„Trzeba zachowywać przesądy obyczajowe, aby żyć zgodnie z innymi, ale trzeba uwolnić się od przesądów umysłowych, aby myśleć jak mędrzec.“

Bernard Fontenelle Fotografia
Bernard Fontenelle18
pisarz i filozof francuski 1657 - 1757

Podobne cytaty

Lew Tołstoj Fotografia
William James Fotografia
Lew Tołstoj Fotografia
Plutarch Fotografia

„Śmierć jest końcem wszystkich spraw życia ludzkiego, wyjąwszy przesądy i zabobony.“

—  Plutarch pisarz antyczny 46 - 127

Źródło: Mikołaj Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, LSW, Warszawa 1982, s. 110.

Julien Offray de La Mettrie Fotografia
Epiktet Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia
Władysław Tatarkiewicz Fotografia
Daniel Dennett Fotografia
Leonid Breżniew Fotografia

„Długie lata zimnej wojny pozostawiły ślady w świadomości i o nie tylko zawodowych polityków. Są to przesądy, podejrzliwość, niewiedza, a nawet niechęć poznania rzeczywistych stanowisk i możliwości innych. A przestawianie się na inne tory bynajmniej nie jest łatwe. Jednakże trzeba uczyć się współpracy.“

—  Leonid Breżniew radziecki polityk, działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 1906 - 1982

w przemówieniu do uczestników Światowego Kongresu Sił Pokoju obradującego w Moskwie w końcu października 1973.
Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, wyd. Iskry, Warszawa 1976, s. 51–52.

Ludwik Osiński Fotografia
Andrzej Stasiuk Fotografia
Ludwik Waryński Fotografia
Jan Mosdorf Fotografia
Paul McCartney Fotografia
Eduard Spranger Fotografia
Adolfo López Mateos Fotografia
Seneka Starszy Fotografia

„Mędrzec będzie żył tyle, ile żyć powinien, a nie tyle, ile żyć może.“

—  Seneka Starszy -54 - 39 p. n. e.

Sapiens vivet quatuni debet, non vuantum potest. (łac.)

Tomasz Kaczmarek Fotografia

„Pomieszało jej się w głowie. Myślała i zachowywała się tak, jakby była kimś lepszym od wszystkich innych tylko dlatego, że jest posłem. Forsę ma w ślepiach.“

—  Tomasz Kaczmarek polski funkcjonariusz Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 1976

o Beacie Sawickiej.
Źródło: Wyznania agenta Tomka, wyborcza.pl, 29 listopada 2010 http://wyborcza.pl/1,75478,8736406,Wyznania_agenta_Tomka.html#ixzz1T17Wssgy

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“