„Gdy powstawała Unia, jako maksymę przyjęto równouprawnienie oparte na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Ta dewiza jest mi szczególnie bliska. Dogmat ten oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób.“

—  Piotr Morta, Opis: europejska konferencja w Berlinie. Źródło: solidarnosc.org.pl http://www.solidarnosc.org.pl/sbipd/galeria/ekb.rtf
Reklama

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia

„Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.“

—  Piotr Morta 1959
Opis: podczas konferencji PASOC w Barcelonie. Źródło: powiatowy.pl, 16 marca 2013 http://powiatowy.pl/2013/03/pasoc-w-barcelonie-miedzynarodowa-umowa-ramowa-w-koncernie-pfleiderer/

Reklama
Robert Gwiazdowski Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia

„Przyzwyczajenie się do postępowania we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego zgodnie w wymaganiami moralności jest tedy głównym zadaniem wychowania.“

—  Jacek Woroniecki teolog polski, dominikanin 1878 - 1949
W szkole wychowania, Źródło: Czynnik umysłowy cnotach i wadach, s. 141

Piotr Morta Fotografia

„Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.“

—  Piotr Morta 1959
Opis: podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.** Źródło: powiatowy.pl, 23 października 2012 http://powiatowy.pl/2012/10/europejska-konferencja-w-berlinie/

Adam Próchnik Fotografia
Alina Cała Fotografia

„Istnieje grupa inteligencji, powiedziałabym humanistycznej, która przyjęła ideę włączenia historii Żydów w historię polską. Jest to jednak mniejszość.“

—  Alina Cała historyczka polska, działaczka opozycyjna w okresie PRL 1953
Źródło: Katarzyna Przyborska, Taktyka leczenia snem. Rozmowa z Aliną Całą https://krytykapolityczna.pl/kraj/pruchnik-judasz-rozmowa-z-alina-cala/, krytykapolityczna.pl, 14 maja 2019.

Janusz Palikot Fotografia

„Zero bezrobocia” to nie jest slogan, bo to politycy są odpowiedzialni za pełne zatrudnienie, wolny rynek sam nie tworzy nowych miejsc pracy.“

—  Janusz Palikot polski polityk 1964
Źródło: Agnieszka Kublik, Miller i Palikot o pracy. Bez współpracy, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 maja 2012

Leszek Kołakowski Fotografia
Grzegorz Braun Fotografia

„Głównym sposobem na utrzymanie jedności Polski i budowanie jej siły musi być odzyskanie wolności – szczególnie wolności gospodarczej. Główne idee wolności w Polsce reprezentuje Kościół katolicki – jako z zasady reakcyjny i antysocjalistyczny.“

—  Grzegorz Braun polski reżyser i scenarzysta 1967
Źródło: Dyskusja po I Opolskim Marszu Niepodległości. „Gorzelik wymyślił sobie naród po to, by nie przekraczać progu wyborczego”, wpolityce.pl, 4 maja 2011 http://wpolityce.pl/view/11250/Dyskusja_po_I_Opolskim_Marszu_Niepodleglosci___Gorzelik_wymyslil_sobie_narod_po_to__by_nie_przekraczac_progu_wyborczego_.html

„Nie ma żadnych przeszkód prawnych, by „senatorka” pojawiła na drukach czy wizytówkach. Mało tego, że formy żeńskie godności, stanowisk czy zawodów nie są prawem zakazane, to są zalecane przez ONZ, Radę Europy i Unię Europejską jako przejaw realizacji zasady równości płci.“

—  Eleonora Zielińska 1945
Opis: o używaniu form żeńskich w języku polskim. Źródło: WysokieObcasy.pl http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,13049773,Poslanki__senatorki__premierki_i_ministry_wchodza.html, 14 grudnia 2012.

Adrian Belew Fotografia

„King Crimson oparte jest przede wszystkim na współpracy – nie jest to dzieło jednej osoby. Pomysły każdego z nas znajdują odbicie w pracy całego zespołu.“

—  Adrian Belew amerykański muzyk rockowy, gitarzysta 1949
Źródło: Wojtek Wysocki, Ewa Śródka, King Crimson: „Siła, aby uwierzyć”, nuta.pl http://www.nuta.pl/wywiady/d/2/126/

Étienne Dolet Fotografia

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“