„Słaba jest nasza życzliwość dla tych, których wspomagamy tylko radą.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia

Podobne cytaty

Marek Aureliusz Fotografia
Stanisław Wielgus Fotografia

„Życie każdego chrześcijanina ma być dostrzegalną i czytaną przez nasze otoczenie Ewangelią. Ewangelią miłości i życzliwości chrześcijańskiej.“

—  Stanisław Wielgus polski arcybiskup katolicki 1939

Źródło: Homilia przed kościołem św. Jana Chrzciciela w Płocku na zakończenie procesji Bożego Ciała, 15 czerwca 2006

Shang Yang Fotografia
Jean-Jacques Rousseau Fotografia

„Prawdziwa grzeczność polega na wyrażaniu życzliwości.“

—  Jean-Jacques Rousseau szwajcarski filozof, pisarz i pedagog 1712 - 1778

Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Aleksander Jagiellończyk Fotografia

„My bez rady WM brata naszego niczego czynić nie chcemy.“

—  Aleksander Jagiellończyk król Polski 1461 - 1506

o Janie Olbrachcie.
Źródło: zespół pod kierunkiem Grzegorza Małachowskiego, Kronika Polski 1448–1505. Przed złotym wiekiem, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1998, s. 20

Albert Camus Fotografia
Lech Kaczyński Fotografia
Wojciech Jaruzelski Fotografia

„Nasze kontakty z prymasem Glempem nacechowane były życzliwością i zaufaniem. On dzisiaj się dystansuje, ja to nawet rozumiem, bo był oskarżany, że jest zbyt ugodowy w stosunku do władzy – mówiono nawet „towarzysz Glemp.”“

—  Wojciech Jaruzelski generał, działacz PZPR, prezydent PRL i RP 1923 - 2014

Źródło: Ja też nosiłem mieczyk Chrobrego – rozmowa z gen. Jaruzelskim, Bibula.com, 3 lutego 2009 http://www.bibula.com/?p=6205

Sofokles Fotografia
Henryk Józef Marian Elzenberg Fotografia

„Kiedy wybrano mnie do Rady, to siedząc na sali poczułem wokół siebie pustkę, bo część nowych deputowanych jakoś odsunęło się od tego miejsca, gdzie siedziałem. To zrozumiałe, bo zostałem jedynym przedstawicielem Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, jakiego wybrano w skład naszej rejonowej Rady.“

—  Marat Afanasjeu białoruski inżynier i polityk 1946

Калі мяне абралі ў Савет, то, седзячы ў залі, я адчуў вакуўм вакол сябе, бо частка новых дэпутатаў неяк адсланіліся ад таго месца, дзе я сядзеў. Гэта зразумела, бо я стаўся адзіным прадстаўніком Аб’яднанай грамадзянскай партыі, якога абралі ў склад нашага раённага Савета. (białorus.)
o pracy deputowanego do Żłobińskiej Rejonowej Rady Deputowanych
Źródło: Дасягненьні й пэрспэктывы дзейнасьці апазыцыйных дэпутатаў мясцовых саветаў http://www.svaboda.org/content/transcript/790108.html, 18 grudnia 2004

Ludwik Hirszfeld Fotografia
Shang Yang Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Tadeusz Kotarbiński Fotografia
Jonathan Carroll Fotografia

„Psy szybko wybaczają przewinienia, a w obcych ludziach widzą życzliwość.“

—  Jonathan Carroll pisarz amerykański 1949

Cykl Crane’s View, Zaślubiny patyków

Marek Bojarski Fotografia

„Moją dewizą życiową jest życzliwość i zasada: "jeśli możesz komuś drugiemu pomóc, to mu pomóż."“

—  Marek Bojarski polski prawnik 1946

Źródło: Katarzyna Kaczorowska, Prof. Bojarski: Moim nadrzędnym celem jest uczenie innych, gazetawroclawska.pl, 20 listopada 2010 http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/334571,prof-bojarski-moim-nadrzednym-celem-jest-uczenie-innych,5,id,t,sa.html

Pokrewne tematy