„Póki ja żyję, póty wielkiej wojny Królestwa Polskiego z państwem zakonnym nie będzie. Ale potem wszystko jest możliwe…“

do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego.
Źródło: Włodzimierz Kalicki, Po bankiecie zapraszamy na rzeź http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,8130106,Po_bankiecie_zapraszamy_na_rzez.html, wyborcza.pl, 17 lipca 2010.

Podobne cytaty

Jakub Sobieski Fotografia

„Wielkie cnoty i sławne dzieła bohatera tego niech póty żyją, póki ta Ojczyzna nasza kwitnąć, póki w niej cnotliwych i zasłużonych ludzi pamięć słynąć będzie.“

—  Jakub Sobieski 1590 - 1646

w mowie pogrzebowej dla Bartłomieja Nowodworskiego
Źródło: Jerzy Czajewski, Pieśń o wybuchowym rycerzu, „Focus Historia” nr 55/wrzesień 2011.

Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Carl von Clausewitz Fotografia
Adam Smith Fotografia

„To, co jest roztropnością w prywatnym życiu każdej rodziny, nie może być chyba szaleństwem w życiu wielkiego królestwa.“

—  Adam Smith brytyjski myśliciel 1723 - 1790

What is prudence in the conduct of every private family, can scarce be folly in that of a great kingdom. (ang.)
Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów
Źródło: Księga IV, rozdz. II

Marek Dutkiewicz Fotografia

„Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy.
Nikt za darmo nam nic nie da, sami to weźmiemy.“

—  Juras 1981

Źródło: Młody Polak na albumie 2010 grupy Pokój z Widokiem na Wojnę

Jan Pietrzak Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia

„W życiu zakonnym nie potrzebne są siostry Lamentyny czy Lakrymozy.“

—  Jacek Woroniecki teolog polski, dominikanin 1878 - 1949

Źródło: s. Imelda Błeszyńska, O. Jacek Woroniecki. Dominikanin – wychowawca – patriota. 1978–1949, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2006, s. 262.

Gerhard Ludwig Müller Fotografia

„Piękne są słowa waszego hymnu narodowego: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!…”. Dziś z wdzięcznością wobec Polski i Polaków powtarzam i dopowiadam, tu w Warszawie: jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Europa nie zginęła, póki my wierzymy, ufamy i kochamy.“

—  Gerhard Ludwig Müller 1947

Źródło: Abp Muller: Materializm Europy jest drogą ku przepaści http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14022213,Abp_Muller__Materializm_Europy_jest_droga_ku_przepasci.html#BoxWiadTxt, gazeta. pl, 2 czerwca 2013

Jarosław Kaczyński Fotografia

„Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. (…) Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Wolski.“

—  Jarosław Kaczyński polski polityk, premier RP 1949

pomyłki podczas śpiewania hymnu państwowego podczas kongresu PiS, 4 czerwca 2006.
Źródło: nagranie http://bi.gazeta.pl/im/1/3397/m3397861.mp3

Carlos Fuentes Fotografia
Józef Wybicki Fotografia

„Rzeknij, Najjaśniejszy Panie: Jest Królestwo Polskie!“

—  Józef Wybicki pisarz i polityk polski, autor słów do ''Mazurka Dąbrowskiego'' 1747 - 1822

do Napoleona I Bonapartego w 1812
Źródło: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Historia III. Podręcznik do klasy III gimnazjum, s. 101.

Jerzy Urban Fotografia
Józef Ignacy Kraszewski Fotografia
Martin Schulz Fotografia

„Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy.“

—  Martin Schulz niemiecki polityk 1955

Źródło: Entuzjastyczne przyjęcie Tuska w PE, dziennik.pl, 6 lipca 2011 http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/344552,entuzjastyczne-przyjecie-tuska-w-pe.html

Stanisław Mackiewicz Fotografia
Izabella Sierakowska Fotografia
Abu Bakr al-Baghdadi Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“