„Wierzę w chrześcijaństwo tak, jak w słońce: nie tylko dlatego, że je widzę, lecz także dzięki temu, że widzę wszystko pozostałe.“

Clive Staples Lewis Fotografia
Clive Staples Lewis52
angielski pisarz, historyk, filozof i teolog 1898 - 1963

Podobne cytaty

George Orwell Fotografia

„Widziałem rzeczy wspaniałe i nareszcie wierzę naprawdę w socjalizm.“

—  George Orwell pisarz i publicysta angielski 1903 - 1950
I have seen wonderful things, and at last really believe in socialism. (ang.) Opis: w liście do Cyrila Connolly’ego napisanym po powrocie z wojny domowej w Hiszpanii. Źródło: cyt. za: Lee Wengraf, The Orwell we never knew, „International Socialist Review”, nr 32, listopad – grudzień 2003 http://www.isreview.org/issues/32/orwell.shtml

Anthony de Mello Fotografia
Libba Bray Fotografia
Isaac Newton Fotografia

„Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.“

—  Isaac Newton angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego ciążenia 1643 - 1727
Opis: parafraza zaczerpnięta z Lukana (vol. II, 10): karły umieszczone na barkach gigantów widzą więcej niż sami giganci. Słowa te są przytaczane dzisiaj jako dowód szacunku, jaki miał Newton do osiągnięć swych poprzedników; w rzeczywistości była to złośliwa uwaga poczyniona pod adresem Hooke’a, jako że ten był człowiekiem niskiego wzrostu. Źródło: list do Robert Hooke’a z 5 lutego 1676

Arianna Huffington Fotografia
James Michener Fotografia

„Wiek jest nazywany ciemnym nie dlatego, że światło nie świeci, ale ponieważ ludzie nie chcą światła widzieć.“

—  James Michener, książka Space
An age is called Dark not because the light fails to shine, but because people refuse to see it. (ang.) Źródło: Space (1982)

Jan Maria Vianney Fotografia

„Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg, umarlibyśmy z radości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzą się tak kochane.“

—  Jan Maria Vianney francuski duchowny, święty kościoła katolickiego 1786 - 1859
Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 94.

„Twierdzą Yankesi
(Ja w to nie wierzę!)
Że latające
Widzą talerze.(…)
Talerz nad Polską?
Po jakie licho?!
U nas by latał
Kielich z zagrychą!“

—  Bogdan Brzeziński 1911 - 1980
Źródło: Spór o talerze, „Życie Literackie” nr 7, 16 lutego 1958, s. 14. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14901

Pablo Picasso Fotografia
Maria Rodziewiczówna Fotografia
Herta Müller Fotografia
Franciszek z Asyżu Fotografia

„Bóg jest radością, dlatego przed swój dom wystawił Słońce.“

—  Franciszek z Asyżu święty katolicki, zakonnik, mistyk chrześcijański, stygmatyk, diakon 1182 - 1226
Źródło: Jarosław Gronert, Astrologia od początku, Pabianice 2007, s. 17.

Khalil Gibran Fotografia
Jostein Gaarder Fotografia
Krzysztof Niewrzęda Fotografia

„Wydobycie się z wiru wydarzeń tworzących wspólnotową świadomość pozwala widzieć więcej. Dzięki temu nabieramy dystansu, przekonujemy się, że życie jest wielowymiarowe.“

—  Krzysztof Niewrzęda polski prozaik, poeta i eseista 1964
Źródło: Emigrant więcej zyskuje niż traci – rozmowa Alana Sasinowskiego – „Kurier Szczeciński” 30. 11. 2009

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x