„Nie starajcie się szukać prawdy poza Chrystusem. Nie istnieje prawda poza Chrystusem. On jest Prawdą i kiedy poznacie Chrystusa, poznacie prawdę, która was wyzwoli.“

Św. Charbel. Orędzia z Nieba
Źródło: s. 28

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Fiodor Dostojewski Fotografia
Jan Paweł II Fotografia
Jerzy Matulewicz Fotografia

„Wszystko dla Chrystusa i przez Chrystusa.“

—  Jerzy Matulewicz biskup wileński 1871 - 1927

Źródło: Myśli Błogosławionego Jerzego Matulewicza http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/swieci/jerzy_matulewicz/mysli.htm, opoka.org.pl

Stanisław Papczyński Fotografia

„Ten bowiem nie jest godzien, aby żywił go Chrystus, kto uchyla się od działania z Chrystusem i dla Chrystusa.“

—  Stanisław Papczyński zakonnik polski, założyciel katolickiego zgromadzenia marianów 1631 - 1701

Wskazania (Umiłuj Eucharystię).
Źródło: o. Stanisław Papczyński MIC – Duchowe wskazania., s. 40 http://www.stanislawpapczynski.org/assets/pdfs/duchowe_pl.pdf

Oliver Cromwell Fotografia

„Błagam was, na łaskę Chrystusa, pomyślcie, że możecie się mylić!“

—  Oliver Cromwell Lord Protektor 1599 - 1658

Źródło: Letter to the General Assembly of the Church of Scotland

Ignacy Antiocheński Fotografia

„Wielbię Jezusa Chrystusa Boga, który uczynił was tak mądrymi.“

—  Ignacy Antiocheński święty, biskup Antiochii, Ojciec Kościoła 35 - 108

Źródło: Do Kościoła w Smyrnie 1:1.

Michel Houellebecq Fotografia
Stanisław Wielgus Fotografia

„Nie ma dla chrześcijanina ważniejszej prawdy od zmartwychwstania Chrystusa. Kto tej prawdy nie przyjmuje, nie jest chrześcijaninem.“

—  Stanisław Wielgus polski arcybiskup katolicki 1939

Źródło: Homilia w katedrze płockiej podczas wielkanocnej mszy rezurekcyjnej, 30 marca 2002

Ambroży z Mediolanu Fotografia

„Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy.“

—  Ambroży z Mediolanu biskup Mediolanu, Doktor i święty Kościoła katolickiego 339 - 397

Romano Amerio Fotografia
Andrzej Dzięga Fotografia

„Wołam do was, parlamentarzyści: nie lękajcie się otworzyć dla Chrystusa i w Chrystusie dla daru życia drzwi parlamentów i także kart i norm ustawowych i konstytucyjnych. Czas nadszedł, zwłoka kosztuje coraz więcej!“

—  Andrzej Dzięga polski duchowny katolicki, biskup 1952

podczas Marszu dla Życia.
Źródło: Małgorzata Bochenek, Nadszedł czas na działanie!, naszdziennik.pl, 9 maja 2011 http://naszdziennik.pl/index.php?dat=20110509&typ=wi&id=wi21.txt

Antoni Jozafat Nowak Fotografia
Matka Teresa z Kalkuty Fotografia
Cyprian z Kartaginy Fotografia
Paul Claudel Fotografia

„Mów o Chrystusie tylko wtedy, gdy cię ktoś zapyta. Ale żyj tak, żeby pytano cię o Chrystusa.“

—  Paul Claudel 1868 - 1955

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 68.

„Wierzę tylko w Chrystusa.“

—  José María Díez-Alegría 1911 - 2010

o tzw. nieomylności papieża.
Wierzę w nadzieję (rozprawa)

Paweł z Tarsu Fotografia

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus.“

—  Paweł z Tarsu święty chrześciański, apostoł i misjonarz 5 - 67

Źródło: Biblia Tysiąclecia, List do Filipian 1, 21a

Bazyli Wielki Fotografia
Wacław Depo Fotografia

„Bez Chrystusa nie zrozumiemy siebie, bez Chrystusa nie zrozumiemy historii Polski ani dnia dzisiejszego naszego kraju. Bez Chrystusa nie zbudujemy przyszłości Polski, która byłaby szczęśliwą Ojczyzną nas wszystkich.“

—  Wacław Depo polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita częstochowski 1953

Źródło: Droga miłowania Kościoła, naszdziennik.pl, 2 maja 2011 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110502&typ=jb&id=jb16.txt

Girolamo Savonarola Fotografia

„Chrystus wiele za mnie wycierpiał.“

—  Girolamo Savonarola dominikanin włoski, reformator religijny 1452 - 1498

ostatnie słowa, które wypowiedział zanim spalono go na stosie.
Źródło: Paweł Lisicki, Wstęp [w:] Hieronim Savonarola, O miłości Jezusa i inne pisma, przeł. Agnieszka Kuciak, Wydawnictwo AA, s. 14.

Pokrewne tematy