„Mafia wie, że wspólna zbrodnia na konstytucji wiąże bossów i żołnierzy węzłem kryminalnej solidarności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Sprawy zaszły za daleko. Już nawet ostatni naiwni przeglądają na oczy, a symetrystom kończy się miarka. Mafia dorzyna demokrację, bo do niczym nieskrępowanej władzy brakuje jej już tak niewiele. Tylko Sądu Najwyższego. Waszego sądu, waszego prezesa, waszej izby dyscyplinarnej i kasacyjnej. Wasz Sąd Najwyższy ustali wynik wyborów. Właściwy wynik. Wy wymierzycie prawo i sprawiedliwość.“

Źródło: Mafia kradnie nam demokrację http://wyborcza.pl/7,75968,23712515,mafia-kradnie-nam-demokracje.html, wyborcza.pl, 24 lipca 2018.

Podobne cytaty

Franciszek Salezy Fotografia

„W każdej waszej potrzebie i przedsięwzięciu pokładajcie całą ufność w Bogu i wiedzcie, że wynik zawsze będzie waszym dobrem.“

—  Franciszek Salezy francuski teolog i filozof katolicki, święty Kościoła Katolickiego 1567 - 1622

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 174.

Jarosław Kaczyński Fotografia
Paweł z Tarsu Fotografia

„Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości.“

—  Paweł z Tarsu święty chrześciański, apostoł i misjonarz 5 - 67

Źródło: Biblia Tysiąclecia, 1. List do Koryntian 16, 14

Krystian Markiewicz Fotografia
Dohtor Miód Fotografia

„Nie będziemy chodzić do sądu z Platformą, bo do teraz do sądów chodzi się po wyrok, a nie po sprawiedliwość.“

—  Alfred Budner polski rolnik i polityk 1950

o reakcji na plakaty krytyczne wobec Jarosława Kaczyńskiego w kampanii prezydenckiej w 2010.
Źródło: Powiat koniński – Przedwyborcza wojna na plakaty, naszemiasto.pl, 2 lipca 2010 http://konin.naszemiasto.pl/artykul/477538,powiat-koninski-przedwyborcza-wojna-na-plakaty,id,t.html

Karol Marks Fotografia

„Ale nie sprzeczajcie się z nami, ujmując na miarę waszych burżuazyjnych pojęć o wolności, wykształceniu, prawie itp. sprawę zniesienia własności burżuazyjnej. Same wasze idee są wytworem burżuazyjnych stosunków produkcji i własności, podobnie jak wasze prawo jest tylko podniesioną do godności ustawy wolą waszej klasy, wolą, której treść określają materialne warunki istnienia waszej klasy.Ze wszystkimi poprzednio panującymi, już unicestwionymi klasami podzielacie stronniczy pogląd, który zamienia wasze stosunki produkcji i własności – historycznie wytwarzane i przemijające z biegiem produkcji – w wieczne prawa przyrody i rozumu. Co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności antycznej, co zdolni jesteście zrozumieć w stosunku do własności feudalnej, tego nie możecie zrozumieć, gdy mowa o własności burżuazyjnej.“

—  Karol Marks, książka Manifest komunistyczny

Aber streitet nicht mit uns, indem Ihr an Euren bürgerlichen Vorstellungen von Freiheit, Bildung, Recht u.s.w. die Abschaffung des bürgerlichen Eigenthums meßt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions – und Eigenthums-Verhältnisse, wie Euer Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille Eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen Lebensbedingungen Eurer Klasse.
Die interessirte Vorstellung, worin Ihr Eure Produktions – und Eigenthums-Verhältnisse aus geschichtlichen, in dem Lauf der Produktion vorübergehenden Verhältnissen in ewige Natur und Vernunftgesetze verwandelt, theilt Ihr mit allen untergegangenen herrschenden Klassen. Was ihr für das antike Eigenthum begreift, was Ihr für das feudale Eigenthum begreift, dürft Ihr nicht mehr begreifen für das bürgerliche Eigenthum. (niem.)
Manifest komunistyczny (1848)

Simón Bolívar Fotografia

„Żołnierze! Daliście wolność Ameryce Południowej. Jedna czwarta świata jest pomnikiem waszej chwały.“

—  Simón Bolívar południowoamerykański przywódca walk wyzwoleńczych 1783 - 1830

w odezwie wydanej po bitwie pod Ayacucho, 1824.
Źródło: Tadeusz Łepkowski, Dwie biografie amerykańskie. Bolivar i Juarez, op. cit., s. 120.

Marcin Horała Fotografia

„Naszym projektem ustawy o Sądzie Najwyższym dokańczamy proces reformowania sądów. Teraz Sąd Najwyższy również zostanie zreformowany tak, żeby przywrócić rzeczywisty trójpodział władzy.“

—  Marcin Horała polski polityk 1981

Źródło: Poseł PiS Marcin Horała o ustawie o Sądzie Najwyższym: Przywracamy trójpodział władzy http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/170719485-Posel-PiS-Marcin-Horala-o-ustawie-o-Sadzie-Najwyzszym-Przywracamy-trojpodzial-wladzy.html#ap-1, rp.pl, 13 lipca 2017

Ryszard Piotrowski Fotografia

„Sens współczesnych konstytucji polega na tym, że ograniczają władzę, także suwerena, prawami człowieka. A demokracja to ustrój, w którym władza większości jest ograniczona przez prawa mniejszości. W społeczeństwach XXI wieku podstawą legitymacji władzy nie jest jedynie wynik wyborów, ale także przestrzeganie praw człowieka.“

—  Ryszard Piotrowski 1952

Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Piotrowski: W imię suwerenności „narodu”, rasy, klasy popełniano w historii niewyobrażalne zbrodnie http://wyborcza.pl/1,75968,20649007,piotrowski-w-imie-suwerennosci-narodu-rasy-klasy-popelniano.html?order=najfajniejsze#opinions, wyborcza.pl, 6 września 2016.

Kuba Wojewódzki Fotografia

„Mówi się, że u nas nie ma zamachów. A zamach na konstytucję? Na sądy?“

—  Kuba Wojewódzki polski dziennikarz muzyczny 1963

Źródło: Cezary Pazura u Kuby Wojewódzkiego: jestem apolityczny http://film.onet.pl/wiadomosci/cezary-pazura-u-kuby-wojewodzkiego-jestem-apolityczny/nd62hn, onet.pl, 25 października 2017

Maurice Druon Fotografia
Andrzej Friszke Fotografia

„Bez niezależnych od władzy sądów nie ma wolności.“

—  Andrzej Friszke polski historyk 1956

Źródło: Uciekliśmy od wolności http://www.newsweek.pl/polska/polityka/wywiad-z-andrzeje-friszke-ucieklismy-od-wolnosci,artykuly,431020,1.html?utm_source=insider&utm_medium=webpush&utm_content=newsweekpl&utm_campaign=redakcja#webPushId=NDM4Mg==, newsweek.pl, 5 sierpnia 2018

Marek Safjan Fotografia

„Trzeba to jasno, wyraźnie powiedzieć: Konstytucja w Polsce nie funkcjonuje. Jest łamana każdego dnia przez takie zabiegi ustawodawcze jak w sprawie Sądu Najwyższego. Tymczasem nie można, nie mając większości konstytucyjnej, wprowadzać prawa, które odpowiada wyłącznie przekonaniom aktualnej władzy.“

—  Marek Safjan prawnik polski 1949

Źródło: Prof. Marek Safjan: Musiałem trzy razy powtarzać, co robi PiS. Prawnikom z UE nie mieści się to w głowach http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22130519,prof-marek-safjan-musialem-trzy-razy-powtarzac-co-robi-pis.html#MT, gazeta.pl, 24 lipca 2017

Tupac Shakur Fotografia
Stanisław Żelichowski Fotografia

„Sąd orzekł zgodnie z istniejącym prawem w Polsce. Prawo musi być przestrzegane i sąd stanął na straży prawa, a nie tylko moralności.“

—  Stanisław Żelichowski polski leśnik i polityk 1944

komentarz do wyroku ws. Alicji Tysiąc przeciw „Gościowi Niedzielnemu”.
Źródło: wiara.pl za PAP http://info.wiara.pl/doc/335062.Politycy-o-wyroku-ws-Alicji-Tysiac

Aleksander Kamiński Fotografia
Kazimierz Sosnkowski Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“