„Nie ma etycznego sformułowania, które by umiejscowiło poczęcie życia jako istoty ludzkiej w jednym punkcie, bo jest to proces. Zapłodnienie komórki jest startem, ale to nie jest równoważne istocie ludzkiej.(…) Kościół przez bardzo długi czas za rozpoczęcie życia człowieka uważał moment urodzenia. Sam poród i uzyskanie zdolności samodzielnego bytu jest momentem, kiedy możemy mówić o człowieku. Szukając innego wykładnika, możemy uznać, że takim momentem jest 36. tydzień ciąży, kiedy pojawiają się fale mózgowe. Takim momentem może być ukształtowanie układu nerwowego. Każdy może przyjąć inne kryteria.“

Źródło: Wiktoria Buczek, Księża: Dzieci z in vitro rodzą się chore. „Na Zachodzie nikt nie przyjmie takich bełkotów” (Obalamy mity), tokfm.pl, 11 lipca 2014 http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,16311389,Ksieza__Dzieci_z_in_vitro_rodza_sie_chore___Na_Zachodzie.html

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Bernard Nathanson Fotografia

„Lubię w kinie ukazywanie punktów zwrotnych życia. Uważam, że takie momenty są niezwykle interesujące i za ich pomocą dobrze opowiada się o indywidualnych ludzkich światach, o złożoności ludzkiej osobowości.“

—  Natalia Smirnoff 1972

Źródło: Dariusz Kuźma, Autorka „Puzzli”: Ta historia mogłaby się zdarzyć, stopklatka.pl, 6 maja 2011 http://archiwum.stopklatka.pl/news/autorka-puzzli-ta-historia-moglaby-sie-zdarzyc,wiecejNewsow,2

Tomasz Stańko Fotografia

„(…) każdy moment wyboru jest momentem odwagi. Po takich momentach pojawia się we mnie głębokie zadowolenie.“

—  Tomasz Stańko polski muzyk jazzowy, trębacz 1942 - 2018

Źródło: Koniec rozterek, „Zwierciadło”, sierpień 2008, 8/1942, s. 14.

Ernestine Rose Fotografia

„Zakładam, że wszyscy uważacie kobiety za istoty ludzkie. Jeśli kobieta ma prawo do życia, to ma również prawo do zarabiania na to życie. Jeśli jest istotą ludzką, to ma prawo jako człowiek rozwijać swoje zdolności i umiejętności. Jeśli je rozwinęła, ma prawo czynić z nich użytek.“

—  Ernestine Rose amerykańska działaczka społeczna 1810 - 1892

fragment wystąpienia na konwencji w Nowym Jorku (1853).
Źródło: Carol A. Kolmerten, The American Life of Ernestine L. Rose, Syracuse University Press, 1999, s. 129–130.

John Varley Fotografia
Martin Heidegger Fotografia

„Istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji.“

—  Martin Heidegger filozof niemiecki 1889 - 1976

Źródło: Stefan Sarnowski, Zmierzch absolutu? Z problemów filozofii chrześcijańskiej i egzystencjalistycznej, PWN, Warszawa 1974, s. 117.

Antoni Kępiński Fotografia
Włodzimierz Szaranowicz Fotografia
Julia Roberts Fotografia

„Każdy miewa w życiu momenty, kiedy musi się zastanowić, kim jest i czego chce.“

—  Julia Roberts aktorka amerykańska 1967

Źródło: „InStyle” nr 10/2010

Dawid Ben Gurion Fotografia
Jarosław Pijarowski Fotografia

„Każdy ma swoją własną drogę, która zaczęła się w momencie naszych narodzin. I to każdy jest najwspanialszym artystą – to co ja i Wy tworzymy na co dzień to wzajemne życie, miłość. To jak najwyższy wymiar szczęścia, jak uśmiech dziecka, jedynej istoty ludzkiej w pełni szczerej i naturalnej.“

—  Jarosław Pijarowski Polski twórca awangardowy, wykładowca, założyciel Teatru Tworzenia. Zajmuje się muzyką współczesną, poezją, fotografią,… 1971

Źródło: Marlena Przybył, jest naszym wielkim szczęściem, „Gazeta Pomorska” http://www.pomorska.pl/wiadomosci/golub-dobrzyn/art/7236522,zamek-dzwieku-jarek-pijarowski-tworzenie-jest-naszym-wielkim-szczesciem,id,t.htmlTworzenie, 20 lipca 2011.

Dariusz Szpakowski Fotografia

„Oto ten moment przed momentem na państwa ekranach.“

—  Dariusz Szpakowski polski dziennikarz sportowy 1951

Źródło: Creme de la creme czyli najlepsze cytaty komentatorów sportowych, sport.pl, 9 czerwca 2006 http://www.sport.pl/Mundial2006/1,73035,3407476.html?as=5&startsz=x

Stanisław Brzozowski Fotografia

„W momencie, kiedy człowiek zaczyna pracę w teatrze, to nie do końca zastanawia się nad tym, czym teatr jest w swojej istocie.“

—  Anna Augustynowicz 1959

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, Trójmiasto, 14 sierpnia 2007 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/dswm.htm

Albert Einstein Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Paulo Coelho Fotografia
Konstanty Radziwiłł Fotografia

„Jako przedstawicielowi nauk przyrodniczych trudno byłoby mi uznać za początek życia moment inny niż poczęcie.“

—  Konstanty Radziwiłł polski lekarz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, książę 1958

Źródło: „Rzeczpospolita”, 5 stycznia 2009.

Tony Parsons Fotografia

Pokrewne tematy