„Rozmnażajcie się i czyńcie sobie Ziemię poddaną” – myślę, że ludzkość dokonała nadinterpretacji.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 20 czerwca 2021. Historia
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski148
pisarz i fotografik polski 1966

Podobne cytaty

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Mehmed II Zdobywca Fotografia

„Człowiek, który potrafi wzbudzić taki strach u swoich poddanych, dokonałby cudów na czele wielkiej armii.“

—  Mehmed II Zdobywca 1432 - 1481

o Władzie Palowniku.
Źródło: Alex Axelrod, Charles Phillips Władcy, tyrani, dyktatorzy. Leksykon, wyd. Politeja, Warszawa 2000, s. 616.

Tadeusz Gocłowski Fotografia
Wilhelm II Hohenzollern Fotografia
Michał Bakunin Fotografia
Richard Réti Fotografia

„W rozwoju idei i myśli szachowych znajdujemy odbicie intelektualnych zmagań ludzkości.“

—  Richard Réti czeski szachista 1889 - 1929

Źródło: Władysław Litmanowicz, Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe, op. cit., s. 26.

Leonardo da Vinci Fotografia

„Ciało nasze poddane jest niebu, niebo poddane duchowi.“

—  Leonardo da Vinci malarz, rzeźbiarz, architekt, konstruktor maszyn, filozof 1452 - 1519

Źródło: Jan Kott, Szekspir współczesny, Wyd. Literackie, Kraków 1990, s. 280.

John A. Macdonald Fotografia

„Urodziłem się poddanym brytyjskim i umrę poddanym brytyjskim.“

—  John A. Macdonald premier Kanady 1815 - 1891

Źródło: Piotr Wróbel, Anna Wróbel, Kanada, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000, s. 76.

John Steinbeck Fotografia
Johann Wolfgang von Goethe Fotografia
Hermann Hesse Fotografia
Allan Kardec Fotografia
Joseph Goebbels Fotografia
Robert Pattinson Fotografia
Léon Blum Fotografia

„Nie jestem obeznany z ową pobożnością kręgu rodzinnego, która tak wielu ludzi wiąże z ich domostwem lub kawałkiem ziemi; jest ona źródłem słabości całej ludzkości, największą z przeszkód utrudniających poddanie ludzkiej kondycji niezbędnym zmianom.“

—  Léon Blum francuski polityk 1872 - 1950

słowa włożone w usta Goethego.
Źródło: Nouvelles Conversations de Goethe avec Eckermann (1897), cyt. za: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności…, op. cit., s. 116.

Olof Palme Fotografia

Pokrewne tematy