„Nigdy nie jest jak przedtem.“

Więzy rodzinne

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Aleksander I Romanow Fotografia

„Nigdy przedtem nie sprawiło mi to takiej przyjemności, bardzo ci dziękuję.“

—  Aleksander I Romanow car Rosji 1777 - 1825

zwracając się w języku francuskim do swej żony w dniu 15 listopada 1825, która namówiła go do wyspowiadania się i przyjęcia komunii, co też uczynił (zmarł 1 grudnia tego roku)
Źródło: Isabelle Bricard, Leksykon śmierci wielkich ludzi, tłum. Anita i Krzysztof Staroniowie, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1998, ISBN 8305129713, s. 18.

Ernst Gombrich Fotografia
Linus Torvalds Fotografia

„Widzicie. Nie stwarzam nowych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na nowo. Ale Sara, ona wymyśla twory, których nigdy przedtem nie było.“

—  Linus Torvalds informatyk, twórca systemu operacyjnego Linux 1969

You see. I don’t think any new thoughts. I think thoughts that other people have thought, and I rearrange them. But Sara, she thinks thoughts that never were before. (ang.)
o siostrze.
Źródło: Linus Torvalds i David Diamond, Just for Fun: The Story of an Accidental Revolutionary, Collins 2001

Tony Parsons Fotografia
Arystoteles Fotografia

„Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem nie było w zmysłach.“

—  Arystoteles Filozof starożytnej Grecji -384 - -321 p. n. e.

Źródło: O duszy

Piotr Cywiński Fotografia

„Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje. To, co było przedtem, nie wróci, ale czas po Zagładzie nigdy już nie będzie czasem błogiej niewinności.“

—  Piotr Cywiński polski historyk 1972

fragment przemówienia wygłoszonego w trakcie obchodów 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz.
Źródło: Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura, nr 22, luty 2010 http://pl.auschwitz.org.pl/m/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=305&Itemid=82

Alfred Aleksander Konar Fotografia
Jan Tomasz Gross Fotografia

„To jest najważniejsze wydarzenie historyczne, jeśli chodzi o dwudziestowieczną historię Polski. Trzy miliony polskich obywateli zostało zamordowanych w sposób niesłychanie brutalny, jak nigdy przedtem i miejmy nadzieję – nigdy potem. I to społeczeństwo nic na ten temat nie wie.“

—  Jan Tomasz Gross historyk i socjolog polsko-amerykański 1947

o Holocauście na ziemiach polskich
Źródło: J.T. Gross o polskim udziale w Zagładzie. Postawcie pomniki wywiezionym z miasteczek Żydom zamiast Kaczyńskiemu. Rozmowa Sławomira Sierakowskiego http://krytykapolityczna.pl/kraj/jan-tomasz-gross-slawomir-sierakowski-wywiad-polska-antysemityzm-holokaust/, krytykapolityczna.pl, 12 lutego 2018

Karl Kraus Fotografia
Józef Piłsudski Fotografia

„Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi.“

—  Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935

Marine Le Pen Fotografia

„Bitwa o Francję dopiero się zaczęła. Nic już nie będzie takie jak przedtem.“

—  Marine Le Pen francuska prawniczka i polityk 1968

po zdobyciu trzeciego miejsca w pierwszej turze wyborów prezydenckich.
Źródło: „Forum”, 7 maja 2012.

José Antonio Cotrina Fotografia
Tomasz z Akwinu Fotografia

„Nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby przedtem w zmysłach.“

—  Tomasz z Akwinu filozof i teolog katolicki 1225 - 1274

Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu. (łac.)

Solon Fotografia

„Sprawuj władzę dopiero wtedy, gdy nauczyłeś się przedtem słuchać.“

—  Solon -638 - -558 p. n. e.

Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, op. cit., s. 41.

Józef Hen Fotografia

„Daleko zajdziesz synku… jeśli cię przedtem nie powieszą.“

—  Józef Hen pisarz polski 1923

Władysław Jagiełło do Grzegorza z Sanoka.
Królewskie sny
Źródło: str. 239

François Mauriac Fotografia
John Updike Fotografia
Kathy Reichs Fotografia
Albert Speer Fotografia