„W chrystianizmie znajduje pełny wyraz istota wszelkiej religii: systematyczne i bezwzględne zubożanie, unicestwianie i poniżanie człowieka gwoli większej chwały istoty boskiej.“

Religia

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 31 lipca 2021. Historia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin79
rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Podobne cytaty

Władysław Kopaliński Fotografia
Konstantin Ciołkowski Fotografia

„Cały Wszechświat pełen jest życia doskonałych istot.“

—  Konstantin Ciołkowski uczony i wynalazca rosyjski, twórca podstaw astronautyki 1857 - 1935

Вся вселенная полна жизни совершённых существ
Źródło: jw.

Jan Parandowski Fotografia
Liam Gallagher Fotografia

„Bycie istotą boską jest niczym w porównaniu z graniem w zespole Oasis.“

—  Liam Gallagher brytyjski muzyk rockowy, członek Oasis 1972

Źródło: Tupot małych słów, onet.pl http://muzyka.onet.pl/publikacje/artykuly/tupet-malych-slow,4,4566977,wiadomosc.html

„Istoty ludzkie nie są w stanie rozumować poza religiami i ideologiami.“

—  Dharma Sangha 1990

Źródło: etapasvi.com http://www.etapasvi.com/pl/

Arystoteles Fotografia
Karol Marks Fotografia

„Życie społeczne jest z istoty swej praktyczne. Wszelkie misteria sprowadzające teorię na manowce mistycyzmu znajdują swe racjonalne rozwiązania w praktyce ludzkiej i w pojmowaniu tej praktyki.“

—  Karol Marks niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny 1818 - 1883

Das gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus verleiten, finden ihre rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und im Begreifen dieser Praxis. (niem.)
Tezy o Feuerbachu (1845)
Źródło: Teza VIII

Tom Clancy Fotografia

„Zła polityka, tradycja i religia doprowadziły szlachetne istoty do rozdzielenia.“

—  Dharma Sangha 1990

Kazanie z 10 listopada 2008
Źródło: dharmasangha.info http://www.dharmasangha.info/index.php/teachings/251-teachings-given-on-2065-07-25-b-c-2008-11-10-a-d

Roman Dmowski Fotografia
Albert Camus Fotografia
Kanzō Uchimura Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„Dobry malarz musi namalować dwie rzeczy: człowieka oraz istotę jego duszy.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Michał Bakunin Fotografia
Christian Jacq Fotografia
Józef Ignacy Kraszewski Fotografia
Elizabeth Cady Stanton Fotografia

„W większości religii nawet Bóg ukazywany jest jako istota o cechach męskich, a teologia odznacza się skrajną maskulinizacją.“

—  Elizabeth Cady Stanton 1815 - 1902

cytat przytoczony z Biblii kobiet wydanej w 1895.
Źródło: Roman Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 2005, s. 537.

Albert Schweitzer Fotografia
Comte de Lautréamont Fotografia

Pokrewne tematy