„Nie ma dla chrześcijanina ważniejszej prawdy od zmartwychwstania Chrystusa. Kto tej prawdy nie przyjmuje, nie jest chrześcijaninem.“

Źródło: Homilia w katedrze płockiej podczas wielkanocnej mszy rezurekcyjnej, 30 marca 2002

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Stanisław Wielgus Fotografia
Stanisław Wielgus70
polski arcybiskup katolicki 1939

Podobne cytaty

Leszek Jańczuk Fotografia

„Ktoś, kto nie naśladuje Chrystusa, chrześcijaninem nie jest i nie może być.“

—  Leszek Jańczuk biblista, duchowny protestancki 1965

Bóg urojony czy Dawkins zagubiony?

Oscar Wilde Fotografia
Mark Twain Fotografia
Mieczysław Maliński Fotografia
Charles Péguy Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia

„Anarchista i chrześcijanin jednego są pochodzenia.“

—  Friedrich Nietzsche filozof niemiecki 1844 - 1900

Antychryst (1895)

Friedrich Schiller Fotografia

„Pokora jest ozdobą chrześcijanina.“

—  Friedrich Schiller poeta niemiecki 1759 - 1805

Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 63.

James Joyce Fotografia
Kurt Vonnegut Fotografia

„Nasz prezydent jest chrześcijaninem? Hitler też był.“

—  Kurt Vonnegut amerykański pisarz i publicysta 1922 - 2007

Człowiek bez ojczyzny

Friedrich Nietzsche Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Franklin Delano Roosevelt Fotografia
Marcin Luter Fotografia

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

—  Marcin Luter teolog i reformator religijny 1483 - 1546

Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

Charbel Makhlouf Fotografia
Mohandas Karamchand Gandhi Fotografia

„Naszą najgłębszą modlitwą winno być, by hindus stał się lepszym hindusem, muzułmanin lepszym muzułmaninem, a chrześcijanin lepszym chrześcijaninem.“

—  Mohandas Karamchand Gandhi Indyjski przywódca polityczny i religijny 1869 - 1948

Our innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian. (ang.)

Eustachy Rylski Fotografia

„Jak każdy poganin jestem dobrym chrześcijaninem (…).“

—  Eustachy Rylski polski prozaik, dramaturg, scenarzysta 1944

Źródło: Jesteśmy rasą młodą i dziką, „Duży Format” http://wyborcza.pl/1,75480,8475312.html

George Patton Fotografia

„Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina.“

—  George Patton amerykański generał 1885 - 1945

The Flag is to the Patriot what the Cross is to the Christian. (ang.)
Źródło: Martin Blumenson, The Patton papers http://books.google.pl/books?ei=XnyhTMyNNY_Lswa597iKBQ&ct=result&id=lDEJAQAAIAAJ&dq=The+Flag+is+to+the+Patriot+what+the+Cross+is+to+the+Christian+patton&q=The+Flag+is+to+the+Patriot+what+the+Cross+is+to+the+Christian, Houghton Mifflin, 1974, s. 732.

Friedrich Nietzsche Fotografia
Albert Einstein Fotografia

„Dochodzenie do prawdy powinno być ważniejsze od wszystkich innych celów.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Cytaty przypisywane

„Nie godzi się, by chrześcijanin wyrządzał jakąś krzywdę Żydowi.“

—  Stanisław ze Skarbimierza 1362 - 1431

Decens est igitur ut christianus Judeo nullam inferet iniuriam. (łac.)
Źródło: Najstarsze krakowskie synagogi, „Alma Mater” nr specjalny, nr 98, 2008, s. 34.

Pokrewne tematy