„A ten pokarm nazywa się u nas Eucharystią; nikomu nie wolno brać w nim udziału, tylko temu kto wierzy, że prawdą jest to czego uczymy, i kto został obmyty ową wodą na odpuszczenie grzechów i na odrodzenie, i kto żyje tak jak Chrystus przykazał. Bo my tego nie pożywamy, tak jak się je pospolity chleb i pije pospolity napój, lecz nauczono nas, że jak Jezus Chrystus Zbawiciel nasz, przez Słowo Boże stawszy się człowiekiem, miał Ciało i Krew dla naszego zbawienia, tak też i ów pokarm nad którym przez modlitwę zawierającą jego słowa, odprawiono dziękczynienie, a którym przez przemianę krew i ciało nasze odżywia się-jest Ciałem i Krwią tegoż Jezusa, który się wcielił.“

Źródło: Apologia I, 66.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2021. Historia
Justyn Męczennik Fotografia
Justyn Męczennik5
święty filozof i pisarz chrześcijański 100 - 165

Podobne cytaty

Marcel Lefebvre Fotografia
Ignacy Antiocheński Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
Cyryl Jerozolimski Fotografia
Marcel Pagnol Fotografia
Henryk Jankowski Fotografia

„A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Żydzi zabili Pana Jezusa i Proroków i nas także prześladują“

—  Henryk Jankowski polski ksiądz katolicki, biznesmen 1936 - 2010

Łk 23,34
Źródło: cytat z Ewangelii, wg opisu Grobu Pańskiego w kościele św. Brygidy w Gdańsku w 2004 przedstawionym w depeszy PAP z dnia 12 kwietnia 2004

Ellen G. White Fotografia

„Chrystus musi być dla duszy tym, czym pokarm jest dla ciała.“

—  Ellen G. White prorokini pochodzenia amerykańskiego 1827 - 1915

Desire of Ages
Źródło: s. 389.

Władysław z Gielniowa Fotografia

„Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne,
Bog Ociec Syna wydal na zbawienie duszne.
Jezus kiedy wieczerzał, swe ciało rozdawał,
Apostoły swe smętne swoją krwią napawał.“

—  Władysław z Gielniowa kapłan, poeta średniowieczny, błogosławiony Kościoła katolickiego 1440 - 1505

Źródło: Władysław z Gielniowa. Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne Żołtarz Jezusów http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/Gielniowczyk_04.html, staropolska.pl

Jan Bosko Fotografia

„Eucharystia – najskuteczniejszy pokarm powołania.“

—  Jan Bosko włoski duchowny katolicki, święty 1815 - 1888

Marcel Lefebvre Fotografia
Tré Cool Fotografia
John Donne Fotografia
Krzysztof Karasek Fotografia
Anna Achmatowa Fotografia

„A gdy chmury jak po bitwie
płyną we krwi, purpurowe,
moje słyszy on modlitwy
i miłości mojej słowa.“

—  Anna Achmatowa rosyjska poetka 1889 - 1966

Tom Anno Domini (1922)
Źródło: Już na białym progu raju…, tłum. Seweryn Pollak

Marcel Lefebvre Fotografia
Ignacy Antiocheński Fotografia
Sidney D. Kirkpatrick Fotografia
Benedykt XVI Fotografia

„[Śmierć Jezusa] nie woła o pomstę i karę, ale daje pojednanie. A Jego krew została przelana nie przeciwko komukolwiek, ale za wielu, za wszystkich.“

—  Benedykt XVI papież 1927

Źródło: Jezus z Nazaretu cz. II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. Wiesław Szymona, wyd. Jedność, Kielce 2011.

Rafał Wojaczek Fotografia

Pokrewne tematy