„Jakże często ludzie najbardziej do siebie podobni stają się najzacieklejszymi nieprzyjaciółmi!“

Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), op. cit., s. 353.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Stefan Zweig Fotografia
Stefan Zweig6
austriacki poeta, prozaik i dramaturg 1881 - 1942

Podobne cytaty

Paulo Coelho Fotografia
Niccolò Machiavelli Fotografia

„Ludzie są zawsze nieprzyjaciółmi przedsięwzięć, w których widzą trudności.“

—  Niccolò Machiavelli, książka Książę

Li uomini sono sempre nimici delle imprese dove si vegga difficultà. (wł.)
Książę (1513)
Źródło: rozdz. X

David Hume Fotografia
Epiktet Fotografia
Ernest Hemingway Fotografia
Joanna Szczepkowska Fotografia

„Społecznymi autorytetami stają się ludzie nijacy.“

—  Joanna Szczepkowska aktorka polska 1953

Inne wypowiedzi
Źródło: „Rzeczpospolita”, 25 października 2008 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/anmbg.htm

Adolf Hitler Fotografia
Kartezjusz Fotografia

„Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.“

—  Kartezjusz francuski filozof, matematyk i fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych XVII wieku, uznawany również za ojca filozofii… 1596 - 1650

Mario Puzo Fotografia
Adam Smith Fotografia
Tim Burton Fotografia

„Kiedy ludzie śpiewają, odkrywają swoje dusze, stają się bezbronni.“

—  Tim Burton amerykański reżyser filmowy 1958

Źródło: wywiad http://dziennik.pl/kultura/film/article127776/Tim_Burton_Moj_ojciec_to_wilkolak.html

Rafał Mohr Fotografia

„(…) jeśli ludzie są piękni w środku, to stają się piękni na zewnątrz.“

—  Rafał Mohr aktor polski 1975

Źródło: A. Nowicka, H. Rydlewska, Moherowy książę, exklusiv.pl http://www.exklusiv.pl/artykul/id,147

William Wharton Fotografia
Hélder Câmara Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Jonathan Swift Fotografia
Dmitrij Głuchowski Fotografia
Michał Choromański Fotografia

Pokrewne tematy