Enniusz cytaty

Enniusz Fotografia
7   0

Enniusz

Data urodzenia: 16. Lipiec 239 p. n. e.
Data zgonu: 8. Październik 169 p. n. e.

Enniusz, Quintus Ennius – poeta rzymski, uważany za ojca literatury rzymskiej.

Walczył na Sardynii w czasie drugiej wojny punickiej, gdzie poznał Katona Starszego, z którym przybył do Rzymu. Pracował tam jako nauczyciel i poeta. Za zasługi w dziedzinie literatury otrzymał obywatelstwo rzymskie.

Do naszych czasów przetrwało 20 tytułów tragedii Enniusza i ich niewielkie fragmenty. Najważniejszym jego dziełem był epos historyczny zwany Annales czyli "Roczniki", spisane w 18 księgach, a zawierające poetycką wizję dziejów Rzymu od przybycia Eneasza do Italii. Był to pierwszy większy utwór łaciński napisany heksametrem daktylicznym, który to wiersz Enniusz wprowadził tym samym do poezji łacińskiej. Z Annales pozostało około 600 wierszy, m.in. incipit pierwszej księgi Musae quae pedibus magnum pulsatis Olympum.

Do czasu powstania Eneidy Roczniki były uważane za epopeję narodową Rzymian. Szczyty popularności osiągnęły w II wieku n.e., czyli "srebrnym" okresie literatury rzymskiej, kiedy celem odmłodzenia języka sięgnięto do archaicznych wzorców . Utratę Annales zawdzięczamy najprawdopodobniej nagłemu i bezpowrotnemu odpływowi tej mody w III wieku n.e.

Oprócz tego Enniusz zajmował się adaptacją licznych dramatów i komedii greckich, przeważnie z Eurypidesa. Pierwszy pisał rzymskie epigramaty.

Napisał również dzieło Saturae, które zawierało zbiór różnych treści i miar metrycznych. Wikipedia

Fotografia: Unknown author / Public domain

„Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.“

—  Enniusz

Amicus certus in re incerta cernitur. (łac.)
Źródło: Cyceron, Laelius de Amicitia, 17, 64

„Nie jest zwycięzcą ten, co zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski.“

—  Enniusz

Źródło: O wojnie, wojsku i żołnierzach – dla żołnierzy… (myśli – aforyzmy – sentencje), wybór Bogdan M. Szulc, Adam Marszałek, 1995, s. 224.

„The Roman state survives by its ancient customs and its manhood.“

—  Ennius

Annals, Book V
Oryginał: (la) Moribus antiquis res stat Romana virisque.

„The mind wanders unsure, except in that life is lived.“

—  Ennius

As quoted by Aulus Gellius in Noctes Atticae (Attic Nights), Book XIX, Chapter X
Iphigenia
Oryginał: (la) Incerte errat animus; praeterpropter vitam vivitur.

„No sooner said than done—so acts your man of worth.“

—  Ennius

As quoted by Priscianus in Ars Prisciani, Book VI
Oryginał: (la) Dictum factumque facit frux.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Neither you nor any man alive shall do this unpunished: no, you shall give recompense to me with your life-blood.“

—  Ennius

As quoted by Macrobius in Saturnalia; Book VI, Chapter I
Compare: Tu tamen interea calido mihi sanguine poenas persolves amborum, Virgil, Aeneid, Book IX, line 422
Oryginał: (la) Nec pol homo quisquam faciet inpune animatus
hoc nec tu; nam mi calido dabis sanguine poenas.

„Who kindly sets a wand'rer on his way
Does e'en as if he lit another's lamp by his:
No less shines his, when he his friend's hath lit.“

—  Ennius

As quoted by Cicero in De Officiis, Book I, Chapter XVI - translation by Walter Miller
Oryginał: (la) Homo qui erranti comiter monstrat viam,
Quasi lumen de suo lumine accendat facit;
Nihilo minus ipsi lucet, cum illi accenderit.

„There is no fellowship inviolate,
no faith is kept, when kingship is concerned.“

—  Ennius

As quoted by Cicero in De Officiis Book I, Chapter VIII - translation by Walter Miller
Variant translation: To kingship belongs neither sacred fellowship nor faith.
Oryginał: (la) Nulla sancta societas
Nec fides regni est.

„As a strong horse that has often won on the last lap at Olympia is now resting, tired out by old age.“

—  Ennius

As quoted by Cicero in De Senectute, Chapter V (tr. K. Volk)
Oryginał: (la) Sicut fortis equus, spatio qui saepe supremo
Vicit Olympia, nunc senio confectus quiescit.

„And earth who herself bestowed the body takes it back and wastes not a whit.“

—  Ennius

As quoted by Varro in De Lingua Latina, Book V
Oryginał: (la) Terram corpus quae dederit, ipsam
capere neque dispendi facere hilum.

„Not chaffering war but waging war, not with gold but with iron—thus let us of both sides make trial for our lives“

—  Ennius

As quoted by Cicero in De Officiis, Book I, Chapter XII
Oryginał: (la) Nec cauponantes bellum sed belligerantes;
Ferro non auro vitam cernamus utrique.

„Fortune is given to brave men.“

—  Ennius

As quoted by Macrobius in Saturnalia, Book VI, Chapter I
Oryginał: (la) Fortibus est fortuna viris data.

„The idle mind knows not what it wants.“

—  Ennius

As quoted by Aulus Gellius in Noctes Atticae (Attic Nights), Book XIX, Chapter X
Iphigenia
Oryginał: (la) Otioso in otio animus nescit quid velit.

„A sure friend is known in unsure times.“

—  Ennius

As quoted by Cicero in De Amicitia, Chapter XVII
Oryginał: (la) Amicus certus in re incerta cernitur.

„Whom they fear, they hate. And whom one hates, one hopes to see him dead.“

—  Ennius

As quoted by Cicero in De Officiis, Book II, Chapter 23
Oryginał: (la) Quem metuunt oderunt; quem quisque odit, perisse expetit.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobni autorzy

Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Horacy Fotografia
Horacy120
rzymski poeta liryczny
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk
Petroniusz Fotografia
Petroniusz12
rzymski pisarz, filozof i polityk, domniemany autor Satyric…
Juliusz Cezar Fotografia
Juliusz Cezar19
rzymski polityk i wódz
Marek Aureliusz Fotografia
Marek Aureliusz59
cesarz rzymski
Dzisiejsze rocznice
Sid Vicious Fotografia
Sid Vicious15
brytyjski muzyk punkowy (Sex Pistols) 1957 - 1979
Milton Babbitt Fotografia
Milton Babbitt
amerykański kompozytor i teoretyk muzyki 1916 - 2011
Fred Astaire Fotografia
Fred Astaire2
amerykański aktor, tancerz i wokalista 1899 - 1987
Radosław Majdan Fotografia
Radosław Majdan3
piłkarz polski 1972
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
Tacyt Fotografia
Tacyt33
historyk rzymski
Terencjusz Fotografia
Terencjusz23
komediopisarz rzymski
Horacy Fotografia
Horacy120
rzymski poeta liryczny
Tytus Liwiusz Fotografia
Tytus Liwiusz19
rzymski historyk