„Sumienie jednostki to stróż, który broni reguł ustanowionych przez społeczeństwo dla własnego przetrwania.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia

Podobne cytaty

Jean Domat Fotografia

„Religia chrześcijańska uczy nas, jakie są pierwsze pryncypia, jakie Bóg ustanowił jako fundamenty porządku społeczeństwa ludzi i które są źródłem wszystkich reguł sprawiedliwości i równości.“

—  Jean Domat 1625 - 1696

La religion chrétienne nous découvre quels sont les premiers principes que Dieu a établis pour les fondements de l’ordre de la société des hommes, et qui sont les sources de toutes les règles de la justice et de l’équité (fr.)
Źródło: Traité des lois civiles prises dans leur ordre naturel, 1689

Louis Auguste Blanqui Fotografia

„Jednostka doskonali się poprzez społeczeństwo, społeczeństwo doskonali się poprzez jednostkę.“

—  Louis Auguste Blanqui polityk francuski 1805 - 1881

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Jaime Balmes Fotografia
Wilhelm Rein Fotografia

„Wychowanie odbywa się zarówno ze względu na jednostkę, jak i na społeczeństwo. Wychowanie jednostki przebiega społecznie, społeczeństwa – indywidualnie, tzn. przez jednostkę.“

—  Wilhelm Rein 1847 - 1929

Źródło: Stefan Mieszalski, Dylematy myślenia pedagogicznego. O stosunkach społecznych w procesie edukacyjnym w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 24.

Alain Touraine Fotografia

„Nie istnieje już to społeczeństwo, które było przedmiotem zainteresowania socjologii i nauk społecznych. Społeczeństwo nie jest już strukturą determinującą zdolność jednostki do bycia twórcą własnej historii, czyli podmiotem zdolnym do działania w pojedynkę i w grupie.“

—  Alain Touraine socjolog francuski 1925

Źródło: Edwin Bendyk, Stan świata na dziś – rozmowa z prof. Touraine’em Jesteśmy w punkcie zero, polityka.pl, 23 września 2011 http://www.polityka.pl/swiat/rozmowy/1519398,1,stan-swiata-na-dzis---rozmowa-z-prof-touraineem.read

Leszek Balcerowicz Fotografia

„Nie bronię siebie. Bronię reguł państwa prawa.“

—  Leszek Balcerowicz polski polityk i ekonomista 1947

Źródło: wystąpienie w Sejmie 10 marca 2006, kiedy tłumaczył wykluczenie Cezarego Mecha z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie zgody na wykonywanie prawa głosu przez Unicredito w BPH.

Richard Dawkins Fotografia
Władysław Tatarkiewicz Fotografia
Paul d'Holbach Fotografia
Miuosh Fotografia
Laurent Gbagbo Fotografia

„Gdybym wiedział, że tak łatwo jest kupić ludzkie sumienia, nie kupowałbym tyle broni.“

—  Laurent Gbagbo polityk z Wybrzeża Kości Słoniowej 1945

po przejściu do drugiej tury tegorocznych wyborów prezydenckich.
Źródło: „Forum”, 15 listopada 2010.

Julius Nyerere Fotografia
Maria Rodziewiczówna Fotografia
Alexis de Tocqueville Fotografia
Jan Niecisław Baudouin de Courtenay Fotografia
Małgorzata Lewińska Fotografia

„Wszystko trzeba robić zgodnie z własnym sumieniem, a nie pod publiczkę.“

—  Małgorzata Lewińska aktorka polska 1971

Źródło: „Tele Tydzień”, nr 17, 21 maja 2007

Maria Luiza Merkert Fotografia

„Uczyniłyśmy tylko to, co uważałyśmy za właściwe przed Bogiem i własnym sumieniem.“

—  Maria Luiza Merkert niemiecka zakonnica 1817 - 1872

fragment pisma z 1850 do władz cywilnych Nysy.
Źródło: s. M. Margarita Gabriela Cebula CSSE – Czcigodna Służebnica Boża Maria Merkert. Wydawnictwo Świętego Krzyża. Nysa. 2006. ISBN 83-904652-2-1, s. 12.

Winston Churchill Fotografia
Krzysztof Niewrzęda Fotografia
Adam Ferguson Fotografia

Pokrewne tematy