„Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie.“

—  John Donne

No man is an Island, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a part of the maine; if a Clod bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as well as if a Promontorie were, as well as if a Mannor of thy friends or of thine own were; any mans death diminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee. (ang.)
fragment wykorzystany przez Hemingwaya w powieści Komu bije dzwon.
Źródło: Medytacja XVII

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia
John Donne Fotografia
John Donne8
czołowy poeta angielskiego 1572 - 1631

Podobne cytaty

Kazimierz Staszewski Fotografia

„Bim-bom, ba-bim-bom
Skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon?“

—  Kazimierz Staszewski polski muzyk rockowy 1963

Kult
Źródło: utwór Komu bije dzwon z płyty Ostateczny krach systemu korporacji

Tadeusz Różewicz Fotografia

„Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.“

—  Tadeusz Różewicz polski poeta, dramaturg, prozaik 1921 - 2014

Źródło: Jak dobrze [w:] Słowo po słowie, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 22.

„Ci panowie, kiedy biją, nie przedstawiają się, ale jestem gotów w każdej chwili ich rozpoznać.“

—  Emil Barchański 1965 - 1982

podczas rozprawy w sądzie w 1982 r. o cywilnych funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa.
Źródło: Krystyna Barchańska, Emil, „Kwartalnik Karta”, nr 51, Warszawa 2007, Ośrodek Karta, ISSN 0867–3764.

Aristotelis Onasis Fotografia

„Każdy Grek bije swoją żonę.“

—  Aristotelis Onasis 1906 - 1975

Źródło: Janusz Ekiert, Czy wiesz? Zagadki muzyczne, Warszawa 1995, wyd. Alfa, s. 56.

Federico García Lorca Fotografia

„Na wieży
żółtej
bije dzwon.

Na wietrze
żółtym
kuranty grzmią.“

—  Federico García Lorca hiszpański poeta, dramaturg, malarz, pianista, kompozytor, reżyser teatralny i aktor 1898 - 1936

Źródło: wiersz Dzwon

Charles de Gaulle Fotografia
Marek Dutkiewicz Fotografia
Harper Lee Fotografia

„Wyspą każdego człowieka, Jean Louise, jego wartownikiem, jest sumienie.“

—  Harper Lee amerykańska pisarka 1926 - 2016

Postać: wujek Jack
Idź, postaw wartownika

Franz Werfel Fotografia

„Każdy człowiek jest melodią. Ja jestem dla ciebie, ty dla mnie pieśnią.“

—  Franz Werfel niemieckojęzyczny pisarz pochodzenia żydowskiego 1890 - 1945

Jeder Mensch ist eine Melodie. Lieben heißt: sie innehaben. Ich bin für dich, du bist für mich ein Lied. (niem.)
Źródło: Ehespruch

Bolesław Wieniawa-Długoszowski Fotografia

„Bijecie się o honor? A my o naszą wolność. Czyli każdy walczy o to, czego mu brak.“

—  Bolesław Wieniawa-Długoszowski polski generał i dyplomata 1881 - 1942

rzekome słowa skierowane do carskiego oficera w odpowiedzi na pytanie, o co się biją legioniści.

Antoni Padewski Fotografia
George Bernard Shaw Fotografia

„Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 599.

Józef Stalin Fotografia

„Bić, bić i jeszcze raz bić.“

—  Józef Stalin przywódca ZSRR 1879 - 1953

zapytany, jak traktować więźniów i zdobywać od nich informacje.
Cytaty przypisywane
Źródło: Nikita Chruszczow, tajny referat przedstawiony na XX zjeździe KPZR w 1956

Julian Tuwim Fotografia
Giennadij Ziuganow Fotografia
Philip Pullman Fotografia
Ludwika Godlewska Fotografia
Chuck Palahniuk Fotografia
Jan Kochanowski Fotografia
Novalis Fotografia

„Każdy Anglik jest wyspą.“

—  Novalis 1772 - 1801

Jeder Engländer ist eine Insel. (niem.)
Źródło: Allgemeines Brouillon

Pokrewne tematy