Enniusz cytaty

Enniusz Fotografia
7   0

Enniusz

Data urodzenia: 16. Lipiec 239 p. n. e.
Data zgonu: 8. Październik 169 p. n. e.

Reklama

Enniusz, Quintus Ennius – poeta rzymski, uważany za ojca literatury rzymskiej.

Walczył na Sardynii w czasie drugiej wojny punickiej, gdzie poznał Katona Starszego, z którym przybył do Rzymu. Pracował tam jako nauczyciel i poeta. Za zasługi w dziedzinie literatury otrzymał obywatelstwo rzymskie.

Do naszych czasów przetrwało 20 tytułów tragedii Enniusza i ich niewielkie fragmenty. Najważniejszym jego dziełem był epos historyczny zwany Annales czyli "Roczniki", spisane w 18 księgach, a zawierające poetycką wizję dziejów Rzymu od przybycia Eneasza do Italii. Był to pierwszy większy utwór łaciński napisany heksametrem daktylicznym, który to wiersz Enniusz wprowadził tym samym do poezji łacińskiej. Z Annales pozostało około 600 wierszy, m.in. incipit pierwszej księgi Musae quae pedibus magnum pulsatis Olympum.

Do czasu powstania Eneidy Roczniki były uważane za epopeję narodową Rzymian. Szczyty popularności osiągnęły w II wieku n.e., czyli "srebrnym" okresie literatury rzymskiej, kiedy celem odmłodzenia języka sięgnięto do archaicznych wzorców . Utratę Annales zawdzięczamy najprawdopodobniej nagłemu i bezpowrotnemu odpływowi tej mody w III wieku n.e.

Oprócz tego Enniusz zajmował się adaptacją licznych dramatów i komedii greckich, przeważnie z Eurypidesa. Pierwszy pisał rzymskie epigramaty.

Napisał również dzieło Saturae, które zawierało zbiór różnych treści i miar metrycznych.

Cytaty Enniusz

Reklama

„Nie jest zwycięzcą ten, co zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski.“

—  Enniusz
Źródło: O wojnie, wojsku i żołnierzach – dla żołnierzy… (myśli – aforyzmy – sentencje), wybór Bogdan M. Szulc, Adam Marszałek, 1995, s. 224.

„Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.“

—  Enniusz
Amicus certus in re incerta cernitur. (łac.) Źródło: Cyceron, Laelius de Amicitia, 17, 64

„where the Gauls stealthily, at the time of night when sleep falls on men, attacked the high citadel and of a sudden stained with blood walls and watchers.“

—  Ennius
Qua Galli furtim noctu summa arcis adorti moenia concubia vigilesque repente cruentant. As quoted by Macrobius in Saturnalia, Book I, Chapter IV (tr. J. Elliott)

„One man, by delaying, restored the state to us.
He valued safety more than mob's applause;
Hence now his glory more resplendent grows.“

—  Ennius
Unus homo nobis cunctando restituit rem. Noenum rumores ponebat ante salutem; Ergo plusque magisque viri nunc gloria claret. Of Fabius Maximus Cunctator, as quoted by Cicero in De Senectute, Chapter IV (Loeb translation)

„The ape, vilest of beasts, how like to us!“

—  Ennius
Simia quam similis turpissima bestia nobis! As quoted by Cicero in De Natura Deorum, Book I, Chapter XXXV Variant translation: How like us is that ugly brute, the ape!

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Who kindly sets a wand'rer on his way
Does e'en as if he lit another's lamp by his:
No less shines his, when he his friend's hath lit.“

—  Ennius
Homo qui erranti comiter monstrat viam, Quasi lumen de suo lumine accendat facit; Nihilo minus ipsi lucet, cum illi accenderit. As quoted by Cicero in De Officiis, Book I, Chapter XVI - translation by Walter Miller

„Neither you nor any man alive shall do this unpunished: no, you shall give recompense to me with your life-blood.“

—  Ennius
Nec pol homo quisquam faciet inpune animatus hoc nec tu; nam mi calido dabis sanguine poenas. As quoted by Macrobius in Saturnalia; Book VI, Chapter I Compare: Tu tamen interea calido mihi sanguine poenas persolves amborum, Virgil, Aeneid, Book IX, line 422

„There is no fellowship inviolate,
no faith is kept, when kingship is concerned.“

—  Ennius
Nulla sancta societas Nec fides regni est. As quoted by Cicero in De Officiis Book I, Chapter VIII - translation by Walter Miller Variant translation: To kingship belongs neither sacred fellowship nor faith.

„All mortals desire themselves to be praised.“

—  Ennius
Omnes mortales sese laudarier optant. As quoted by Augustine of Hippo in De Trinitate, Book XIII, Chapter III

„Open your eyelids, will you all, and let your brains leave sleep behind.“

—  Ennius
Pandite sultis genas et corde relinquite somnum. As quoted by Festus, in De verborum significatione (Loeb translation)

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Petroniusz Fotografia
Petroniusz11
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Epiktet Fotografia
Epiktet32
filozof rzymski
Dzisiejsze rocznice
Marzena Broda Fotografia
Marzena Broda17
polska pisarka, poetka i dramaturg 1965
David H. Hubel Fotografia
David H. Hubel
1926 - 2013
Harold Acton Fotografia
Harold Acton
angielski poeta i pisarz 1904 - 1994
Bohdan Tomaszewski Fotografia
Bohdan Tomaszewski9
polski dziennikarz sportowy 1921 - 2015
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Petroniusz Fotografia
Petroniusz11
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…