„Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie.“

Źródło: Stąd do Tartaru

Ostatnia aktualizacja 9 grudnia 2020. Historia

Podobne cytaty

Maja Komorowska Fotografia

„Uważam, że na budowane postacie ma wpływ całe życie, choć szczególnie dzieciństwo i młodość.“

—  Maja Komorowska polska aktorka 1937

Źródło: „Rzeczpospolita”, 30 marca 2005 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/wed.htm

Alain Delon Fotografia

„Nigdy nie uważałem samotności za wadę. Pojawiła się we wczesnym dzieciństwie i towarzyszy mi przez całe życie.“

—  Alain Delon aktor francuski 1935

Źródło: Małgorzata Piwowar, Alain Delon, jakiego nie znamy http://www.rp.pl/Film/170309626-Alain-Delon-jakiego-nie-znamy.html, rp.pl, 3 marca 2017.

Benjamin Barber Fotografia
Christian Morgenstern Fotografia

„Dom – to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją.“

—  Christian Morgenstern poeta i pisarz niemiecki 1871 - 1914

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Janusz Morgenstern Fotografia
Stefan Żeromski Fotografia

„Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.“

—  Stefan Żeromski, książka Przedwiośnie

Przedwiośnie
Źródło: s. 190 http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11421&from=&from=generalsearch&dirids=1&lang=pl

„Cała psychologia współczesna pokazuje, że naszymi działaniami na poziomie emocji kieruje podświadomość. Są to wzorce ugruntowane na etapie naszego dzieciństwa, które później promieniują na całe życie.“

—  Agnieszka Trzos 1971

Źródło: Artur Cichmiński, Od krytyków filmowych oczekuję rzetelnej, merytorycznej opinii. Rozmowa z Agnieszką Trzos, 25 maja 2007 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=38127

Mariusz Wlazły Fotografia
Andżelika Piechowiak Fotografia
Cezary Pazura Fotografia

„Życie jest sinusoidą. Nie można grać całe życie.“

—  Cezary Pazura aktor polski 1962

Źródło: To ja uratuję świat – wywiad z Cezarym Pazurą http://gdansk.naszemiasto.pl/wydarzenia/876986.html

Joseph Conrad Fotografia
Guillaume Musso Fotografia
Tadeusz Dołęga-Mostowicz Fotografia
Jan Ámos Komenský Fotografia

„Całe życie jest szkołą.“

—  Jan Ámos Komenský 1592 - 1670

Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, Czesława i Joachim Glenskowie (oprac.), Antyk, Kęty 1994, s. 190.

Agnieszka Włodarczyk Fotografia

„(…) pokory uczymy się całe życie.“

—  Agnieszka Włodarczyk polska aktorka 1980

Źródło: Nago? Już to mam za sobą, „Tele Tydzień”, nr 12, 21 marca 2005 http://www.plebania.pl/roznosci/wywiady/471-agnieszka-wodarczyk

Roman Polański Fotografia

„Przywykłem do tego. Uciekam przez całe życie.“

—  Roman Polański polski reżyser i aktor 1933

w odpowiedzi na pytanie francuskiego dziennikarza, jakie to uczucie być uciekinierem (w 1978).
Źródło: reportaż Jacka Szczerby 28 ran Sharon Tate, „Gazeta Wyborcza”, 7 października 2009

Jan Zieja Fotografia

„Całe nasze życie jest pielgrzymką.“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Pokrewne tematy