„Tam, gdzie świat czyni się obrazem, byt w całości zakłada się jako coś, na co człowiek się nastawia i co chce zatem pozwać przed siebie, mieć przed sobą. Światoobraz w rozumieniu istotnym nie oznacza więc obrazu świata, lecz świat pojmowany jako obraz. W tym ujęciu byt w całości bytuje dopiero i tylko o tyle, o ile postanawia go człowiek, który przedstawia i dostawia, wytwarza. Tam, gdzie powstaje światoobraz, zapada istotna decyzja o bycie w całości. Bycia bytu poszukuje się i znajduje się je w tym, że jest on przedstawiany. (…) To nie światoobraz zmienia się z niegdyś średniowiecznego w nowożytny, to sam fakt, że świat staje się obrazem, znamionuje istotę nowożytności.“

Czas światoobrazu
Źródło: s. 77, 78

Podobne cytaty

Martin Heidegger Fotografia
Charles Baudelaire Fotografia
Karol Tarnowski Fotografia
Krystyna Feldman Fotografia

„Należę do pokolenia, które jednak o Nikiforze słyszało i widziało te obrazy, więc potem to sobie połączyłam w całość.“

—  Krystyna Feldman aktorka polska 1916 - 2007

o filmie Mój Nikifor.
Źródło: stopklatka.pl, wywiad, 2004 http://www.stopklatka.pl/wywiady/wywiad.asp?wi=22004

Martin Heidegger Fotografia

„Podstawowym procesem nowożytności jest podbój świata jako obrazu.“

—  Martin Heidegger filozof niemiecki 1889 - 1976

Czas światoobrazu
Źródło: s. 81

Ferdinand de Saussure Fotografia
Thomas Mann Fotografia

„Każdy byt działa jedynie po to, aby przez swe działanie osiągnąć właściwą sobie doskonałość, a tym samym [urzeczywistnić] swój cel, którym jest być obrazem Boga.“

—  Étienne Gilson filozof francuski, historyk filozofii 1884 - 1978

Źródło: Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960, s. 484, za: Stanisław Gałkowski, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, s. 59.

Anaksagoras Fotografia

„Muzyka jest jak obraz świata. Dobra muzyka, duchowa muzyka, tak jak świat, jest w permanentnym ruchu. Nic tu nie jest wieczne, wszystko się zmienia. Muzyka powinna wyrażać złożoność świata, ale też jego spójność.“

—  Jonathan Harvey 1939 - 2012

Źródło: Monika Pasiecznik, Jak obraz świata. Rozmowa z Jonathanem Harveyem http://www.dwutygodnik.com/artykul/467-jak-obraz-swiata.html, Dwutygodnik.com nr 13/2009.

Martin Heidegger Fotografia

„Bycie nowym jest cechą świata, który stał się obrazem.“

—  Martin Heidegger filozof niemiecki 1889 - 1976

Czas światoobrazu
Źródło: s. 79

Jean-Paul Sartre Fotografia
Agata Bogacka Fotografia

„To nie są obrazy dokumentalne – nie przedstawiają wydarzeń, tylko stany psychiczne. Coraz bliższa jest mi tradycja surrealistyczna.“

—  Agata Bogacka polska artystka 1976

o swojej twórczości.
Źródło: Ewa Gorządek, Agata Bogacka, culture.pl, czerwiec 2009 http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/agata-bogacka

Tadeusz Bartoś Fotografia
Dorota Kędzierzawska Fotografia
Witold Gombrowicz Fotografia
Albert Camus Fotografia

„(…) człowiek realizuje się tylko w miłości, w niej bowiem, w kształcie krótkotrwałym znajduje obraz swego losu bez jutra.“

—  Albert Camus francuski pisarz, noblista 1913 - 1960

Źródło: „Twórczość”, tom 58, wydania 5–8, 2002, s. 137.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x