„Jest rzeczą oczywistą, że wszystkie rzekomo ogólne interesy społeczeństwa, które Państwo ma reprezentować, a które w istocie rzeczy są tylko ogólną i stałą negacją prawdziwych interesów rejonów, gmin, stowarzyszeń, a także ogromnej liczby jednostek poddanych Państwu, stanowią abstrakcję, fikcję i kłamstwo i że Państwo jest jak obszerna rzeźnia, jak olbrzymi cmentarz, dokąd, w cieniu i pod przykrywką tej abstrakcji, wszystkie realne dążenia, wszystkie żywotne siły kraju przybywają, aby wspaniałomyślnie i błogo dać się w ofierze zabić i pogrzebać.“

Państwo, władza

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 września 2020. Historia

Podobne cytaty

Frank Herbert Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Jeremy Bentham Fotografia

„Ogólnym celem, do którego dążą lub powinny dążyć wszystkie prawa, jest zwiększać w całości szczęście społeczeństwa.“

—  Jeremy Bentham angielski filozof, prawnik i ekonomista 1748 - 1832

Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 51.

Pitagoras Fotografia

„Liczba jest istotą wszystkich rzeczy.“

—  Pitagoras grecki matematyk i filozof, -585 - -495 p. n. e.

Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), op. cit., s. 263.

Jarosław Kaczyński Fotografia
Roman Dmowski Fotografia
Marek Minakowski Fotografia

„(…) jedynym sensem istnienia stowarzyszenia jest reprezentowanie jakiejś grupy społecznej przed organami państwa.“

—  Marek Minakowski polski historyk 1972

Źródło: Koniec demokracji przedstawicielskiej. Przejmujemy państwo., minakowski.tek24.pl, 1 lutego 2012 http://minakowski.pl/koniec-demokracji-przedstawicielskiej-przejmujemy-panstwo

Wojciech Cejrowski Fotografia
Edward Abramowski Fotografia

„Negacja państwa w życiu indywidualnym, uznawanie istotne pojęcia rewolucyjnego byłoby wyrzeczeniem się tych wszystkich czynności, gdzie państwo jest potrzebne i wstrzymaniem się od wszelkiej pomocy udzielanej jego funkcjom.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Etyka a rewolucja w: Edward Abramowski, Pisma, tom I http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_1/307, Warszawa 1924

Giovanni Gentile Fotografia

„Państwo i jednostka są jedną i tą samą rzeczą lub innymi słowy: państwo i jednostka są nierozerwalnymi pojęciami koniecznej syntezy.“

—  Giovanni Gentile 1875 - 1944

Źródło: The Philosophic Basis of Fascism (1928), cyt. za: Roman Bäcker, Homo sovieticus, w: Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek, Toruń 1992

Errico Malatesta Fotografia
Benedykt Hertz Fotografia
Alberto Moravia Fotografia

„Dyktatura to państwo, w którym wszyscy boją się jednego, a jeden wszystkich.“

—  Alberto Moravia włoski powieściopisarz, nowelista i dziennikarz 1907 - 1990

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Mirosław Granat Fotografia
Franz Gürtner Fotografia
Margaret Thatcher Fotografia

„W nowoczesnym europejskim państwie rząd jest odpowiedzialny za koordynację poszczególnych dziedzin życia, a jednostki odnajdują swoje miejsce w porządku społecznym za pośrednictwem szeregu instytucji. (…) Nad wszystkim króluje fikcja równości. Fikcja złudna – bo system nie funkcjonowałby bez odtwarzania nierówności społecznych. Ale zarazem fikcja ożywcza – bo bez iluzji równości ludzie nie uznawaliby tego systemu za własny.“

—  Adam Ostolski polski socjolog, publicysta i działacz polityczny 1978

Źródło: felieton w „Przekroju”, cyt. za: Ministerstwo Likwidacji Infrastruktury, Likwidacji Zdrowia, Kultury… – „ranking” w „Przekroju”, tokfm.pl, 2 kwietnia 2012 http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,11464984,Ministerstwo_Likwidacji_Infrastruktury__Likwidacji.html

Bertrand Russell Fotografia

Pokrewne tematy