„Wierzę całym sercem, że zarówno my, jak i Sporting wyjdziemy z naszej grupy. To byłoby perfekcyjne rozwiązanie.“

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2019. Historia
Cristiano Ronaldo Fotografia
Cristiano Ronaldo29
piłkarz portugalski 1985

Podobne cytaty

Roman Kostrzewski Fotografia

„Wierzę słowu
Jeśli jest jak głaz
Wierzę myśli
Jeśli lgnie do słońc

Nie sercu
Nie sercu“

—  Roman Kostrzewski polski wokalista heavymetalowy (Kat, Alkatraz) 1960

Utwory
Źródło: Wierzę, 1996

Ten Typ Mes Fotografia
Robert Browning Fotografia

„Do mego serca głębi wejdź, swe serce
Daj mi, bądź jednem sercem z mojem sercem!“

—  Robert Browning angielski poeta 1812 - 1889

Źródło: Na balkonie, tłum. Jan Kasprowicz

„CAŁYM ŻYCIEM, ze wszystkich sił mego ducha, z całego serca, wykorzystując wszystkie dane mi możliwości“

—  Stefan Mirowski polski instruktor harcerski, specjalista w zakresie normalizacji 1920 - 1996

Komentarz do Przyrzeczenia harcerskiego

Kirk Hammett Fotografia
Jan Maria Vianney Fotografia

„Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg, umarlibyśmy z radości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie kochają, kiedy widzą się tak kochane.“

—  Jan Maria Vianney francuski duchowny, święty kościoła katolickiego 1786 - 1859

Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 94.

Piotr Pawlukiewicz Fotografia

„W sercu zdradzonej kobiety, jest więcej nienawiści, niż w całym piekle.“

—  Piotr Pawlukiewicz polski duchowny katolicki 1960

Duszpasterstwo Akademickie "Emaus" w Częstochowie
Źródło: homilia z 7 października 2014 r.

Ursula K. Le Guin Fotografia
Nora Roberts Fotografia

„Dopóki ja jestem przewodniczącym zarządu Banku Narodowego, żadnej skokowej dewaluacji nigdy nie będzie. Mamy wystarczająco doświadczenia, które nagromadziliśmy przez 15 lat, i to doświadczenie mówi o tym, że to kiepskie rozwiązanie dla Białorusinów. Raz kiepskie rozwiązanie, my tego robić nie będziemy.“

—  Piotr Prakapowicz białoruski działacz państwowy 1942

(ros.) Пока я являюсь председателем правления Нацбанка, никакой разовой одномоментной девальвации никогда не будет. У нас достаточно опыта, который мы накопили за 15 лет, и этот опыт говорит о том, что это плохое решение для белорусов. Раз плохое решение, мы его выполнять не будем.
wypowiedź na dwa miesiące przed największą w historii świata skokową dewaluacją na Białorusi, 17 marca 2011 roku.
Źródło: telegraf.by, 17 marca 2011 http://telegraf.by/2011/03/prokopovich-dazhe-deval-vacii-v-5-v-belarusi-nikogda-ne-budet.html

Jacek Kuroń Fotografia

„Ruszył proces wyradzania się partyzantki w bandytyzm. Od chwili rozwiązania AK coraz trudniej było rozróżnić bandę rabunkową od grupy niepodległościowej.“

—  Jacek Kuroń polski historyk, pisarz, polityk, działacz społeczny i polityczny 1934 - 2004

Źródło: PRL dla początkujących, s. 13.

Jimmy Page Fotografia
Stanisław Wielgus Fotografia

„Kościół płocki (…) pokochałem całym sercem i z ogromnym trudem przychodzi mi się dzisiaj z nim żegnać.“

—  Stanisław Wielgus polski arcybiskup katolicki 1939

Źródło: Słowo pożegnalne abp. Wielgusa do diecezjan w katedrze płockiej, 31 grudnia 2006

Anne Frank Fotografia
Maria Karłowska Fotografia

„Mamy oznajmiać Serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć i w Nim, i dla Niego, abyśmy się stali do Niego podobnymi i aby w życiu naszym On był widoczniejszy, aniżeli my sami.“

—  Maria Karłowska polska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek, błogosławiona katolicka 1865 - 1935

Źródło: Waldemar Rozynkowski, s. Glaudiosa Dobrska, Duch Pasterek/bł. Maria Karłowska, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2010, Pisma t. III, 1 s. 256.

François de La Rochefoucauld Fotografia
Luigi Snozzi Fotografia

„Kiedy w miastach zniknie sygnalizacja, będziesz bliski rozwiązania.“

—  Luigi Snozzi 1932

Quando nella città la segnaletica diventerà superflua, sarai vicino alla soluzione. (wł.)

Alaksandr Łukaszenka Fotografia

Pokrewne tematy