„Jednostka doskonali się poprzez społeczeństwo, społeczeństwo doskonali się poprzez jednostkę.“

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Louis Auguste Blanqui Fotografia
Louis Auguste Blanqui2
polityk francuski 1805 - 1881

Podobne cytaty

Wilhelm Rein Fotografia

„Wychowanie odbywa się zarówno ze względu na jednostkę, jak i na społeczeństwo. Wychowanie jednostki przebiega społecznie, społeczeństwa – indywidualnie, tzn. przez jednostkę.“

—  Wilhelm Rein 1847 - 1929

Źródło: Stefan Mieszalski, Dylematy myślenia pedagogicznego. O stosunkach społecznych w procesie edukacyjnym w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 24.

Mo Yan Fotografia

„Gdybym był w rządzie, zachęcałbym do masowego przechodzenia na buddyzm. To doskonały sposób na spokojne, ciche społeczeństwo.“

—  Mo Yan 1955

Źródło: Ursula Gauthier, Literacki Nobel 2012: Wywiad z Mo Yan Między Buddą a Mao, polityka.pl, 11 października 2012 http://www.polityka.pl/swiat/tygodnikforum/1531229,1,literacki-nobel-2012-wywiad-z-mo-yan.read

Graham Masterton Fotografia
William Somerset Maugham Fotografia
Jaime Balmes Fotografia
Julius Nyerere Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Adam Ferguson Fotografia
Ramzan Kadyrow Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Ludwig von Mises Fotografia

„Znaczenie wolności ekonomicznej jest następujące: jednostka w każdej sytuacji może wybrać sposób, w jaki chce się zintegrować z resztą społeczeństwa.“

—  Ludwig von Mises ekonomista austriacki 1881 - 1973

The meaning of economic freedom is this: that the individual is in a position to choose the way in which he wants to integrate himself into the totality of society. (ang.)

Karol Marks Fotografia

„Stare społeczeństwo burżuazyjne (…) zastąpi zrzeszenie, w którym swobodny rozwój każdej jednostki jest warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich.“

—  Karol Marks, książka Manifest komunistyczny

An die Stelle der alten bürgerlichen (…) tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. (niem.)
Manifest komunistyczny (1848)

Krzysztof Niewrzęda Fotografia

„(…) większość z tego, co napisałem nie odnosi się bezpośrednio do treści związanych z krajem mojego pochodzenia, z Polską, lub z miejscem, w którym w danym momencie przebywałem. Ma inny charakter. Wynikający raczej z relacji między jednostką a społeczeństwem, jednostką a systemem.“

—  Krzysztof Niewrzęda polski prozaik, poeta i eseista 1964

Źródło: W Berlinie przestałem się czuć emigrantem – rozmowa Tomira Mazura – „tomir pisze o kulturze” https://tomirmazur.wordpress.com/2015/10/15/w-berlinie-przestalem-sie-czuc-emigrantem/

Günter Grass Fotografia

„Demokratyczne społeczeństwo, które nie rozgrywa swoich konfliktów, lecz konserwuje je poprzez zakazy, przestaje być demokratycznym zanim zacznie pojmować demokrację.“

—  Günter Grass pisarz niemiecki, noblista 1927 - 2015

Eine demokratische Gesellschaft, die ihre Konflikte nicht austrägt, sondern durch Verbotserlasse konserviert, hört auf, demokratisch zu sein, bevor sie beginnt, Demokratie zu begreifen. (niem.)
Źródło: Der Bürger und seine Stimme, Luchterhand 1974, s. 25.

Asghar Farhadi Fotografia

„Na społeczeństwo zawsze patrzę przez pryzmat jednostek. Formułowanie takich ogólnych wniosków, generalizowanie, zawsze jest niebezpieczne i ryzykowne. Być może w szerszym planie właśnie taką tezę można wysnuć po seansie mojego filmu. Ale ja zawsze myślę o jednostkach.“

—  Asghar Farhadi 1972

Źródło: Michał Walkiewicz, Rozmowa z Asgharem Farhadim, zwycięzcą Berlinale 2011, filmweb.pl, 20 lutego 2011 http://www.filmweb.pl/article/Rozmowa+z+Asgharem+Farhadim%2C+zwyci%C4%99zc%C4%85+Berlinale+2011-70645

Michał Bakunin Fotografia
Władysław Tatarkiewicz Fotografia
Alain Touraine Fotografia

„Nie istnieje już to społeczeństwo, które było przedmiotem zainteresowania socjologii i nauk społecznych. Społeczeństwo nie jest już strukturą determinującą zdolność jednostki do bycia twórcą własnej historii, czyli podmiotem zdolnym do działania w pojedynkę i w grupie.“

—  Alain Touraine socjolog francuski 1925

Źródło: Edwin Bendyk, Stan świata na dziś – rozmowa z prof. Touraine’em Jesteśmy w punkcie zero, polityka.pl, 23 września 2011 http://www.polityka.pl/swiat/rozmowy/1519398,1,stan-swiata-na-dzis---rozmowa-z-prof-touraineem.read

Karl Ludwig von Haller Fotografia

„W społeczeństwie opartym na suwerenności narodu jest rzeczą pewną, że żadna jednostka, klasa, nie ma prawa podporządkować reszty swej woli osobistej; ale fałszem jest, że całe społeczeństwo posiada w stosunku do swych członków suwerenność bez granic.“

—  Karl Ludwig von Haller 1768 - 1854

Szatan i rewolucja (1834)
Źródło: Europa w okresie restauracji (1815-1847). Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, zesz. 48, w świetle źródeł przedstawił J. Frejlich, Kraków 1924

Aleksander Kwaśniewski Fotografia

Pokrewne tematy