„Naszym bogiem będzie miecz, nie jesteśmy ślepi tak, by rządzili nami ci, którzy zabijali nas.“

Cytaty z utworów zespołu Honor
Źródło: Ogień ostatniej bitwy

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 14 grudnia 2020. Historia
Mariusz Szczerski Fotografia
Mariusz Szczerski42
wokalista polski (Honor) 1970 - 2005

Podobne cytaty

Harlan Coben Fotografia
Stanisław Konarski Fotografia

„Naszym panem, który rządzi nami, który myśli o nas, naszym monarchą jest sejm walny.“

—  Stanisław Konarski polski pedagog, publicysta, pijar 1700 - 1773

Źródło: Uwagi szlachcica polskiego nad usposobieniem sąsiednich mocarstw względem naszych sejmów (1764), cyt. za: Jarema Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986, s. 280.

Henryk Sienkiewicz Fotografia
Robert Gawliński Fotografia

„Zabijamy coś w nas, zabijamy coś w nas…
Może dlatego zabijamy, że jesteśmy wciąż sami
A może jesteśmy sami, bo wciąż zabijamy.“

—  Robert Gawliński polski muzyk rockowy, lider zespołu (Wilki) 1963

Źródło: Amiranda

Jan Maria Vianney Fotografia
Max Planck Fotografia
Adam Zagajewski Fotografia
Jan III Sobieski Fotografia

„Ten sam nieprzyjaciel, któregoś my pobili pod Chocimiem, stoi przed nami. Jesteśmy wprawdzie w obcym kraju lecz nie walczymy dla obcej sprawy. Walczymy za nasz kraj i za chrześcijaństwo, nie dla cesarza, lecz dla Boga.“

—  Jan III Sobieski król Polski i wielki książę litewski od 1674 1629 - 1696

przemowa do żołnierzy przed bitwą pod Wiedniem w 1683.
Źródło: Leszek Podhorodecki, Wiedeń 1683, Warszawa 2001.

Maria Rodziewiczówna Fotografia
Galeazzo Ciano Fotografia
Morihei Ueshiba Fotografia
Stanisław Ignacy Witkiewicz Fotografia
Nora Roberts Fotografia
Bob Marley Fotografia

„Bo wszystko, co kiedykolwiek miałem
To pieśni odkupienia.
Wyzwólcie się z mentalnej niewoli!
Nikt poza nami nie może uwolnić naszych myśli!
(…)
Jak długo jeszcze będą zabijać naszych proroków
Podczas gdy my będziemy patrzeć z boku?“

—  Bob Marley jamajski muzyk reggae 1945 - 1981

Cause all I ever have:
Redemption songs; Redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery!
None but ourselves can free our minds!
(…)
How long shall they kill our prophets,
While we stand aside and look? (ang.)
Źródło: Redemption song, album Uprising (1980)

„To prawda, że jesteśmy słabi, skłonni do grzechu. Ale ponieważ Bóg jest wierny, zawsze mamy możliwość powrotu do Ojca. Dlatego jest jeden chrzest, znak naszego przymierza z Bogiem, który jest tak trwały, że największy grzech go nie zniszczy. Natomiast z odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty możemy korzystać zawsze, bo przymierze Boga z nami trwa na wieki.“

—  Wojciech Ziemba polski duchowny katolicki, arcybiskup białostocki 1941

Źródło: List Pasterski na rozpoczęcie Wielkiego Postu 2012 http://archwarmia.pl/biskupi/arcybiskup-wojciech-ziemba-metropolita-warminski/listy-pasterskie/list-pasterski-na-rozpocz-cie-wielkiego-postu-2012/, archwarmia.pl, 26 lutego 2012

Witold Gombrowicz Fotografia
George R.R. Martin Fotografia

„(…) ci, którzy umieją leczyć, potrafią również zabijać.“

—  George R.R. Martin, książka Starcie królów

Pieśni Lodu i Ognia, Starcie królów
Źródło: s. 24

Marcin Luter Fotografia

„Zabijać chłopów jak wściekłe psy (…) bo teraz nie chodzi o cierpliwość i miłosierdzie, lecz jest czas miecza i gniewu, i każdy powinien bić, kłuć i zabijać, i książę może teraz przelewem krwi lepiej na niebo zasłużyć niż inni modlitwą.“

—  Marcin Luter teolog i reformator religijny 1483 - 1546

Źródło: Przeciwko morderczym i zbójeckim bandom chłopskim, [cyt. za:] Ryszard Mozgol, Sola haresis, czyli marny żywot Marcina Lutra http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/347, piusx. org. pl, 2001.

Richard Bach Fotografia

Pokrewne tematy