„Chleb objawia ducha narodu“

—  Mira Kuś

Źródło: Chleb w tomie Miedzy tym a tamtym brzegiem,Collegium Columbinum, Kraków 2010

Tematy
chleb, duch
Mira Kuś Fotografia
Mira Kuś22
poetka polska 1958

Podobne cytaty

Jean de La Fontaine Fotografia

„Tylko czyn objawia prawdziwą moc ducha.“

—  Jean de La Fontaine jeden z czołowych przedstawicieli klasycyzmu francuskiego, bajkopisarze 1621 - 1695

Cyryl Jerozolimski Fotografia

„Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra.“

—  Cyryl Jerozolimski Biskup Jerozolimy 2ej poł. IV wieku 313 - 386

Przybycie Jego jest łagodne i pełne dobroci; pełna słodyczy jest Jego wonność, a Jego jarzmo jest nader lekkie. Jego nadejście poprzedzają promienie światłości i wiedzy. Przybywa On jako braterski opiekun naszego wnętrza, by zbawiać, uzdrawiać, pouczać i upominać, wzmacniać i pocieszać, oświecać umysł, najpierw tego, kto Go przyjmuje, a poprzez niego oświecać także innych.
Źródło: Katecheza 16 o Duchu Świętym

Mira Kuś Fotografia

„W chlebie jest klimat
i duch miejsca“

—  Mira Kuś poetka polska 1958

Źródło: Chleb w tomie Miedzy tym a tamtym brzegiem, Kraków 2010

Mikołaj I Romanow Fotografia

„W Rosji istnieje despotyzm, to istota moich rządów, ale jest on zgodny z duchem narodu.“

—  Mikołaj I Romanow cesarz Imperium Rosyjskiego, wielki książę Finlandii, król Polski 1796 - 1855

Źródło: Piotr Małyszko, Słownik postaci historycznych, wyd. ParkEdukacja, Bielsko-Biała 2006, s. 67.

Krzysztof Kamil Baczyński Fotografia

„(…) by chleb był dla miłości, nie miłość dla chleba.“

—  Krzysztof Kamil Baczyński polski poeta 1921 - 1944

przykład użycia antymetaboli w postaci antytezy.
Źródło: Polacy

Maria Konopnicka Fotografia

„Duch mój, ptak boży, co go Pan w czas ranny,
I w czas wiosenny wypuścił pod niebem,
A z rąk mu daje przeczystych ros manny,
I karmi chlebem.“

—  Maria Konopnicka polska pisarka, nowelistka, pisarka literatury dziecięcej, tłumaczka, publicystka i krytyk, działaczka niepodległościow… 1842 - 1910

Źródło: Duch mój, ptak boży… w: Poezye w nowym układzie, tom I, wyd. Gebethner i Wolff, Kraków 1902, s. 183.

Jimmy Carter Fotografia

„Jego muzyka, jego osobowość zmieniły oblicze amerykańskiej kultury. Elvis Presley był symbolem buntowniczego ducha naszego narodu.“

—  Jimmy Carter polityk amerykański, 39. prezydent Stanów Zjednoczonych (1977–1981) 1924

Źródło: przemówienie na pogrzebie Elvisa Presley

Zygmunt Krasiński Fotografia

„Niczym Sybir – niczym knuty
I cielesnych tortur król!
Lecz narodu duch otruty –
To dopiero bólów ból!“

—  Zygmunt Krasiński, książka Psalmy przyszłości

Psalmy przyszłości
Źródło: Psalm miłości, s. 23 http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=31576&dirids=1

Stefan Wyszyński Fotografia

„Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu. Nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego nacjonalizmu, to jest umiłowania Narodu i służby jemu.“

—  Stefan Wyszyński polski duchowny katolicki, prymas 1901 - 1981

Źródło: Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Znak, Kraków 2013, s. 378.

Chaim Weizmann Fotografia

„To naród pozbawiony charakterystycznych cech narodu. Bezcielesny duch… Odpowiadając na pytanie: Kim są Polacy? Kim są Francuzi? Kim są Szwajcarzy?“

—  Chaim Weizmann polityk izraelski 1874 - 1952

wskazujemy na kraj, jego instytucje, parlamenty. Każdy przechodzeń doskonale wie, o co chodzi. Ma paszport. Kiedy zapytamy Żyda, kim jest – udzieli nam długiej odpowiedzi, wyjaśniającej jego istnienie. Wiadomo, że każdy, kto musi tłumaczyć się ze swego życia, staje się podejrzany.
przemówienie przed Komisją Specjalną ONZ ds. Palestyny, 8 lipca 1947.
Źródło: Linda Grant, Kiedy żyłam w nowych czasach

Razan Zajtuna Fotografia

„Najpiękniejszą częścią syryjskiej rewolucji jest duch narodu syryjskiego. Zmienili oni protesty w karnawał pieśni i tańców. I to mimo kul, czołgów i aresztowań.“

—  Razan Zajtuna 1977

Źródło: Razan Zaitouneh, europarl.europa.eu http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20111014FCS29297/7/html/Razan-Zaitouneh

Stefan Wyszyński Fotografia
Edyta Olszówka Fotografia

„Najważniejsze, żebym każdego dnia miała na chleb i żebym się tym chlebem umiała podzielić.“

—  Edyta Olszówka polska aktorka 1971

Źródło: „Dziennik Zachodni”, 25 lipca 2006 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/zkdm.htm

Juwenalis Fotografia

„Chleba i igrzysk.“

—  Juwenalis rzymski poeta 50

Panem et circenses (łac.)
streszczenie żądań ludu rzymskiego czasów cesarskich.

Robert Baden-Powell Fotografia
Urszula Zybura Fotografia
Maria Leszczyńska Fotografia

„Nie mają chleba? To niech jedzą ciastka!“

—  Maria Leszczyńska królowa Francji, żona Ludwika XV 1703 - 1768

S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche! (fr.)
to zdanie przypisuje się najczęściej Marii Antoninie (następczyni Marii Leszczyńskiej), jednak w rzeczywistości wypowiedziała je właśnie Maria Leszczyńska. Była ona odsunięta od wszelkiej polityki, jej jedynym zadaniem było rodzenie dzieci, dlatego też nie miała pojęcia o sytuacji kraju i stanu zadłużenia, jaki spowodował jej mąż Ludwik XV, rozpieszczając swoje metresy. Jest wręcz niemożliwe, ażeby słowa te pochodziły z ust Marii Antoniny, gdyż umieszczone są Wyznaniach Rousseau, które to napisane zostały, kiedy austriacka arcyksiężniczka miała zaledwie 10 lat.

Marcin Możdżonek Fotografia

„Na chleb i bułki starczy.“

—  Marcin Możdżonek siatkarz polski 1985

odpowiedź na pytanie, ile zarabia.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“