„Największe zło to tolerować krzywdę.“

—  Platon

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 13 marca 2017. Historia
Tematy
zło
Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof -427 - -347 p. n. e.

Podobne cytaty

Jean-Jacques Rousseau Fotografia

„Największe zło płynie z wnętrza nas samych.“

—  Jean-Jacques Rousseau szwajcarski filozof, pisarz i pedagog 1712 - 1778

Albert Einstein Fotografia

„Świat jest w większym niebezpieczeństwie ze strony tych, którzy tolerują lub wspierają zło niż ze strony tych, którzy rzeczywiście je popełniają.“

—  Albert Einstein fizyk niemiecki, noblista 1879 - 1955

Źródło: Josep Maria Corredor, Conversations avec Pablo Casals

Jan Józef Lipski Fotografia

„Zło nam wyrządzone, nawet największe, nie jest jednak i nie może być usprawiedliwieniem zła, które sami wyrządziliśmy“

—  Jan Józef Lipski polski działacz polityczny, historyk literatury 1926 - 1991

słowa wypowiedziane w 1981 r.
Źródło: Wiadomości http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80269,5222280.html

Edmund Burke Fotografia
Graham Masterton Fotografia
Robert Houghwout Jackson Fotografia

„Zło, które chcemy potępić i ukarać było tak skalkulowane, tak złe i niszczące, że cywilizacja nie mogła tolerować dalszego jego ignorowania, ponieważ nie mogłaby przetrwać, gdyby je powtórzono.“

—  Robert Houghwout Jackson prawnik amerykański 1892 - 1954

Źródło: Howard J. Langer, Księga najważniejszych postaci II wojny światowej, tłum. Marek Rudowski, wyd. Bellona, Warszawa 2008, ISBN 9788311111110, s. 350

Andrzej Sapkowski Fotografia
Wanda Wasilewska Fotografia
Camilla Läckberg Fotografia
Agatha Christie Fotografia
Andrzej Sapkowski Fotografia
Edward Abramowski Fotografia
Leon XIII Fotografia

„(…) nie przyznając atoli prawa jak tylko temu, co prawdziwe i co uczciwe jest, nie wzbrania jednak [Kościół katolicki], iżby publiczna władza znosiła coś prawdzie i sprawiedliwości obcego, a to dlatego, aby albo jakieś większe zło ominąć, albo dobro osiągnąć lub zachować.“

—  Leon XIII papież 1810 - 1903

Nihil quidem impertiens iuris nisi iis quae vera quaeque honesta sint, non recusat, quominus quidpiam a veritate iustitiaque alienum ferat tamen publica potestas, scilicet maius aliquod vel vitandi caussa malum, vel adipiscendi aut conservandi bonum (łac.)
Encyklika Libertas praestantissimum o wolności człowieka

Zofia Kossak-Szczucka Fotografia
Amos Oz Fotografia

„(…) zło metafizyczne jest więc niepochwytne, zło ziemskie zaś rozsiewa smrodliwą woń słoniny.“

—  Amos Oz pisarz izraelski 1939 - 2018

Źródło: Dotknij wiatru, dotknij wody

„Ktokolwiek czyni dobro, zbierze dobro; ktokolwiek czyni zło, zbierze zło.“

—  Ajahn Lee 1907 - 1961

The Craft of the Heart

Wergiliusz Fotografia

„Zło ukrywane rośnie.“

—  Wergiliusz poeta rzymski -70 - -19 p. n. e.

Michael Connelly Fotografia

„W czaszce mieści się zło i być może dobro.“

—  Michael Connelly pisarz amerykański 1956

Cmentarzysko

Pokrewne tematy