„Wierzę w chrześcijaństwo tak, jak w słońce: nie tylko dlatego, że je widzę, lecz także dzięki temu, że widzę wszystko pozostałe.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 19 marca 2020. Historia
Clive Staples Lewis Fotografia
Clive Staples Lewis52
angielski pisarz, historyk, filozof i teolog 1898 - 1963

Podobne cytaty

George Orwell Fotografia

„Widziałem rzeczy wspaniałe i nareszcie wierzę naprawdę w socjalizm.“

—  George Orwell pisarz i publicysta angielski 1903 - 1950

I have seen wonderful things, and at last really believe in socialism. (ang.)
w liście do Cyrila Connolly’ego napisanym po powrocie z wojny domowej w Hiszpanii.
Źródło: cyt. za: Lee Wengraf, The Orwell we never knew, „International Socialist Review”, nr 32, listopad – grudzień 2003 http://www.isreview.org/issues/32/orwell.shtml

Anthony de Mello Fotografia
Libba Bray Fotografia
Isaac Newton Fotografia

„Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.“

—  Isaac Newton angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego ciążenia 1643 - 1727

parafraza zaczerpnięta z Lukana (vol. II, 10): karły umieszczone na barkach gigantów widzą więcej niż sami giganci. Słowa te są przytaczane dzisiaj jako dowód szacunku, jaki miał Newton do osiągnięć swych poprzedników; w rzeczywistości była to złośliwa uwaga poczyniona pod adresem Hooke’a, jako że ten był człowiekiem niskiego wzrostu.
Źródło: list do Robert Hooke’a z 5 lutego 1676

„Twierdzą Yankesi
(Ja w to nie wierzę!)
Że latające
Widzą talerze.(…)
Talerz nad Polską?
Po jakie licho?!
U nas by latał
Kielich z zagrychą!“

—  Bogdan Brzeziński 1911 - 1980

Źródło: Spór o talerze, „Życie Literackie” nr 7, 16 lutego 1958, s. 14. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14901

Arianna Huffington Fotografia
Jan Maria Vianney Fotografia

„Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg, umarlibyśmy z radości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzą się tak kochane.“

—  Jan Maria Vianney francuski duchowny, święty kościoła katolickiego 1786 - 1859

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 94.

Robin Knox-Johnston Fotografia

„Papierosy palę bez przerwy. Dzięki dymowi widzę, jaki jest wiatr, gdy łódź stoi w miejscu.“

—  Robin Knox-Johnston 1939

Źródło: „Forum”, 16 maja 2011.

James Michener Fotografia

„Wiek jest nazywany ciemnym nie dlatego, że światło nie świeci, ale ponieważ ludzie nie chcą światła widzieć.“

—  James Michener, książka Space

An age is called Dark not because the light fails to shine, but because people refuse to see it. (ang.)
Źródło: Space (1982)

Khalil Gibran Fotografia
Pablo Picasso Fotografia
Stanisław Brzozowski Fotografia

„Słyszą i widzą i właśnie dlatego twierdzą,
Że mają prawo domagać się od myśli pociechy.
Pociechy i ukojenia nie prawdy.“

—  Stanisław Brzozowski polski pisarz i filozof 1878 - 1911

Źródło: Jerzy Jankowski, Monarsze sekrety, tu: Od wydawcy

Maria Rodziewiczówna Fotografia
Herta Müller Fotografia
Marlena Dietrich Fotografia
Stanisław Brzozowski Fotografia

„Przeciętny, oswojony obywatel skłonny jest oskarżać rewolucjonistę o przesadę, nie rozumie, że rewolucjonistą staje się właśnie człowiek dzięki odzyskanej zdolności widzenia.“

—  Stanisław Brzozowski polski pisarz i filozof 1878 - 1911

Płomienie (1908)
Źródło: tom I; III, Spartakus i Szymon Słupnik

Pokrewne tematy