„Od dawna wiadomo, że są dwa narody wybrane. Jeden, izraelski, miał za zadanie zachować wiedzę Sumerów, wzbogacić ją, stworzyć podstawy materialne pod rozwój cywilizacji rozumnej, o wysokim poziomie technicznym. Drugim narodem wybranym ma być naród polski. To od niego ma rozpocząć się odnowa biologiczna całego rodzaju ludzkiego. W następnym etapie, który zresztą już można byłoby zacząć realizować, należy przyczynowo opanować zjawisko starzenia się ludzi, a przynajmniej, do czasu ostatecznej odnowy rodzaju ludzkiego, starać się opóźniać starzenie u ludzi i przedłużać życie.“

Dieta optymalna
Źródło: s. 108, 109

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Léon Blum Fotografia
Bernard Minier Fotografia
Alojzije Stepinac Fotografia

„Człowiek nie może być sądzony za przynależność do jakiejś rasy, ale za uczciwe życie i dobre uczynki. Pamiętajmy więc, że miłość do własnego narodu nie jest sprzeczna z umiłowaniem całego rodzaju ludzkiego.“

—  Alojzije Stepinac chorwacki duchowny katolicki, prymas Chorwacji i błogosławionykatolicki 1898 - 1960

słowa z 1938 podczas spotkania ze studentami z Zagrzebia.
Źródło: Jakub Mielnik, Święty czy zbrodniarz wojenny?, „Wprost”, 29 czerwca-5 lipca 2015, s. 83.

Napoleon Bonaparte Fotografia
Krystyna Sienkiewicz Fotografia

„Ja się nie starzeję, ja się staram.“

—  Krystyna Sienkiewicz polska aktorka 1935 - 2017

Źródło: Kawa czy herbata?, TVP1, 16 listopada 2011

„Odrodzenie dusz naszych jest konieczne. Tego wymaga współczesne położenie całego rodzaju ludzkiego.“

—  Zofia Tajber 1890 - 1963

Źródło: Sługa Boża Matka Paula Zofia Tajber (1890–1963) http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/paula_tajber/zycie2.htm, rzeszow.opoka.org.pl

Mark Twain Fotografia
Bertolt Brecht Fotografia

„Czyż nie byłoby przecież prostszym rozwiązaniem,
gdyby rząd
rozwiązał naród
i wybrał drugi?“

—  Bertolt Brecht niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator i poeta 1898 - 1956

…) Wäre es da
Nicht doch einfacher, die Regierung
Löste das Volk auf und
Wählte ein anderes? (niem.
o powstaniu robotniczym w NRD przeciw władzom komunistycznym, które wybuchło w czerwcu 1953.
Źródło: Rozwiązanie, 1953

Thomas Mann Fotografia
Platon Fotografia
Bronisław Malinowski Fotografia

„Kultura narzuca ludzkiemu zachowaniu nowy, szczególny rodzaj determinizmu.“

—  Bronisław Malinowski polsko-brytyjski antropolog 1884 - 1942

Naukowa teoria kultury (1944)

George W. Bush Fotografia

„Może po śmierci rodziców ludzie nagle się starzeją.“

—  John Marsden Pisarz australijski 1950

Seria Jutro, Jutro 4: Przyjaciele mroku

Arystoteles Fotografia
Michał Bakunin Fotografia

„Wolność jest ostatecznym celem rozwoju ludzkiego.“

—  Michał Bakunin rosyjski myśliciel, rewolucjonista 1814 - 1876

Wolność

Harper Lee Fotografia
Michel Foucault Fotografia
Benjamin Franklin Fotografia

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.“

—  Benjamin Franklin amerykański polityk, uczony i filozof 1706 - 1790

Józef Piłsudski Fotografia

„W każdym ugrupowaniu ludzkim, w którym kiedykolwiek byłem, byłem uważany za coś w rodzaju heretyka.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

Źródło: Pierwsze dni Rzeczypospolitej Polskiej, wykład z 16 listopada 1924

Peter Thiel Fotografia

Pokrewne tematy