„Kilka razy widziałam tak Pana Jezusa cierpiącego, to w cierniowej koronie, to ubiczowanego, to na krzyżu. I tak mi było powiedziane, że to za grzechy nałogowe – i moje i drugich ludzi – tak Pan Jezus cierpiał. Zdawało mi się, że ja jestem w Jerozolimie i we wszystkich miejscach, gdzie Pan Jezus cierpiał i gdzie słyszę, co tam się z Nim działo. Tak to wszystko niekiedy kilka godzin trwa. Gdy przyjdę do siebie, to mi powstają wielkie wyrzuty sumienia, a z niczego poprawić się nie mogę. I nie wiem, skąd to pochodzi.“

—  Aniela Salawa, Opis: Dziennik, 15 grudnia 1918. Źródło: o. Joachim Roman Bar, o. Albert Wojtczak, Polscy święci. Służebnica Boża Aniela Salawa, t. 1, ATK, Warszawa 1983, s. 296.
Aniela Salawa Fotografia
Aniela Salawa17
Polka, błogosławiona Kościoła katolickiego 1881 - 1922
Reklama

Podobne cytaty

Feliksa Kozłowska Fotografia
Feliksa Kozłowska Fotografia
Reklama
Maria Karłowska Fotografia

„Krzyżu Chrystusa, ukrzyżuj mnie duchowo przez chętne znoszenie cierpień. Żółci Jezusa, napój mnie, abym umartwioną była.“

—  Maria Karłowska polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek, błogosławiona katolicka 1865 - 1935
Źródło: Waldemar Rozynkowski, s. Glaudiosa Dobrska, Rekolekcje/Maria Karłowska. Wydawnictwo Bernardinum. Pelpin. 2009. Pisma t. II, 1 s. 25.

Jan Zieja Fotografia

„Ostatni Sobór (…), a u jego początku papież Jan XXIII (…) jaśniej nam pokazali Pana Jezusa (…). Wielu ludzi na tej ziemi widzi mury świątyń, widzą ludzi w kościele, przełożonych, biskupów, księży (…), a jeszcze za słabe jest widzenie Pana Jezusa.“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991
Opis: w 1965 r. Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza.pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

Maria Teresa Dudzik Fotografia

„Zdawało mi się, że nie mogę kochać Pana Jezusa, oraz nieba się spodziewać, jeśli tylko o sobie i o mojej matce myśleć będę… Czułam ciągły pociąg w sobie do większego poświęcenia się dla drugich.“

—  Maria Teresa Dudzik polska zakonnica 1860 - 1918
Opis: Wspomnienia. Teresa Dudzik – Historia Zgromadzenia. Archiwum P.O.S. w Rzymie, s. 1. Źródło: o. Joachim Roman Bar OFMConv., s. Karolina Maria Kasperkiewicz Sł. NSJ – Polscy święci. Służebnica Boża Teresa Dudzik. t.7. ATK. Warszawa. 1985, s. 264.

Rozalia Celakówna Fotografia

„Krzyż jest moim uniwersytetem, gdzie Pan Jezus kształci moją duszę w cierpieniu, a z którego przez cierpienie i miłość ku Jezusowi mam pociągać dusze ku Niemu.“

—  Rozalia Celakówna polska pielęgniarka 1901 - 1944
Opis: fragment listu do o. Władysława Całki z 13 listopada 1934. Źródło: Małgorzata Czepiel: Rozalia Celakówna. Pisma, op. cit., s. 177.

Feliksa Kozłowska Fotografia
Rozalia Celakówna Fotografia
Stanisław Nowak Fotografia
Ignacy Antiocheński Fotografia
Jürgen Moltmann Fotografia

„Jeśli mamy przed oczyma prawo, osądzamy ludzi według ich uczynku, jeśli mamy przed oczyma Jezusa, osądzamy ludzi według ich cierpienia.“

—  Jürgen Moltmann niemiecki teolog protestancki 1926
Źródło: Jarosław Makowski, Buntownik z Nazaretu, wyborcza.pl, 4 kwietnia 2012 http://wyborcza.pl/magazyn/1,126174,11485234,Buntownik_z_Nazaretu.html

„Jezus wszedł w cierpienie, nadał cierpieniu większy sens. Jeżeli człowiek odgadnie sens swojego cierpienia, może je uczynić ofiarą za kogoś i za coś. Tylko takie cierpienie zrodzi dobro.“

—  Edmund Piszcz duchowny katolicki, biskup, historyk Kościoła 1929
Źródło: Abp Piszcz: przez cierpienie dojrzewa miłość http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,8966,abp-piszcz-przez-cierpienie-dojrzewa-milosc.html, deon.pl, 11 lutego 2012

Jan Maria Vianney Fotografia
Faustyna Kowalska Fotografia
 Madonna Fotografia

„Pan Jezus chyba by się na mnie nie gniewał za moje przesłanie do ludzi.“

—  Madonna amerykańska piosenkarka 1958
Źródło: „Polityka”, 23 września 2006

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“