„Jedynie miłość płciowa czyni zadość wymaganiom, bez których nie da się zlikwidować samolubstwa w obcowaniu z innym człowiekiem.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Władimir Sołowjow Fotografia
Władimir Sołowjow12
rosyjski teolog i poeta 1853 - 1900

Podobne cytaty

Graham Masterton Fotografia
Friedrich Hebbel Fotografia
Wasilij Rozanow Fotografia
Władimir Sołowjow Fotografia
Karol Libelt Fotografia

„Miłość prawdziwa zatem w czynie się objawia i prowadzi do czynu. Miłość bez czynu nie jest miłością, ale samolubstwem, najbrudniejszym egoizmem.“

—  Karol Libelt filozof polski, działacz polityczny i społeczny 1807 - 1875

Źródło: Rozprawy o odwadze cywilnej, miłości ojczyzny, wychowaniu ludów: na rzecz pomnika dla Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego http://books.google.pl/books?id=hvJDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, wyd. Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, 1869, s. 9.

Stefan Wyszyński Fotografia
Ludwig Feuerbach Fotografia
To tłumaczenie czeka na recenzję. Czy to jest poprawne?
Oscar Wilde Fotografia
Max Scheler Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia

„To miłość każe mi pamiętać, że tylko miłość czyni mnie świadomym.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Władimir Sołowjow Fotografia
Cesare Pavese Fotografia
Marie von Ebner-Eschenbach Fotografia
Leonard Cohen Fotografia
Marek Hłasko Fotografia
Jerzy Pilch Fotografia

„Internet, z którym obcuje jeszcze rzadziej niż z bulwarowymi pismami, jest niczym innym jak wielką rzeką gówna.“

—  Jerzy Pilch polski pisarz, publicysta, scenarzysta 1952

Źródło: wywiad Wojciecha Szackiego, Duży Format, 11 marca 2010.

Jan Zieja Fotografia

„Wstrzymanie się od współżycia płciowego, często niesłusznie nazywane czystością, tylko wtedy jest czymś moralnie wyższym od pożycia małżeńskiego, gdy tego źródłem i pobudką jest prawdziwa (…) miłość do Boga (…), miłość i uczuciowe „ponad wszystko.”“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991

Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Karl Kraus Fotografia

Pokrewne tematy