„Walczyłem przeciw komunistom, nie zapominając o niebezpieczeństwie, jakie przychodzi z Zachodu.“

Źródło: José María López Ruiz, Tyrani i zbrodniarze. Najwięksi nikczemnicy w dziejach świata, tłum. Agata Ciastek, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 304

Podobne cytaty

George Monbiot Fotografia

„Gdy ostrzegasz ludzi przed niebezpieczeństwami związanymi ze zmianami klimatu, nazywają cię świętym. Gdy tłumaczysz im, co trzeba zrobić, by temu zaradzić, nazywają cię komunistą.“

—  George Monbiot 1963

When you warn people about the dangers of climate change, they call you a saint. When you explain what needs to be done to stop it, they call you a communist. (ang.)
Źródło: This crisis demands a reappraisal of who we are and what progress means http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/dec/04/comment.politics, [w:] „The Guardian” http://www.guardian.co.uk/theguardian, 4 grudnia 2007.

Gustáv Husák Fotografia

„Świadomość konieczności aktywnej walki z hitlerowcami i ich tisowskimi agentami cechuje [w tym czasie] tylko część żołnierzy. U większości jednak wytwarza się postawa bierna: nie walczyć, iść do domu. Przeciw Rosjanom walczyć, nie chcemy, a przeciw Niemcom nie możemy, jesteśmy słabi.“

—  Gustáv Husák komunistyczny przywódca Czechosłowacji 1913 - 1991

Źródło: rozmowa z G. Husákiem cyt. wg książki pt. Słowacja na przełomie, KiW, 1969, s. 278., cyt. za: Henryk Zdanowski, Czechosłowacja w: Europejskie kraje demokracji ludowej 1944–1948, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 122.

Bhaktiwedanta Swami Prabhupada Fotografia
Albert Camus Fotografia
Michaił Bułhakow Fotografia
Sun Tzu Fotografia
Adolf Hitler Fotografia

„Wszystkie moje przedsięwzięcia są skierowane przeciw Rosji. Jeżeli Zachód jest zbyt tępy lub ślepy, by to pojąć, będę zmuszony dojść do porozumienia z Rosjanami, obrócić się i uderzyć na Zachód, a po jego pokonaniu ponownie zwrócić się z całą siłą przeciwko Związkowi Sowieckiemu.“

—  Adolf Hitler kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej 1889 - 1945

11 sierpnia 1939 w Obersalzbergu podczas rozmowy z Carlem Burckhardtem.
Źródło: Carl J. Burckhardt, Meine Danziger Mission, Monachium 1960, s. 339–343 http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/Burckhardt.htm.

Włodzimierz Lenin Fotografia
Nikołaj Gogol Fotografia
Joaquín Torres García Fotografia

„[Artysta musi] zachować świadomość świata, nie zapominając o tym, co znajduje się w zasięgu ręki.“

—  Joaquín Torres García malarz urugwajski 1874 - 1949

Źródło: Carol King, Joaquín Torres García w: 501 wielkich artystów pod red. Stephena Farthinga, wyd. MWK, Warszawa 2009, ISBN 9788361065326, tłum. Dominika Zielińska, Ryszard Jacoby, s. 302.

Adam Michnik Fotografia
Artur Zawisza Fotografia

„Przeciwko komunistom możemy walczyć nawet wspólnie z socjalistami; przeciwko socjalistom – z demokratami; przeciwko demokratom – z liberałami, ale z tymi ostatnimi będziemy musieli już rozprawić się sami.“

—  Artur Zawisza polski działacz polityczny, filozof 1969

Źródło: Jacek Bartyzel, Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia, Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s. 119.

Vincent van Gogh Fotografia
Amélie Nothomb Fotografia
Christopher Hitchens Fotografia

„Byłem z komunistami przeciw apartheidowi, z „zimnowojennymi wojownikami” broniłem Czechosłowacji. W Bośni byłem po stronie muzułmanów, którzy nie zgadzali się ze mną w sprawie Salmana Rushdiego. Innym razem z Żydami, dla których byłem podejrzany z powodu popierania idei państwa palestyńskiego.“

—  Christopher Hitchens 1949 - 2011

Źródło: Listy do młodego buntownika; cyt. za Artur Domosławski, Christopher Hitchens (1949–2011) Skandalista, polityka.pl, 17 grudnia 2011 http://www.polityka.pl/swiat/ludzie/1522573,4,christopher-hitchens-1949--2011.read

Jacek Kuroń Fotografia
Tytus Liwiusz Fotografia

„Niebezpieczeństwo w zwłoce.“

—  Tytus Liwiusz rzymski historyk -59 - 17 p. n. e.

„Niebezpieczeństwo jest jak narkotyk.“

—  John Marsden Pisarz australijski 1950

Seria Jutro, Jutro 5: Gorączka

Graham Masterton Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x