„Wolność chrześcijanina wyraża się nawróceniem.“

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Józef Tischner Fotografia
Józef Tischner81
filozof polski, ksiądz katolicki 1931 - 2000

Podobne cytaty

Friedrich Nietzsche Fotografia
Salman Rushdie Fotografia
Stanisław Wielgus Fotografia

„Nie ma dla chrześcijanina ważniejszej prawdy od zmartwychwstania Chrystusa. Kto tej prawdy nie przyjmuje, nie jest chrześcijaninem.“

—  Stanisław Wielgus polski arcybiskup katolicki 1939

Źródło: Homilia w katedrze płockiej podczas wielkanocnej mszy rezurekcyjnej, 30 marca 2002

Max Stirner Fotografia
Leszek Jańczuk Fotografia

„Ktoś, kto nie naśladuje Chrystusa, chrześcijaninem nie jest i nie może być.“

—  Leszek Jańczuk biblista, duchowny protestancki 1965

Bóg urojony czy Dawkins zagubiony?

Charles Péguy Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia

„Anarchista i chrześcijanin jednego są pochodzenia.“

—  Friedrich Nietzsche filozof niemiecki 1844 - 1900

Antychryst (1895)

Friedrich Schiller Fotografia

„Pokora jest ozdobą chrześcijanina.“

—  Friedrich Schiller poeta niemiecki 1759 - 1805

Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 63.

James Joyce Fotografia
Kurt Vonnegut Fotografia

„Nasz prezydent jest chrześcijaninem? Hitler też był.“

—  Kurt Vonnegut amerykański pisarz i publicysta 1922 - 2007

Człowiek bez ojczyzny

Friedrich Nietzsche Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Franklin Delano Roosevelt Fotografia
Marcin Luter Fotografia

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

—  Marcin Luter teolog i reformator religijny 1483 - 1546

Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

Mohandas Karamchand Gandhi Fotografia

„Naszą najgłębszą modlitwą winno być, by hindus stał się lepszym hindusem, muzułmanin lepszym muzułmaninem, a chrześcijanin lepszym chrześcijaninem.“

—  Mohandas Karamchand Gandhi Indyjski przywódca polityczny i religijny 1869 - 1948

Our innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian. (ang.)

Eustachy Rylski Fotografia

„Jak każdy poganin jestem dobrym chrześcijaninem (…).“

—  Eustachy Rylski polski prozaik, dramaturg, scenarzysta 1944

Źródło: Jesteśmy rasą młodą i dziką, „Duży Format” http://wyborcza.pl/1,75480,8475312.html

George Patton Fotografia

„Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina.“

—  George Patton amerykański generał 1885 - 1945

The Flag is to the Patriot what the Cross is to the Christian. (ang.)
Źródło: Martin Blumenson, The Patton papers http://books.google.pl/books?ei=XnyhTMyNNY_Lswa597iKBQ&ct=result&id=lDEJAQAAIAAJ&dq=The+Flag+is+to+the+Patriot+what+the+Cross+is+to+the+Christian+patton&q=The+Flag+is+to+the+Patriot+what+the+Cross+is+to+the+Christian, Houghton Mifflin, 1974, s. 732.

Friedrich Nietzsche Fotografia

„Nie godzi się, by chrześcijanin wyrządzał jakąś krzywdę Żydowi.“

—  Stanisław ze Skarbimierza 1362 - 1431

Decens est igitur ut christianus Judeo nullam inferet iniuriam. (łac.)
Źródło: Najstarsze krakowskie synagogi, „Alma Mater” nr specjalny, nr 98, 2008, s. 34.

Jan XXIII Fotografia

„Dla chrześcijanina lepiej być wesołym niż chodzić ze spuszczoną głową.“

—  Jan XXIII papież 1881 - 1963

Źródło: „Focus Ekstra” nr 2, kwiecień-czerwiec 2014, s. 39.

Tadeusz Gocłowski Fotografia

„Chrześcijanin nie powinien tylko zapominać, że post i asceza to nie są kuracje odchudzające.“

—  Tadeusz Gocłowski polski duchowny katolicki, arcybiskup gdański 1931 - 2016

o rekolekcjach dla chcących zrzucić wagę.

Pokrewne tematy