przemówienia Hansa Franka, wygłoszone na posiedzeniu władz okupacyjnych, określające cele polityki hitlerowskiej w generalnej Guberni, 6 listopada 1940.
Źródło: vaterland.pl http://vaterland.pl/fragment_przemowienia_hansa_franka_wygloszone_na_posiedzeniu_wladz_okupacyjnych.html

„Friedrich Schopping był geniuszem, dlatego nie mógł być Polakiem. To najwspanialszy kompozytor, jakiego zrodziła niemiecka ziemia.“

—  Hans Frank

podczas otwierania w Krakowie wystawy poświęconej Chopinowi, 27 października 1943.
Źródło: Fortepian Schoppinga, „Duży Format”, 13 maja 2010.

„Upłynie tysiąc lat, a mimo to wina Niemiec nie minie.“

—  Hans Frank

18 kwietnia 1946 na procesie norymberskim o zagładzie Żydów, później Frank relatywizował tę wypowiedź.
Źródło: www.zeno.org, Vormittagssitzung http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Hauptverhandlungen/Einhundertelfter+Tag.+Donnerstag,+18.+April+1946/Vormittagssitzung

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Celem naszym (…) winno być opróżnienie dla osadnictwa niemieckiego całego Kraju Wisły (niem. Weichselland) włącznie z Galicją. Będzie to oczywiście możliwe tylko wówczas, jeśli się z biegiem czasu usunie stąd obce narodowości – Polaków i Ukraińców. Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzenie takich zmian potrwa dziesiątki lat; jest to jednakże jedynie słuszna linia postępowania; każda inna jest błędna.“

—  Hans Frank

protokół posiedzenia rządu GG, fragmenty wypowiedzi na temat „jedności administracji, polityki w sprawach narodowościowych, wyżywienia oraz wykorzystania siły roboczej”, Kraków 11 marca 1942.
Źródło: Okupacja i Ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939-1945, Tom I 1939-1942, KIW Warszawa 1972.

„Śmierć przez powieszenie. Zasłużyłem na nią i spodziewałem się tego.“

—  Hans Frank

po ogłoszeniu wyroku skazującego go na śmierć.
Źródło: Bogusław Wołoszański, Ten okrutny wiek, Wydawnictwo Colori, Warszawa 1995, ISBN 8390497204, s. 246.

„Miasto Warszawa stoi w większej części w płomieniach. Wypalenie domów jest najpewniejszym środkiem odebrania powstańcom kryjówek. Po stłumieniu powstania Warszawa będzie całkowicie zniszczona, spotka ją żałosny los.“

—  Hans Frank

w piśmie do Hansa Heinricha Lammersa, szefa kancelarii III Rzeszy Niemieckiej, 3 sierpnia 1944.
Źródło: Stanisław Podlewski, Wolność krzyżami się znaczy, Wydawnictwo Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1989, ISBN 8370120172, s. 523

„Apostazja Boga.“

—  Hans Frank

o narodowym socjalizmie na procesie w Norymberdze w 1946.

„Na marginesie należy jedynie stwierdzić, że skazaliśmy na śmierć głodową 1,2 miliona Żydów.“

—  Hans Frank

z dziennika pod datą 24 sierpnia 1942.
Źródło: Norbert i Stephan Lebertowie, Noszę jego nazwisko. Rozmowy z dziećmi przywódców III Rzeszy, op. cit., s. 82.

„Na początku było tutaj trzy i pół miliona Żydów, z tej liczby dzisiaj pozostało jeszcze tylko kilka Kompanii Roboczych, wszyscy inni – powiedzmy – wyemigrowali.“

—  Hans Frank

z dziennika pod datą 2 czerwca 1943
Źródło: Norbert i Stephan Lebertowie, Noszę jego nazwisko. Rozmowy z dziećmi przywódców III Rzeszy, op. cit., s. 82.

„Nie cofamy się przed niczym i całymi tuzinami stawiamy ludzi pod ścianą.“

—  Hans Frank

na posiedzeniu roboczym o egzekucjach Polaków, 18 marca 1942.
Źródło: Stanisław Piotrowski, Proces Hansa Franka i polskie dowody przeciw SS, Warszawa 1970, s. 306.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Charles Manson Fotografia
Charles Manson5
morderca amerykański, przywódca sekty, muzyk
Jack Welch Fotografia
Jack Welch3
przedsiębiorca amerykański
Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta
Tadeusz Kutrzeba Fotografia
Tadeusz Kutrzeba6
generał polski
Gieorgij Żukow Fotografia
Gieorgij Żukow2
marszałek ZSRR
Klaus Kinski Fotografia
Klaus Kinski1
aktor niemiecki
Dzisiejsze rocznice
Robert Morley Fotografia
Robert Morley
aktor brytyjski 1908 - 1992
Ulrike Lunacek Fotografia
Ulrike Lunacek1
austriacka polityk 1957
Augustyn Suski Fotografia
Augustyn Suski5
poeta polski, przywódca konspiracyjnej Konfederacji Tatrzań… 1907 - 1942
Jerzy Sosnowski Fotografia
Jerzy Sosnowski7
1896 - 1942
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Charles Manson Fotografia
Charles Manson5
morderca amerykański, przywódca sekty, muzyk
Jack Welch Fotografia
Jack Welch3
przedsiębiorca amerykański
Dietrich Bonhoeffer Fotografia
Dietrich Bonhoeffer11
niemiecki duchowny protestancki, antyfaszysta
Tadeusz Kutrzeba Fotografia
Tadeusz Kutrzeba6
generał polski
Gieorgij Żukow Fotografia
Gieorgij Żukow2
marszałek ZSRR
x