„Zmagania nasze nigdy nie są walką dobra ze złem, lecz są walką tego, co godne wyboru, z tym, co odstręczające.“

Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności…, op. cit., s. 243.

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
Raymond Aron Fotografia
Raymond Aron35
francuski filozof, socjolog, teoretyk polityki i publicysta… 1905 - 1983

Podobne cytaty

Agnieszka Holland Fotografia
Epikur Fotografia

„Jedyną możliwością walki z dominującym złem i bezprawiem jest, według mnie, poznanie prawdy.“

—  Anatolij Marczenko 1938 - 1986

Źródło: Laureaci Nagrody Sacharowa – przegląd edycja 2010, europarl.pl, s. 10 http://www.europarl.pl/ressource/static/files/laureaci_nagrody_sacharowa_-_przeglad_-_edycja_2010.pdf

Mao Zedong Fotografia

„Nigdy nie zapominaj o walce klas.“

—  Mao Zedong przywódca chiński 1893 - 1976

Źródło: John King Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie

Chico Mendes Fotografia

„Zabili naszego lidera, ale nie naszą walkę.“

—  Chico Mendes polityk brazylijski 1944 - 1988

słowa z transparentu niesionego przez uczestników pogrzebu Mendesa.
Źródło: Encyklopedia szkolna. Nauka o Ziemi, wyd. SAMP, Warszawa 2004, s. 120.

Eurypides Fotografia

„Nasze życie jest ciągłą walką.“

—  Eurypides dramaturg antyczny -480 - -406 p. n. e.

Muktada as-Sadr Fotografia

„Może i jestem gruby, no i co? Co to ma do naszej walki?“

—  Muktada as-Sadr iracki przywódca szyitów 1973

do francuskiej dziennikarki – pytającej o przyczyny dużej nadwagi as-Sadra.
Źródło: „Forum”, 24 września 2007

Leonid Breżniew Fotografia

„Zdaniem naszego Biura Politycznego, nie można rozpatrywać problemu czechosłowackiego w oderwaniu od walki naszych wrogów, trzeba widzieć skalę tej walki, jej charakter, metody walki ideologicznej Zachodu, metody wrogów, którzy działają w Czechosłowacji, którzy usiłują działać przeciwko naszemu obozowi.“

—  Leonid Breżniew radziecki polityk, działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 1906 - 1982

o sytuacji w Czechosłowacji na spotkaniu pierwszych sekretarzy „bratnich” partii (bez udziału delegacji czechosłowackiej) w Moskwie w dniu 8 maja 1968.
Źródło: rp.pl, 20 sierpnia 2017 http://www.rp.pl/Historia/170829996-49-lat-temu-wojska-Ukladu-Warszawskiego-wkroczyly-na-terytorium-Czechoslowacji.html

Jan Guz Fotografia

„Walka z bezrobociem jest oczywistym obowiązkiem związków zawodowych. Nie działają one tylko w interesie pracujących. Naszym celem jest polityka pełnego zatrudnienia, godnie zarabiający pracownicy, Polska zrównoważonego rozwoju.“

—  Jan Guz polski działacz związkowy 1956 - 2019

Źródło: To pracodawcy psują rynek pracy, wyborcza.biz, 2 czerwca 2013 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,14025280,To_pracodawcy_psuja_rynek_pracy.html?as=2

Klement Gottwald Fotografia

„Jeszcześmy nie wygrali, walka będzie toczyć się dalej. Mamy tylko w tej walce wygodniejszą pozycję, ale nie możemy się tym zadowolić, lecz starać się o to, by w przyszłych wyborach móc wszystko wyprać w jednej wodzie i to do czysta.“

—  Klement Gottwald prezydent Czechosłowacji 1896 - 1953

na posiedzeniu KC KPCz, kiedy był wówczas sekretarzem generalnym partii komunistycznej.
Spisy (1955)
Źródło: t. XII, Praga 1955, s. 89., cyt. za: Henryk Zdanowski, Czechosłowacja w: Europejskie kraje demokracji ludowej 1944–1948, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 154.

Leopold Okulicki Fotografia
Salam Fajjad Fotografia

„Chcemy mieć własne państwo. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, trudno będzie powstrzymać sytuację, w której nasza walka o niepodległość zamieni się w walkę o prawa wyborcze w Izraelu.“

—  Salam Fajjad 1952

na konferencji American Task Force on Palestine w Waszyngtonie.
Źródło: Piotr Zychowicz, Zniszczyć Izrael od środka, rp.pl, 29 października 2011 http://www.rp.pl/artykul/242884,741528-Zniszczyc-Izrael-od-srodka.html

Władysław Anders Fotografia
Masutatsu Ōyama Fotografia
Tenzin Cunde Fotografia

„Jestem zmęczony
Jestem zmęczony walką o kraj
Którego nigdy nie widziałem“

—  Tenzin Cunde 1975

Źródło: Miłość i wolność; cyt. za hfhrpol.waw.pl http://www.hfhrpol.waw.pl/Tybet/raport.php?raport_id=188

„Nigdy nie współpracowałem z Al-Kaidą i nie popierałem idei włączania religii do walki politycznej.“

—  Abdelhakim Belhadż 1966

Źródło: Beata Oleksy, Libia. Dawny rewolucjonista walczy o miejsce w Konstytuancie, wyborcza.pl, 29 czerwca 2012 http://wyborcza.pl/1,91446,12036446,Libia__Dawny_rewolucjonista_walczy_o_miejsce_w_Konstytuancie.html

Tadeusz Komorowski Fotografia
Józef Piłsudski Fotografia

„I staję do walki, tak jak poprzednio, z głównym złem państwa: panowaniem rozwydrzonych partyj i stronnictw nad Polską, zapominaniem o imponderabiliach, a pamiętaniem tylko o groszu i korzyści.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

w wywiadzie dla „Kuriera Porannego” o zamachu stanu, który miał być dokonany przez Piłsudskiego, odczyt z dnia 11 maja 1926.

Arthur Conan Doyle Fotografia

Pokrewne tematy