„Źródłem idei wolności człowieka jest Biblia.“

Źródło: rozmowa Jacka Żakowskiego z Kazimierzem Nyczem, „Znak”, maj 2000, nr 540.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Fotografia
Georg Wilhelm Friedrich Hegel26
filozof niemiecki 1770 - 1831

Podobne cytaty

Alexis de Tocqueville Fotografia
Edward Abramowski Fotografia
Michael Shermer Fotografia

„Źródłem naszego poczucia wolności jest nasza niewiedza o przyczynach zdarzeń.“

—  Michael Shermer amerykański historyk nauki 1954

Źródło: Karol Jałochowski, W cieniu zakwitających teorii, „Polityka” wydanie specjalne, 6/2010.

Jan Tomasz Gross Fotografia

„Strumień znakomitej eseistyki, w której zawsze znajdziesz dwie centralne idee wyznaczające nieprzekraczalne granice polityki: afirmację wolności obywatelskiej i godności indywidualnego człowieka.“

—  Jan Tomasz Gross historyk i socjolog polsko-amerykański 1947

o twórczości Adama Michnika
Źródło: Bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek... Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2018, s. 37.

Pier Paolo Pasolini Fotografia

„Wolność widza polega na tym, że cieszy się wolnością innego człowieka.“

—  Pier Paolo Pasolini włoski pisarz, poeta i reżyser filmowy 1922 - 1975

Źródło: Kino niepopularne, „Nuovi Argomenti” nr 20/1970, tłum. Mateusz Salwa.

Mario Vargas Llosa Fotografia
Richard Feynman Fotografia

„Uważam, że problem nie polega na wyborze pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem, ale raczej pomiędzy tłumieniem idei i wolnością idei.“

—  Richard Feynman amerykański fizyk, noblista 1918 - 1988

Źródło: Richard P. Feynman, Sens tego wszystkiego, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, strona 46.

Bolesław II Śmiały Fotografia

„Sądził on, że bez szczodrobliwości nie ma wolności człowieka.“

—  Bolesław II Śmiały król Polski 1041 - 1081

Źródło: Mistrza Wincentego Kronika polska, tłum. K. Abgarowicz, B. Kürbis

Parmenides Fotografia
Ewa Hołuszko Fotografia

„Chrześcijaństwo wręcz jest religią mówiącą o wolności sumienia, o wolności wyboru, o wolności człowieka. Ja o tę wolność walczyłam.“

—  Ewa Hołuszko polska fizyczka, 1950

Źródło: wypowiedź w filmie dokumentalnym Ciągle wierzę http://obieg.u-jazdowski.pl/numery/polskosc/i-still-believe w reż. Magdaleny Mosiewicz (2011)

Marek Hłasko Fotografia
Emil Zegadłowicz Fotografia
Albert Camus Fotografia
Alexis de Tocqueville Fotografia
Kim Dzong Il Fotografia
Tomasz Strzembosz Fotografia
Grzegorz Braun Fotografia

„Głównym sposobem na utrzymanie jedności Polski i budowanie jej siły musi być odzyskanie wolności – szczególnie wolności gospodarczej. Główne idee wolności w Polsce reprezentuje Kościół katolicki – jako z zasady reakcyjny i antysocjalistyczny.“

—  Grzegorz Braun polski reżyser i scenarzysta 1967

Źródło: Dyskusja po I Opolskim Marszu Niepodległości. „Gorzelik wymyślił sobie naród po to, by nie przekraczać progu wyborczego”, wpolityce.pl, 4 maja 2011 http://wpolityce.pl/view/11250/Dyskusja_po_I_Opolskim_Marszu_Niepodleglosci___Gorzelik_wymyslil_sobie_narod_po_to__by_nie_przekraczac_progu_wyborczego_.html

Edward Abramowski Fotografia

„Wolność człowieka – jest to wolność bycia sobą, rozwijanie swego typu przyrodzonego, nie zaś tego, który ktoś uzna za wyższy, doskonalszy lub użyteczniejszy.“

—  Edward Abramowski polski filozof i działacz polityczny 1868 - 1918

Źródło: Polityka socjalizmu bezpaństwowego w: Edward Abramowski, Pisma, tom II http://dir.icm.edu.pl/pl/Pisma/Tom_2/368, Warszawa 1924.

Józef Życiński Fotografia

„Obawiam się, że administracyjny zakaz noszenia chust to ośmieszanie idei rewolucji francuskiej. Sprowadzanie ich do poziomu: „wolność, równość, konfekcja.”“

—  Józef Życiński polski duchowny katolicki, arcybiskup lubelski 1948 - 2011

o zakazie noszenia chust we francuskich szkołach przez uczennice muzułmańskie.
Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 14 maja 2004

Władimir Wojnowicz Fotografia

Pokrewne tematy