Józef Beck cytaty

Józef Beck Fotografia
9   0

Józef Beck

Data urodzenia: 4. Październik 1894
Data zgonu: 5. Czerwiec 1944

Józef Beck – polski polityk, dyplomata, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego.

Członek POW, w latach 1914–1917 żołnierz Legionów Polskich i adiutant Józefa Piłsudskiego. Attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli w okresie 1922–1923. W latach 1924–1925 był słuchaczem rocznego Kursu Doszkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Z dniem 15 października 1925, po ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu naukowego oficera Sztabu Generalnego, przydzielony został do Oddziału IIIa Biura Ścisłej Rady Wojennej na stanowisko szefa wydziału.

W 1926 w czasie zamachu majowego opowiedział się po stronie Józefa Piłsudskiego. W latach 1926–1930 szef gabinetu ministra spraw wojskowych, od 25 sierpnia do 4 grudnia 1930 – wicepremier w rządzie Józefa Piłsudskiego, a następnie – wiceminister spraw zagranicznych. Od 2 listopada 1932 minister spraw zagranicznych, samodzielnie kierował polską polityką zagraniczną aż do wybuchu II wojny światowej. Starał się stosować politykę równowagi w stosunkach między dwoma wielkimi sąsiadami Rzeczypospolitej – ZSRR i Niemcami. Przyczynił się do zawarcia z ZSRR paktu o nieagresji i podpisania deklaracji o niestosowaniu przemocy z Niemcami. Przez przeciwników oskarżany o prowadzenie polityki proniemieckiej i antyfrancuskiej. Spowodował włączenie do Polski Zaolzia po układzie monachijskim, a przed aneksją Czecho-Słowacji przez Niemcy. Jesienią 1938 i wiosną 1939 zdecydowanie odrzucił składane Polsce przez Niemcy propozycje, w których jako rekompensatę za zgodę na przyłączenie Gdańska do Rzeszy i zbudowanie eksterytorialnej autostrady przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich Niemcy proponowali udział Polski w pakcie antykominternowskim, wspólną wojnę z Rosją Sowiecką oraz przedłużenie paktu o nieagresji z 10 do 25 lat. Doprowadził do zawarcia w 1939 sojuszu z Wielką Brytanią. Po agresji sowieckiej na Polskę, w nocy z 17 na 18 września 1939 ewakuował się wraz z rządem do Rumunii, gdzie został internowany. Generał Władysław Sikorski pod wpływem otoczenia uniemożliwił jego wyjazd na Zachód, pomimo wydanej wizy angielskiej. Władze rumuńskie nie wydały go Niemcom. W Rumunii napisał tom pamiętników Ostatni raport. Zmarł w Stănești 5 czerwca 1944. Jego drugą żoną była Jadwiga Salkowska, która wydała jego wspomnienia.

Syn Józefa Becka i jego pierwszej żony, Marii Słomińskiej, Andrzej, mieszkał w Stanach Zjednoczonych i sprawował funkcję prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Cytaty Józef Beck

„Nasz stosunek do Niemiec będzie dokładnie taki sam, jak stosunek Niemiec do nas.“

—  Józef Beck

oświadczenie z 15 lutego 1933.
Źródło: Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914–1945.

„Polityka moja nie była moim wynalazkiem. Była tylko wykonywaniem myśli i woli Komendanta.“

—  Józef Beck

O polskiej polityce zagranicznej.
Źródło: Władysław Pobóg-Malinowski, Na rumuńskim rozdrożu (fragmenty wspomnień), Warszawa 1990, s. 81, Warszawska Oficyna Wydawnicza GRYF.

„Jeśli napadną na nas Niemcy, przegramy wolność; jeśli napadną Rosjanie, stracimy duszę.“

—  Józef Beck

Źródło: Rosyjska TV zmienia ton: Zachód porzucił Polskę http://wiadomosci.onet.pl/2033780,12,item.html, dostęp 30 sierpnia 2009.

„Przygotowując to przemówienie, myślałem o Komendancie, który nieraz powtarzał: gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać – niech wybiera drogę honoru, ta zawsze będzie właściwsza.“

—  Józef Beck

o mowie sejmowej wygłoszonej 5 maja 1939.
Źródło: Władysław Pobóg-Malinowski, Na rumuńskim rozdrożu (fragmenty wspomnień), Warszawa 1990, wyd. Warszawska Oficyna Wydawnicza GRYF, s. 81.

Podobni autorzy

Robert Baden-Powell Fotografia
Robert Baden-Powell106
brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu
Salvador Allende Fotografia
Salvador Allende5
chilijski polityk
Eleanor Roosevelt Fotografia
Eleanor Roosevelt10
żona Franklina Delano, działaczka na rzecz praw człowieka, …
Andrzej Sapkowski Fotografia
Andrzej Sapkowski171
polski pisarz
Wisława Szymborska Fotografia
Wisława Szymborska78
polska poetka, noblistka
Julian Tuwim Fotografia
Julian Tuwim141
polski poeta
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Charles de Gaulle Fotografia
Charles de Gaulle38
prezydent Francji
Margaret Thatcher Fotografia
Margaret Thatcher26
premier Wielkiej Brytanii
Dzisiejsze rocznice
Henry David Thoreau Fotografia
Henry David Thoreau92
amerykański pisarz, poeta i filozof 1817 - 1862
William Osler Fotografia
William Osler2
1849 - 1919
Aleksander Domogarow Fotografia
Aleksander Domogarow6
aktor rosyjski 1963
Mau Piailug Fotografia
Mau Piailug
mikronezyjski nawigator 1932 - 2010
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Robert Baden-Powell Fotografia
Robert Baden-Powell106
brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu
Salvador Allende Fotografia
Salvador Allende5
chilijski polityk
Eleanor Roosevelt Fotografia
Eleanor Roosevelt10
żona Franklina Delano, działaczka na rzecz praw człowieka, …
Andrzej Sapkowski Fotografia
Andrzej Sapkowski171
polski pisarz
Wisława Szymborska Fotografia
Wisława Szymborska78
polska poetka, noblistka