„Msza Święta jest tą samą ofiarą, ale bezkrwawą, którą Pan Jezus złożył z siebie w Wielki Piątek na krzyżu. Zachodzi ta tylko różnica, że wtedy można było widzieć oczyma ciała, jak Pan Jezus cierpiał i krew swoją przelewał, zaś we Mszy Świętej ofiaruje się Jezus Chrystus swojemu Ojcu w sposób niewidzialny i bezkrwawy. Msza Święta jest szczytną ofiarą: Ona rozwesela cały dwór niebieski, pomaga bidnym duszom czyśćcowym, sprowadza na ziemię wszelkie błogosławieństwo i więcej chwały przynosi Bogu, niż cierpienia wszystkich męczenników, niż umartwienia wszystkich pustelników, niż wszystkie łzy pokutników, przelane od początku świata, aż do końca wieków.“

Źródło: Kajetan Rajski, Prawdziwy mężczyzna… czyli kto?, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 41, 42.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 2 listopada 2021. Historia

Podobne cytaty

Feliksa Kozłowska Fotografia
Alojzy Orione Fotografia
Marcel Lefebvre Fotografia
Maria Karłowska Fotografia

„Krzyżu Chrystusa, ukrzyżuj mnie duchowo przez chętne znoszenie cierpień. Żółci Jezusa, napój mnie, abym umartwioną była.“

—  Maria Karłowska polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek, błogosławiona katolicka 1865 - 1935

Źródło: Waldemar Rozynkowski, s. Glaudiosa Dobrska, Rekolekcje/Maria Karłowska. Wydawnictwo Bernardinum. Pelpin. 2009. Pisma t. II, 1 s. 25.

Feliksa Kozłowska Fotografia
Silvio Berlusconi Fotografia

„Jestem Jezusem Chrystusem polityki. Jestem cierpliwą ofiarą, akceptuję wszystkich, poświęcam dla nich siebie.“

—  Silvio Berlusconi włoski polityk 1936

wypowiedziane w lutym 2006.
Źródło: deser.pl, 13 listopada 2011 http://deser.pl/deser/51,84842,10618092.html?i=5

„Jezus wszedł w cierpienie, nadał cierpieniu większy sens. Jeżeli człowiek odgadnie sens swojego cierpienia, może je uczynić ofiarą za kogoś i za coś. Tylko takie cierpienie zrodzi dobro.“

—  Edmund Piszcz duchowny katolicki, biskup, historyk Kościoła 1929

Źródło: Abp Piszcz: przez cierpienie dojrzewa miłość http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,8966,abp-piszcz-przez-cierpienie-dojrzewa-milosc.html, deon.pl, 11 lutego 2012

Maria I Stuart Fotografia

„W imię Jezusa Chrystusa, do którego jutro modlić się za Ciebie będę, umierając, rozkaż, jeśli taka Twoja wola, aby część z tego, coś mi jest winien, wydzielono na mszę za mą duszę.“

—  Maria I Stuart królowa Szkocji 1542 - 1587

zdanie kończące list do Henryka III Walezjusza z 8 lutego 1587.
Źródło: Shaun Usher (zebr. i oprac.), Listy niezapomniane, tłum. Jakub Małecki, Wydawnictwo SQN, Kraków 2013, ISBN 9788379243327, s. 27.

Leon Knabit Fotografia

„Jak mogliście po mszy św. i przyjęciu komunii świętej pobić kolegę?
– Proszę ojca! Msza – mszą, komunia – komunią, a dostać musiał, bo świnia!“

—  Leon Knabit polski duchowny katolicki, benedyktyn, katecheta 1929

reakcja ojca Leona na awanturę ministrantów w zakrystii kościoła w Tyńcu.
Źródło: Ojca Leona różowe okulary

Adam Chmielowski Fotografia
Faustyna Kowalska Fotografia
Feliksa Kozłowska Fotografia

„Prosimy Maryję – Matkę Wielkiej Nadziei o umiejętność mówienia w chwilach trudnych: Matko Jezusa Chrystusa spraw, aby nasze cierpienie stało się błogosławieństwem, które zrodzi dobro.“

—  Edmund Piszcz duchowny katolicki, biskup, historyk Kościoła 1929

Źródło: Abp Piszcz: przez cierpienie dojrzewa miłość http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,8966,abp-piszcz-przez-cierpienie-dojrzewa-milosc.html, deon.pl, 11 lutego 2012

Robert Baden-Powell Fotografia
Benedykt XVI Fotografia

„[Śmierć Jezusa] nie woła o pomstę i karę, ale daje pojednanie. A Jego krew została przelana nie przeciwko komukolwiek, ale za wielu, za wszystkich.“

—  Benedykt XVI papież 1927

Źródło: Jezus z Nazaretu cz. II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. Wiesław Szymona, wyd. Jedność, Kielce 2011.

Ignacy Antiocheński Fotografia
Jan Paweł II Fotografia

„Ze swoim narodem i za swój naród poszła siostra Teresa Benedykta od Krzyża na śmierć wraz ze swoją siostrą – Różą. Nie przyjmuje jednak cierpienia i śmierci biernie, łączy je świadomie z przebłagalną ofiarą naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. (…) Szczytem wszelkiej mądrości jest wiedza krzyża.“

—  Jan Paweł II papież, święty Kościoła katolickiego 1920 - 2005

o Edycie Stein.
13
Źródło: Wojciech Szukalski, Uniwersalne przesłanie wynikające z nauczania Jana Pawła II o Szoah, Biblioteka Teologii Fundamentalnej 4, 147–205, s. 168 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Biblioteka_Teologii_Fundamentalnej/Biblioteka_Teologii_Fundamentalnej-r2010-t4/Biblioteka_Teologii_Fundamentalnej-r2010-t4-s147-205/Biblioteka_Teologii_Fundamentalnej-r2010-t4-s147-205.pdf, bazhum.muzhp.pl

Bernardyna Maria Jabłońska Fotografia

„Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególniej jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich naszych.“

—  Bernardyna Maria Jabłońska zakonnica polska, błogosławiona Kościoła katolickiego 1878 - 1940

fragment zapisków duchowych.
Wariant: Dopełniajmy pracy Jezusa, Jego trudów, cierpień, miłości, cichości, łez, a szczególniej jego miłosierdzia nad nędzami duszy i ciała bliźnich naszych. [fragment zapisków duchowych. ]
Źródło: o. Joachim Roman Bar, o. Władysław Kluz, Polscy święci. Służebnica Boża Bernardyna Jabłońska, t. 11, op. cit., s. 224.

Pokrewne tematy