„Nasz prezydent jest chrześcijaninem? Hitler też był.“

Człowiek bez ojczyzny

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Kurt Vonnegut Fotografia
Kurt Vonnegut97
amerykański pisarz i publicysta 1922 - 2007

Podobne cytaty

Michael von Faulhaber Fotografia

„Hitler to dobry chrześcijanin, tylko deprawowany przez złych towarzyszy.“

—  Michael von Faulhaber niemiecki duchowny katolicki, kardynał 1869 - 1952

Źródło: Ian Kershaw, Hitler,1889–1936 Hybris, wyd. Rebis, Poznań 2001.

Mohamed Mursi Fotografia
Mark Twain Fotografia
Mohandas Karamchand Gandhi Fotografia

„Naszą najgłębszą modlitwą winno być, by hindus stał się lepszym hindusem, muzułmanin lepszym muzułmaninem, a chrześcijanin lepszym chrześcijaninem.“

—  Mohandas Karamchand Gandhi Indyjski przywódca polityczny i religijny 1869 - 1948

Our innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian. (ang.)

Franz Reinisch Fotografia

„Jako chrześcijanin i Austriak nie mogę złożyć przysięgi posłuszeństwa komuś takiemu jak Hitler. Muszą istnieć ludzie, którzy zaprotestują przeciwko nadużyciu autorytetu; a ja czuje się być powołany do tego protestu“

—  Franz Reinisch niemiecki duchowny katolicki, pallotyn 1903 - 1942

Ich kann als Christ und Österreicher einem Mann wie Hitler niemals den Eid der Treue leisten. Es muss Menschen geben, die gegen den Missbrauch der Autorität protestieren; und ich fühle mich berufen zu diesem Protest. (de.)
1940

Jay Rockefeller Fotografia
Adam Michnik Fotografia

„Wasz prezydent, nasz premier.“

—  Adam Michnik polski dziennikarz i publicysta 1946

tytuł artykułu Michnika, w którym po wyborach 4 czerwca 1989, rzucił pomysł odejścia od ustaleń Okrągłego Stołu.
Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 3 lipca 1989

Stanisław Wielgus Fotografia

„Nie ma dla chrześcijanina ważniejszej prawdy od zmartwychwstania Chrystusa. Kto tej prawdy nie przyjmuje, nie jest chrześcijaninem.“

—  Stanisław Wielgus polski arcybiskup katolicki 1939

Źródło: Homilia w katedrze płockiej podczas wielkanocnej mszy rezurekcyjnej, 30 marca 2002

Stanisław Wielgus Fotografia

„Życie każdego chrześcijanina ma być dostrzegalną i czytaną przez nasze otoczenie Ewangelią. Ewangelią miłości i życzliwości chrześcijańskiej.“

—  Stanisław Wielgus polski arcybiskup katolicki 1939

Źródło: Homilia przed kościołem św. Jana Chrzciciela w Płocku na zakończenie procesji Bożego Ciała, 15 czerwca 2006

Franklin Delano Roosevelt Fotografia

„Przynajmniej jeden oficjalny głos w Europie wyraża zrozumienie dla metod i motywacji prezydenta Roosevelta. To głos niemiecki, reprezentowany przez kanclerza Adolfa Hitlera.“

—  Franklin Delano Roosevelt prezydent USA 1882 - 1945

Autorka: Anne O’Hare, Hitler seeks jobs for all Germans http://www.isidewith.com/article/hitler-seeks-jobs-for-all-germans-does-anything-else-matter-he-a, „New York Times”, 9 lipca 1933.
O Franklinie Delano Roosevelcie

Charles Péguy Fotografia
Friedrich Nietzsche Fotografia

„Anarchista i chrześcijanin jednego są pochodzenia.“

—  Friedrich Nietzsche filozof niemiecki 1844 - 1900

Antychryst (1895)

Leszek Jańczuk Fotografia

„Ktoś, kto nie naśladuje Chrystusa, chrześcijaninem nie jest i nie może być.“

—  Leszek Jańczuk biblista, duchowny protestancki 1965

Bóg urojony czy Dawkins zagubiony?

Friedrich Nietzsche Fotografia
Friedrich Schiller Fotografia

„Pokora jest ozdobą chrześcijanina.“

—  Friedrich Schiller poeta niemiecki 1759 - 1805

Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 63.

James Joyce Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Franklin Delano Roosevelt Fotografia
Marcin Luter Fotografia

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

—  Marcin Luter teolog i reformator religijny 1483 - 1546

Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

Pokrewne tematy