Isaac Newton idézet

Isaac Newton fénykép
15   5

Isaac Newton

Születési dátum: 4. január 1643
Halál dátuma: 31. március 1727
Más nevek: Sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és alkimista; az újkori történelem egyik kiemelkedő tudósa.

Korszakalkotó műve a Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica , melyben leírja az egyetemes tömegvonzás törvényét, valamint az általa lefektetett axiómák révén megalapozta a klasszikus mechanika tudományát. Ő volt az első, aki megmutatta, hogy az égitestek és a Földön lévő tárgyak mozgását ugyanazon természeti törvények határozzák meg. Matematikai magyarázattal alátámasztotta Kepler bolygómozgási törvényeit, kiegészítve azzal, hogy a különböző égitestek nemcsak elliptikus, de akár hiperbola- vagy parabolapályán is mozoghatnak. Törvényei fontos szerepet játszottak a tudományos forradalomban és a heliocentrikus világkép elterjedésében.

Mindemellett optikai kutatásokat is végzett. Ő fedezte fel azt is, hogy a prizmán megfigyelhető színek valójában az áthaladó fehér fény alkotóelemei, nem pedig a prizma fényt színező hatásának tudható be – ahogy Roger Bacon feltételezte a 13. században –, valamint feltételezte, hogy a fénynek részecske természete van.

Newton, csakúgy, mint Leibniz, az analízis , vagy más néven az infinitezimális kalkulus egyik megalkotója. Nevéhez fűződik a binomiális tétel bizonyítása és tetszőleges komplex kitevőre történő általánosítása. Wikipedia

Művek

„Platón a barátom — Arisztotelész a barátom — de a legnagyobb barátom az igazság.“
Amicus Plato — amicus Aristoteles — magis amica veritas

—  Isaac Newton

Latin jegyzetek, melyeket magának írt: Quaestiones Quaedam Philosophicae (Bizonyos filozófiai kérdések) címmel (1664)
Eredeti: Amicus Plato — amicus Aristoteles — magis amica veritas

„Isten mindent szám, súly és mérték alapján teremtett.“
Numero pondere et mensura Deus omnia condidit.

—  Isaac Newton

Neki tulajdonított idézetek

„Én távolabbra láthattam, de csak azért, mert óriások vállán álltam.“

—  Isaac Newton

Levél Robert Hooke-nak (1675. február 5. )

„Minden akciónak van egy azzal egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú reakciója.“

—  Isaac Newton, könyv Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

Principia Mathematica (1687) A mozgás III. törvénye

„Én nem alkotok hipotéziseket.“
Hypotheses non fingo.

—  Isaac Newton, Hypotheses non fingo

Principia Mathematica (1687)
A gravitációs elmélet egy fundamentális empirikus törvény, de Newton nem alkotott hipotézist a gravitáció működését illetően.
Eredeti: Hypotheses non fingo.

„… azonos hatásokat ugyanazon okoknak kell tulajdonítani.“

—  Isaac Newton

Neki tulajdonított idézetek

„Plato is my friend — Aristotle is my friend — but my greatest friend is truth.“
Amicus Plato — amicus Aristoteles — magis amica veritas

—  Isaac Newton

These are notes in Latin that Newton wrote to himself that he titled: Quaestiones Quaedam Philosophicae [Certain Philosophical Questions] (c. 1664)
Variant translations: Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my best friend is truth.
Plato is my friend — Aristotle is my friend — truth is a greater friend.
This is a variation on a much older adage, which Roger Bacon attributed to Aristotle: Amicus Plato sed magis amica veritas. Bacon was perhaps paraphrasing a statement in the Nicomachean Ethics: Where both are friends, it is right to prefer truth.

„Christ comes as a thief in the night, & it is not for us to know the times & seasons which God hath put into his own breast.“

—  Isaac Newton

An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture (1704), regarding his calculations "Of the End of the World" based upon the prophecies of Daniel, quoted in Look at the Moon! the Revelation Chronology (2007) by John A. Abrams, p. 141
Modern typographical and spelling variant:
This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fanciful men who are frequently predicting the time of the end, and by doing so bring the sacred prophesies into discredit as often as their predictions fail.
As quoted in "The world will end in 2060, according to Newton" in the London Evening Standard (19 June 2007) http://www.thisislondon.co.uk/news/article-23401099-the-world-will-end-in-2060-according-to-newton.do
Kontextus: The 2300 years do not end before the year 2132 nor after 2370.
The time times & half time do not end before 2060..... It may end later, but I see no reason for its ending sooner. This I mention not to assert when the time of the end shall be, but to put a stop to the rash conjectures of fancifull men who are frequently predicting the time of the end, & by doing so bring the sacred prophesies into discredit as often as their predictions fail. Christ comes as a thief in the night, & it is not for us to know the times & seasons which God hath put into his own breast.

„I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.“

—  Isaac Newton

Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton (1855) by Sir David Brewster (Volume II. Ch. 27). Compare: "As children gath'ring pebbles on the shore", John Milton, Paradise Regained, Book iv. Line 330

„Men build too many walls and not enough bridges.“

—  Isaac Newton

Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts.
This became widely attributed to Isaac Newton after Dominique Pire ascribed it to "the words of Newton" in his Nobel Lecture, 11 December 1958. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1958/pire-lecture.html Pire refers not to Isaac, but to Joseph Fort Newton, who is widely reported to have said "People are lonely because they build walls instead of bridges." This appears to be paraphrased from a longer passage found in his essays and addresses, The One Great Church: Adventures of Faith (1948), pp. 51–52: "Why are so many people shy, lonely, shut up within themselves, unequal to their tasks, unable to be happy? Because they are inhabited by fear, like the man in the Parable of the Talents, erecting walls around themselves instead of building bridges into the lives of others; shutting out life."
Misattributed

Hasonló szerzők

Galileo Galilei fénykép
Galileo Galilei16
olasz fizikus, csillagász, matematikus, természettudós
Thomas Hobbes fénykép
Thomas Hobbes7
angol filozófus
Blaise Pascal fénykép
Blaise Pascal33
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus és …
Francis Bacon fénykép
Francis Bacon13
brit filozófus, államférfi
René Descartes fénykép
René Descartes24
francia filozófus, természetkutató, matematikus (1596–1650)
Immanuel Kant fénykép
Immanuel Kant19
német idealista filozófus
Michel Eyquem de Montaigne fénykép
Michel Eyquem de Montaigne43
francia esszéíró, filozófus
Benjamin Franklin fénykép
Benjamin Franklin27
amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata polit…
William Shakespeare fénykép
William Shakespeare67
angol drámaíró, költő, színész
Mai évfordulók
Isadora Duncan fénykép
Isadora Duncan
1877 - 1927
Paul Gerhardt fénykép
Paul Gerhardt
1607 - 1676
Paul Bettany fénykép
Paul Bettany
brit színész 1971
Arnold Bennett fénykép
Arnold Bennett7
1867 - 1931
Több 25 mai évfordulók
Hasonló szerzők
Galileo Galilei fénykép
Galileo Galilei16
olasz fizikus, csillagász, matematikus, természettudós
Thomas Hobbes fénykép
Thomas Hobbes7
angol filozófus
Blaise Pascal fénykép
Blaise Pascal33
francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus, teológus és …
Francis Bacon fénykép
Francis Bacon13
brit filozófus, államférfi
René Descartes fénykép
René Descartes24
francia filozófus, természetkutató, matematikus (1596–1650)