„Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości.”“

podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.
Źródło: „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, 28 lipca 2010

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia

„Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.“

—  Piotr Morta 1959

podczas konferencji PASOC w Barcelonie.
Źródło: powiatowy.pl, 16 marca 2013 http://powiatowy.pl/2013/03/pasoc-w-barcelonie-miedzynarodowa-umowa-ramowa-w-koncernie-pfleiderer/

„Etyka: zasady na godność istnienia.“

—  Antoni Regulski

Kolacja u Pascala
Wariant: Etyka: przepisy na godność istnienia.

„Unia Europejska jest oparta na podstawowych wartościach chrześcijańskich, ale jej siła polega na jedności w różnorodności.“

—  Marek Czarnecki polityk polski, prawnik 1959

Marek Czarnecki: będę zabiegał o większe fundusze dla Polski, wp.pl, 1 czerwca 2009 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1022301,title,Marek-Czarnecki-bede-zabiegal-o-wieksze-fundusze-dla-Polski,wid,11100920,wiadomosc.html

„Nie ma żadnych przeszkód prawnych, by „senatorka” pojawiła na drukach czy wizytówkach. Mało tego, że formy żeńskie godności, stanowisk czy zawodów nie są prawem zakazane, to są zalecane przez ONZ, Radę Europy i Unię Europejską jako przejaw realizacji zasady równości płci.“

—  Eleonora Zielińska 1945

o używaniu form żeńskich w języku polskim.
Źródło: WysokieObcasy.pl http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114377,13049773,Poslanki__senatorki__premierki_i_ministry_wchodza.html, 14 grudnia 2012.

Jean-Claude Juncker Fotografia

„W Unii, w której wszyscy są równi, nie może być pracowników drugiej kategorii. Za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno się dostawać takie samo wynagrodzenie.“

—  Jean-Claude Juncker polityk luksemburski 1954

14 września 2017 w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej.
Źródło: gazetaprawna.pl, 14 września 2017 http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1070991,oredzie-o-stanie-unii-2017-chwycic-wiatr-w-zagle.html

Elżbieta Radziszewska Fotografia

„Oczywiście nie. I właśnie nowa ustawa precyzuje takie sytuacje (wcześniej nie było to uregulowane). Szkoły katolickie czy wyznaniowe mogą się kierować własnymi wartościami i zasadami i mają prawo odmówić pracy takiej osobie.“

—  Elżbieta Radziszewska polska lekarka i polityk 1958

zapytana, czy szkoła katolicka może zostać pozwana do sądu za to, że odmówiła zatrudnienia „zdeklarowanej lesbijki”.
Źródło: PAP, 23 września 2010 http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=depesza&dz=kraj&dep=25303&data=depesza&_CheckSum=1176747554

Pius II Fotografia

„Gdyby nawet chrześcijaństwo nie zostało stwierdzone cudami, to już dla samych zasad etycznych musiano by je przyjąć.“

—  Pius II 1405 - 1464

Źródło: Jakub Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, przeł. Maria Kreczowska, Czytelnik, Warszawa 1961, s. 267.

Wojciech Drzyzga Fotografia
Paweł Małaszyński Fotografia
Tatiana Polakowa Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Georges Bataille Fotografia
Ayn Rand Fotografia
Frédéric Bastiat Fotografia
Alaksandr Łukaszenka Fotografia
Jean-Paul Sartre Fotografia

„Odrzucanie zasad to także zasada.“

—  Jean-Paul Sartre powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, noblista 1905 - 1980

George Bernard Shaw Fotografia

„Złotą zasadą jest to, że nie ma żadnych zasad.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

Thorstein Veblen Fotografia
Robert Gwiazdowski Fotografia

Pokrewne tematy