„W twojej ojczyźnie karki się zgina
Przed każdą władzą,
Dla zwyciężonych – wzgarda i ślina,
Gdy ich na kaźń prowadzą.
W twojej ojczyźnie, gdyś hołdy składał -
Przed obce trony.
W ojczyźnie mojej, jeśli kto padał,
To krwią zbroczony.
W ojczyźnie twojej do obcych w wierze
Bóg się nie zniża.
Moja ojczyzna świat cały bierze
W ramiona krzyża.
W twojej ojczyźnie sławnych portrety,
Tom w etażerce.
W mojej ojczyźnie słowa poety
Oprawne w serce.
Chociaż ci sprzyja ten wieczór mglisty
I noc bezgwiezdna,
Jakże mnie wygnasz z ziemi ojczystej,
Jeśli jej nie znasz?“

Źródło: Dwie ojczyzny (1938)

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2021. Historia
Antoni Słonimski Fotografia
Antoni Słonimski73
polski poeta, felietonista, dramatopisarz, satyryk, krytyk … 1895 - 1976

Podobne cytaty

Jan Paweł II Fotografia
Romain Rolland Fotografia

„W ziemi dobrzyńskiej, w mojej ziemi, jest najwięcej Ojczyzny.“

—  Mirosław Krajewski polski historyk i polityk 1946

Myśli własne
Źródło: Myśli własne http://krajewskim.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=66

Fidel Castro Fotografia

„Ojczyzna, albo śmierć. Zwyciężymy!“

—  Fidel Castro przywódca kubański 1926 - 2016

hasło rzucone dyktaturze Batisty, 1953.

Ninus Nestorović Fotografia
Ján Kollár Fotografia

„Nie przypisuj świętego imienia ojczyzny
krajowi temu, w którym żyjemy.
Prawdziwą ojczyznę tylko w sercu nosimy.“

—  Ján Kollár 1793 - 1852

Źródło: Alicja Hirsch-Tabis, Ewa Katarzyna Tabis, Karpacz – Krummhübel. Dzieje miasta pod Śnieżką, Związek Gmin Karkonoskich, 2005, s. 304.

Witold Pilecki Fotografia
Antoni Słonimski Fotografia

„Ojczyzna moja wolna, wolna…
więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada…“

—  Antoni Słonimski polski poeta, felietonista, dramatopisarz, satyryk, krytyk teatralny i działacz społeczny 1895 - 1976

Źródło: Czarna wiosna, II (1919)

Usama ibn Ladin Fotografia

„Jeżeli uwolnienie mojej ojczyzny jest terroryzmem, to dla mnie jest to zaszczyt.“

—  Usama ibn Ladin 1957 - 2011

Źródło: José María López Ruiz, Tyrani i zbrodniarze. Najwięksi nikczemnicy w dziejach świata, tłum. Agata Ciastek, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006, s. 305

Nikola Petrović-Niegosz Fotografia

„Mój ojciec nigdy mi nie opowiadał o ojczyźnie.“

—  Nikola Petrović-Niegosz 1944

Źródło: Tadeusz Pasierbiński, Monarchie świata. Poczet rodów królewskich i książęcych, wyd. Iskry, Warszawa, 2002, ISBN 8320717051, s. 273.

Julian Tuwim Fotografia
Robert Baden-Powell Fotografia

„Bóg, Honor, Ojczyzna“

—  Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy, pisarz, twórca skautingu 1857 - 1941

Skauting i Bóg
Źródło: testament

Adam Mickiewicz Fotografia
Jan Zamoyski Fotografia

„Miłujże tę ojczyznę naszą, bo jest ci to tak, że cię Szwecja urodziła, ale cię ta przyjęła i ród twój macierzysty i ciebie ozdobiła, ubogaciła, wsławiła, na głowach naszych posadziła.“

—  Jan Zamoyski polski magnat, kanclerz i hetman wielki koronny 1542 - 1605

apel wygłoszony do króla na sejmie 1605.
Źródło: Jarema Maciszewski, Zygmunt III, w: Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 1987

Julian Tuwim Fotografia

„My country is my home. Ojczyzna
Jest moim domem. Mnie w udziele
Dom polski przypadł. To – ojczyzna
A inne kraje są hotele.“

—  Julian Tuwim polski poeta 1894 - 1953

Poematy, Kwiaty polskie (1940–1946)
Źródło: część pierwsza, rozdział drugi, VIII, s. 85

Karol Libelt Fotografia

„Bez bytu politycznego nie ma państwa, ale bez bytu politycznego jest ojczyzna, i ta to ogromna jest różnica między ojczyzną i państwem. (…) ojczyzna wyższą jest ideą, niżeli idea państwa.“

—  Karol Libelt filozof polski, działacz polityczny i społeczny 1807 - 1875

Źródło: Pisma pomniejsze Karola Libelta http://books.google.pl/books?id=Kq0wAAAAYAAJ&printsec=frontcover, wyd. J.K. Żupański, 1849, tom 1, s. 143.

Hermann Hesse Fotografia
Ludwik Pasteur Fotografia

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.“

—  Ludwik Pasteur francuski chemik i prekursor mikrobiologii 1822 - 1895

Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 258.

Pokrewne tematy