„Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości”.“

—  Piotr Morta, podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.
Reklama

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Reklama
Piotr Morta Fotografia
Elżbieta Radziszewska Fotografia
Pius II Fotografia

„Gdyby nawet chrześcijaństwo nie zostało stwierdzone cudami, to już dla samych zasad etycznych musiano by je przyjąć.“

—  Pius II 1405 - 1464
Źródło: Jakub Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, przeł. Maria Kreczowska, Czytelnik, Warszawa 1961, s. 267.

Wojciech Drzyzga Fotografia
Paweł Małaszyński Fotografia
Tatiana Polakowa Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Georges Bataille Fotografia
Alaksandr Łukaszenka Fotografia
Ayn Rand Fotografia
Frédéric Bastiat Fotografia
George Bernard Shaw Fotografia

„Złotą zasadą jest to, że nie ma żadnych zasad.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“