„Istota cierpienia jest nie do poznania, chociaż jest nam wszystkim wspólna.“

—  Parmenides

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Parmenides Fotografia
Parmenides25
-501 - -470 p. n. e.

Podobne cytaty

Henri Bergson Fotografia

„Poznanie Dharmy będzie przewodnikiem do nie stosowania przemocy, dobroczynności, współczucia i uwolnienia czujących istot…“

—  Dharma Sangha 1990

Kazanie z 10 listopada 2008
Źródło: dharmasangha.info http://www.dharmasangha.info/index.php/teachings/251-teachings-given-on-2065-07-25-b-c-2008-11-10-a-d

To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Helen Keller Fotografia
Erich Fromm Fotografia
Bronisław Piłsudski Fotografia

„I pierwsi z Europejczyków, i najniżsi z Azjatów lub Afrykanów są bardzo podobnymi do siebie braćmi – przed wspólną dla wszystkich Najwyższą Istotą – Bogiem.“

—  Bronisław Piłsudski polski etnograf i rewolucjonista 1866 - 1918

z listu do Jana Michała Rozwadowskiego, wysłanego z Rapperswilu 3 maja 1916 r.
Źródło: Jan Staszel, Związki Bronisława Piłsudskiego z Akademią Umiejętności w Krakowie, Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 2003.

Sōseki Natsume Fotografia
Jerzy Zawieyski Fotografia
Zofia Nałkowska Fotografia
Umberto Eco Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia
Peter Singer Fotografia
Moby Fotografia
Arthur Schopenhauer Fotografia
Andrzej Stasiuk Fotografia
Miguel de Unamuno Fotografia
Erich Fromm Fotografia
Sun Tzu Fotografia
Leonard Rettel Fotografia

„Prof. Ludwik Osiński, i chociaż suchej nitki na niej nie zostawił, lecz tym rozbiorem jego wzgardliwym, zamiast mnie zrazić, umocnił we mnie dawne postanowienie poznania bliżej literatury hiszpańskiej.“

—  Leonard Rettel 1811 - 1885

o wykładzie prof. Ludwika Osińskiego na temat dramatu Pierre’a Corneille’a Cyd
Źródło: Beata Baczyńska, Książę niezłomny: hiszpański pierwowzór i polski przekład, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 22.

Honoriusz Balzac Fotografia

„Cierpienie daje wielkość wszystkiemu.“

—  Honoriusz Balzac, Komedia ludzka

Komedia ludzka, Cykl Stracone złudzenia, Wielki człowiek z prowincji w Paryżu

Pokrewne tematy