„Kto sam z sobą się nudzi, niech pomyśli, czym dopiero jest dla innych.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 15 grudnia 2018. Historia
Tematy
inny
Ilona Bodden Fotografia
Ilona Bodden11
1940 - 1985

Podobne cytaty

Milan Kundera Fotografia
Stanisław Brzozowski Fotografia
Jan Zieja Fotografia

„Wziąć siebie w garść i tak sobie powiedzieć – nie jestem sam, nie jestem z siebie, nie jestem dla siebie (…). Dopiero połączony z ludźmi, uznający prawa innych, staje się człowiek sobą.“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

zapis w osobistym notatniku z 1944 r.
Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Stefan Wyszyński Fotografia
Zofia Kossak-Szczucka Fotografia
Tadeusz Kotarbiński Fotografia

„Dzielny nauczyciel umie innych nauczać nawet tego, na czym sam się nie zna.“

—  Tadeusz Kotarbiński polski filozof 1886 - 1981

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Erazm z Rotterdamu Fotografia
Erazm z Rotterdamu Fotografia

„Pytam ja, czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Czy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam dla siebie jest przykry i uciążliwy? Myślę, że tak nie będzie twierdził nikt, chyba że od samej Głupoty byłby głupszy.“

—  Erazm z Rotterdamu, książka Pochwała głupoty

Quaeso num quemquam amabit, qui ipse semet oderit? Num cum alio concordabit, qui secum ipse dissidet? Num ulli voluptatem adferet, qui sibimet ipsi sit gravis ac molestus? Istud, opinor, nemo dixerit, nisi qui sit ipsa stultior Stultitia. (łac.)
Pochwała głupoty

Łukasz Kadziewicz Fotografia

„Każdy z nas nawet sam przed sobą stwarza pozory, udaje kogoś innego. Gramy przed wszystkimi.“

—  Łukasz Kadziewicz siatkarz polski 1980

Źródło: Superprzesłuchanie Łukasza Kadziewicza http://media.wp.pl/kat,1022939,wid,10083096,wiadomosc.html

Kazimierz Staszewski Fotografia
Leszek Kołakowski Fotografia
Léon Degrelle Fotografia
Baruch Spinoza Fotografia
Ralph Waldo Emerson Fotografia
Jean Cocteau Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia
Tony Robbins Fotografia

„Jeżeli pragniemy porozumienia z innymi, musimy zdawać sobie sprawę, że różnimy się od siebie pod względem sposobu postrzegania świata i niech ta prawda będzie wskazówką przy wszelkich kontaktach z ludźmi.“

—  Tony Robbins 1960

To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. (ang.)
Źródło: Unlimited power: the new science of personal achievement, Simon and Schuster, 1997, s. 237.

Pokrewne tematy