Stanisław Konarski cytaty

Stanisław Konarski Fotografia
6   0

Stanisław Konarski

Data urodzenia: 30. Wrzesień 1700
Data zgonu: 3. Sierpień 1773

Hieronim Franciszek Konarski herbu Gryf, imię zakonne: Stanisław od świętego Wawrzyńca, ps. i krypt.: Anonym Polonus; J. W. A. J. K. W. K. B. O.; Nobilis Polonus, Iurium Patriorum peroptime gnarus; Pewien Ziemianin; Prywatnie rezydujący w Gdańsku; S. K. S. P.; Stanislaus a S. Laurentio Scholarum Piarum; Stanislaus Hieronymus a S. Laurentio Scholarum Piarum; X. Stanisław a S. Laurentio Scholarum Piarum – dramatopisarz, poeta, tłumacz, edytor, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium w roku 1740, pijar, nazywany patriarchą polskich pijarów, nauczyciel domowy. Wikipedia

Fotografia: Unidentified painter, web / Public domain

Cytaty Stanisław Konarski

„Celem wszystkich szkół jest (…) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz.“

—  Stanisław Konarski

Źródło: Mowa jak od wczesnej młodości wychować uczciwego człowieka i dobrego obywatela, (De viro honesto et bono cive ab ineunte aetate formando, 1754)

„Naszym panem, który rządzi nami, który myśli o nas, naszym monarchą jest sejm walny.“

—  Stanisław Konarski

Źródło: Uwagi szlachcica polskiego nad usposobieniem sąsiednich mocarstw względem naszych sejmów (1764), cyt. za: Jarema Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986, s. 280.

„Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników.“

—  Stanisław Konarski

Źródło: Ordynacje wizytacji apostolskiej dla polskiej prowincji szkół pobożnych

Podobni autorzy

Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
Johann Heinrich Pestalozzi Fotografia
Johann Heinrich Pestalozzi11
szwajcarski pedagog i pisarz
Jonathan Swift Fotografia
Jonathan Swift18
pisarz irlandzki
Henry Fielding Fotografia
Henry Fielding5
pisarz angielski
Samuel Johnson Fotografia
Samuel Johnson27
pisarz i leksykograf angielski
John Milton Fotografia
John Milton9
poeta i pisarz angielski
Voltaire Fotografia
Voltaire68
francuski pisarz epoki Oświecenia, filozof, dramaturg i his…
William Shakespeare Fotografia
William Shakespeare117
angielski poeta i dramatopisarz
Friedrich Schiller Fotografia
Friedrich Schiller42
poeta niemiecki
Miguel de Cervantes Fotografia
Miguel de Cervantes43
pisarz hiszpański
Dzisiejsze rocznice
Wojciech Mann Fotografia
Wojciech Mann13
polski dziennikarz muzyczny 1948
Tomasz z Akwinu Fotografia
Tomasz z Akwinu35
filozof i teolog katolicki 1225 - 1274
William Somerset Maugham Fotografia
William Somerset Maugham32
pisarz angielski 1874 - 1965
Peter Watts Fotografia
Peter Watts3
Pisarz science fiction. 1958
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Jean-Jacques Rousseau40
szwajcarski filozof, pisarz i pedagog
Johann Heinrich Pestalozzi Fotografia
Johann Heinrich Pestalozzi11
szwajcarski pedagog i pisarz
Jonathan Swift Fotografia
Jonathan Swift18
pisarz irlandzki
Henry Fielding Fotografia
Henry Fielding5
pisarz angielski
Samuel Johnson Fotografia
Samuel Johnson27
pisarz i leksykograf angielski